Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbimi i Pastrimit Qytetit Zona Veriore B
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2020 Ora : 19:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-10-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75858-10-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 15,227,152.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sherbimi i Pastrimit Qytetit Zona Jugore A
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2020 Ora : 19:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-10-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75857-10-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 19,015,351.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Tirane.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-76820-10-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje materiale kancelarie,tonera, etj ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 22-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72451-09-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 975,150.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 40 Sistemi kardiovaskular Amiodarone 150 mg/3 ml - 3 ml Ampule
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 15-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71495-09-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 11,960.93 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 79 Sistemi respirator Salbutamol 5 mg/ml - 20 ml Flakon
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 15-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71609-09-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 138,781.94 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Rroba Pune Profesionale
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres
 • |
 • Data e hapjes: 17-09-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-71995-09-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,800,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje pjese kembimi per automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Durres
 • |
 • Data e hapjes: 13-10-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74864-10-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 207,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje nafte per nevoja te Institucionit Prefektit Qarkut Kukes
 • Autoriteti Kontraktues: Prefekti i Qarkut Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76683-10-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Tirane.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-76820-10-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë

Faqe 1 nga 9967


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara