Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletash avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Telegrafike Shqiptare
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-19215-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje bilete e transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.5001 Komanda e Doktrines dhe Stervitjes Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19320-04-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbime veterinare për kryerjen e masave profilaktike veterinare në Gjirokastër
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Rajonale e Sherbimit Veteriner dhe Mbrojtjes se Bimeve Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11082-02-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,318,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Shërbime veterinare për kryerjen e masave profilaktike veterinare në Tepelenë dhe Përmet
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Rajonale e Sherbimit Veteriner dhe Mbrojtjes se Bimeve Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 28-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11084-02-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,721,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ruajtja e objekteve me Sherbim Privat te Sigurise Fizike ne OSHEE Njesine elektrike Lezhe ne varesi te OSHEE Drejtorise Rajonale Shkoder” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 13-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07600-02-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 8,579,554.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi, mbështetje teknike, rinovim licensash, për sistemin VIOP, Cisco, Wireless, Telekonferencë, si dhe shërbim për mirëmbajtjen e rrjetit IT.
 • Autoriteti Kontraktues: ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-11989-03-04-2019
 • |
 • Fondi limit: 45,250,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje bilete e transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.5001 Komanda e Doktrines dhe Stervitjes Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19320-04-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë- Lisbonë,Portugali-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19282-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë- Lisbonë,Portugali-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19282-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë- Lisbonë,Portugali-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19282-04-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 1204


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara