Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje aktivitete të ndryshme për Bashkinë e Tiranës për vitin 2017”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 11-05-2017 Ora : 04:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12269-05-10-2017
 • |
 • Fondi limit: 8,333,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje karburant per nevojat e Bashkise dhe te Institucioneve te Varesise se Bashkise“(Blerje e perqendruar)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74956-03-29-2017
 • |
 • Fondi limit: 14,979,846.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion Rruga "Mandave"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 28-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74176-03-27-2017
 • |
 • Fondi limit: 11,443,194.00 Lekë
Objekti i tenderit: SHERBIM MIREMBAJTJE E-PARLAMENT SOFTWARE DHE HARDWARE
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75280-03-30-2017
 • |
 • Fondi limit: 45,066,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mbikqyrje Bypass-it te qytetit Klos
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2017 Ora : 11:14
 • |
 • Data e mbylljes: 04-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73127-03-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 973,945.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion linje TM, kabine elektrike dhe rrjet TU me percjelles te tipit ABC, Fideri Dropull i Siperm ,Gjirokaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-05-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08637-04-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 72,943,288.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion kabinash dhe Rrjet TU ABC te Fiderit Kardhiq, Gjirokaster, N/St 110/35/6 Gjirokaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 05-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11116-05-04-2017
 • |
 • Fondi limit: 49,351,961.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sistemim,asfaltim e rikonstruksion rrugesh,faza II.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 19-05-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2017 Ora : 08:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-13788-05-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 8,174,461.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ndertimi i ures ne rrugen Picar-Kolonje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 13-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05518-04-12-2017
 • |
 • Fondi limit: 10,570,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje artikuj ushqimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 07-06-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-06-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16701-06-06-2017
 • |
 • Fondi limit: 160,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 758


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara