Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë e transportit ajror ndërkombëtar
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Studimeve dhe Publikimeve per Arbereshet
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30572-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi ajror ndërkombëtar
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30518-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi ajror ndërkombëtar
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30539-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbim pastrimi dhe materiale higjeno-sanitare
 • Autoriteti Kontraktues: BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX
 • |
 • Data e hapjes: 14-02-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-03-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19476-02-11-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,300,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi ajror ndërkombëtar
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30518-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Implementimi i regjistrit eletronik kombëtar të OJF-ve”,
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Larte Gjyqesor
 • |
 • Data e hapjes: 04-02-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18701-02-03-2022
 • |
 • Fondi limit: 47,500,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Lot 3 Sistemi kardiovaskular Dopamine
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23462-03-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 72,250.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje karburant (Diezel) viti 2022” (Për nevoja të Bashkisë Mallakastër dhe Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 14-04-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-04-2022 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-24981-04-13-2022
 • |
 • Fondi limit: 21,694,322.50 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Vjenë-Tiranë.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30507-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi ajror ndërkombëtar
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Tiranes
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30518-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 303


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara