Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Rrethim EDE
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Fan Noli Korce
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2017 Ora : 13:18
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73236-03-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 533,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Rikonstruksion i rruges nacionale "Ish Reparti"-Rruga "Roskovec-Kurjan"”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68736-02-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 9,827,477.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksioni i rrugës “Vefkije Todri”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 28-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74086-03-27-2017
 • |
 • Fondi limit: 15,965,327.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sistemim , asfaltim i segmentit rrugor Hajdaraj, Njesia Administrative Golem
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 28-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69437-02-27-2017
 • |
 • Fondi limit: 19,673,357.00 Lekë
Objekti i tenderit: Zgjerimi i Nënstacionit Koman me 1 Auto-transformator 400/220 kV, (3 x 115 MVA) / The extension of Koman substation with one 400/220 kV autotransformer
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 09-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67107-02-08-2017
 • |
 • Fondi limit: 665,257,450.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje paisje e orendi zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber
 • |
 • Data e hapjes: 14-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05956-04-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,333,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje ushqime bazë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • |
 • Data e hapjes: 02-02-2017 Ora : 13:18
 • |
 • Data e mbylljes: 27-02-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66482-02-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 49,238,325.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirembajtja e Objekteve Ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 13-04-2017 Ora : 01:30
 • |
 • Data e mbylljes: 05-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05619-04-12-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,666,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sherbim qendrim dhe ushqim per 3 profesore te huaj
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-05-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14422-05-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 70,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje goma dhe bateri per automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 22-05-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-05-2017 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-13950-05-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 131,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 2129


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara