Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Lubjanë-Tiranë për 3 (tre) persona
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 10:15
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 13:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-44042-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Lubjanë-Tiranë për 3 (tre) persona
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 10:15
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 13:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-44042-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje bilete avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak 4002
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 12:45
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 15:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-44091-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Lubjanë-Tiranë për 3 (tre) persona
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 10:15
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 13:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-44042-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: "Blerje e biletave të udhëtimit Tiranë- Marrakesh (Marok)-Tiranë, nisja në datë 16 tetor 2022 dhe kthimi në datë 21 tetor 2022 për 3 persona dhe nisja në datë 17 tetor 2022 dhe kthimi në datë 21 tetor 2022 për 1 person"
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 10:20
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-44039-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: "Blerje e biletave të udhëtimit Tiranë- Marrakesh (Marok)-Tiranë, nisja në datë 16 tetor 2022 dhe kthimi në datë 21 tetor 2022 për 3 persona dhe nisja në datë 17 tetor 2022 dhe kthimi në datë 21 tetor 2022 për 1 person"
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 10:20
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-44039-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: "Blerje e biletave të udhëtimit Tiranë- Marrakesh (Marok)-Tiranë, nisja në datë 16 tetor 2022 dhe kthimi në datë 21 tetor 2022 për 3 persona dhe nisja në datë 17 tetor 2022 dhe kthimi në datë 21 tetor 2022 për 1 person"
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 10:20
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-44039-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Lubjanë-Tiranë për 3 (tre) persona
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 10:15
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 13:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-44042-09-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i Ambienteve te Patologjise
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine
 • |
 • Data e hapjes: 22-07-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-08-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36760-07-21-2022
 • |
 • Fondi limit: 7,600,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Rehabilitim i murit mbajtes ne rrugen e Spitalit Rajonal Lezhe”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 01-09-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-09-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40299-08-31-2022
 • |
 • Fondi limit: 18,816,902.50 Lekë

Faqe 1 nga 344


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara