Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Rikonstruksion i zyrave, te DPPI
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Pronësisë Industriale
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07911-04-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Siguracion Ndertese dhe pasurie+siguracion automjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-08424-04-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 100,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Materiale Pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Prefekti i Qarkut Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2017 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2017 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-06861-04-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 41,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 5 Blerje Buke për plotësimin e nevojave të Qendrës Sociale Balashe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73204-03-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 4 Blerje Mish për plotësimin e nevojave të Qendrës Sociale Balashe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73203-03-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 813,167.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 3 Blerje Bulmet për plotësimin e nevojave të Qendrës Sociale Balashe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73201-03-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 192,367.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 2 Blerje Produkte Ushqimore për plotësimin e nevojave të Qendrës Sociale Balashe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73199-03-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 637,013.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 1 Blerje Fruta Perime për plotësimin e nevojave të Qendrës Sociale Balashe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73198-03-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 379,125.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sherbim interneti dhe telefoni
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Data e hapjes: 06-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70527-03-04-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,659,970.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bordura rruge e pemesh
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Data e hapjes: 17-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72321-03-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,330,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 1496


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara