Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë tranportit ajror ndërkombëtar Tiranë – Paris – Tiranë, për Prokurorinë e Përgjithshme
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64224-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 145,600.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi të transportit ajror me itenerar Tiranë-Zagreb-Tiranë nisja datë 23 prill 2018 dhe kthimi datë 25 prill 2018”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 19:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64227-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 62,400.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi të transportit ajror me itenerar Tiranë-Zagreb-Tiranë nisja datë 23 prill 2018 dhe kthimi datë 25 prill 2018”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 19:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64227-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 62,400.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë tranportit ajror ndërkombëtar Tiranë – Paris – Tiranë, për Prokurorinë e Përgjithshme
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64224-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 145,600.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”(Paris)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 12:25
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64139-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 58,239.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror” (Helsinki)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 12:20
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64136-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 52,803.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i katit të dytë teknik i Shkollës Edith Durham
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-03-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50771-02-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,499,795.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sherbim Linje Telekomunikacioni NDC Tirana me NDC te HTSO Athine
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 01-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52892-02-28-2018
 • |
 • Fondi limit: 4,987,499.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ndërtim trotuari nga kanali deri tek kisha, Sektor Velipojë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50667-02-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 8,307,840.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i Rrugës së Varrezave Beltojë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50665-02-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 8,283,311.00 Lekë

Faqe 1 nga 986


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara