Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, me destinacion Romë, Itali.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45982-12-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, me destinacion Romë, Itali.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45982-12-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje uniforma dhe veshje speciale
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39414-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,995,800.00 Lekë
Objekti i tenderit: F.V Matesa prodhimi/konsumi dhe pajisje per ndermarrjet Durres, Elbasan,Lushnje,Vlore,Fier,Kavaje
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombëtare Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve
 • |
 • Data e hapjes: 17-07-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-09-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30438-07-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 365,599,130.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, me destinacion Romë, Itali.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45982-12-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shpenzime mirembajtje mjeteve transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 09-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45832-12-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 233,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: PJESE KEMBIMI, GOMA E BATERI
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 09-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45831-12-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 110,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbimet e ndërlidhjes së DPGJC me zyrat e saj rajonale
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39579-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 24,621,926.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje paisje zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zbatimin e Reformes Territoriale
 • |
 • Data e hapjes: 06-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45655-12-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 2- Rehabilitimi i rrjetit te kanalit ujites Floq nga burimi i Toplecit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-11-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39536-10-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,395,568.00 Lekë

Faqe 1 nga 2898


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara