Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi ajror Tirane-Bruksel-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-89797-10-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i anes 110 kV te Nenstacionit Fueshe-Arrez
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79638-07-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 158,500,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: "Ndertimi i objekteve te Drejtorise Vendore te Policise Shkoder "
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57736-03-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 402,698,030.00 Lekë
Objekti i tenderit: Autoveturë tip Sedan LWB
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 06-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-09-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81967-08-03-2018
 • |
 • Fondi limit: 18,200,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i Zyrës Vendore të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Kolonjë.
 • Autoriteti Kontraktues: Sherbimi Kombetar i Punesimit
 • |
 • Data e hapjes: 04-09-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-09-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84435-09-03-2018
 • |
 • Fondi limit: 4,240,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje pjese nderimi automjetesh,per nevojat e Bashkia Bulqize”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Bulqize
 • |
 • Data e hapjes: 13-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-09-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-85539-09-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,077,500.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ofrimi i sherbimit me roje private per Degen e Doganes Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Doganes Durres
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41299-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,764,777.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Instalim me Kompresor dhe Sistemimin te Sistemit Ekzistues Për Shtypshkronja e Letrave me Vlerë
 • Autoriteti Kontraktues: Shtypshkronja e Letrave me Vlere
 • |
 • Data e hapjes: 15-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68615-05-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,835,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi ajror Tirane-Bruksel-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-89797-10-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje e 1 (një) bilete udhëtimi Tiranë - Toskanë (Itali) – Tiranë, nisja në datë 14 Tetor 2018 dhe kthimi në datë 19 Tetor 2018”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
 • |
 • Data e hapjes: 12-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89667-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 76,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 850


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara