Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: blerje bilete avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09110-02-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti II : Blerje Benzine
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03781-01-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 916,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti I : Blerje Nafte Diesel
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03779-01-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 916,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09107-02-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti nr 2 Ushqime Koloniale+ buke
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Ditore Polivalente Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03948-01-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 734,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: lot nr 1 Ushqime qe Prishen
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Ditore Polivalente Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-01-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03946-01-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,216,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Argjinatura e lumit Buna Cas
 • Autoriteti Kontraktues: Bordi i Kullimit Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-11-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-90251-10-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 16,218,259.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mbrojtje nga gerryerjet e lumit Buna Oblike Shkoder
 • Autoriteti Kontraktues: Bordi i Kullimit Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89915-10-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 8,118,994.00 Lekë
Objekti i tenderit: ushqime
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Zhvillimit Ditor Korce
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04571-01-22-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,333,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, me destinacion Vjenë, Austri.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09122-02-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 1314


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara