Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar nisje Tiranë-Bruksel.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-33642-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Miremabjte te mjeteve te trasportit ne DVP Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Durres
 • |
 • Data e hapjes: 14-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-03-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07772-02-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Vepra e marrjes se ujit Mat-Lezhe
 • Autoriteti Kontraktues: Bordi i Kullimit Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 07-05-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-05-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-20519-05-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,450,404.00 Lekë
Objekti i tenderit: Bleje material elektrike dhe mekanike
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24776-05-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,999,983.67 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar nisje Tiranë-Bruksel.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-33642-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje e pajisjeve për instalimin e rrjetit të brendshëm të network për zyrat ONE STOP SHOP dhe Këshillit”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 07-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32922-08-07-2019
 • |
 • Fondi limit: 243,325.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta te transportit ajror me destinacion Bruksel
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2019 Ora : 11:20
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2019 Ora : 14:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-33590-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Tonerash
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33348-08-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 123,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Paisje pune
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Gjelberimit Patos
 • |
 • Data e hapjes: 05-08-2019 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-08-2019 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32767-08-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta te transportit ajror me destinacion Bruksel
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2019 Ora : 11:20
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2019 Ora : 14:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-33590-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 2482


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara