Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje karburant Diesel për automjetin”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 26-03-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-03-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-54974-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 458,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 11 Omeprazole 20 mg
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54317-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,460.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 10 Progesterone 25 mg - 1ml
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54315-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,140.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 9 Cefotaxime 1 gr
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54313-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 26,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 7 Papaverine hydrochloride 40 mg/1 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54308-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 21,600.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 6 Magnesium sulphate 2.5 gr/10 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54306-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 9,504.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 5 Iodine x 370mg/ml 100ml
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54304-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 81,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 4 Sodium chloride 0.9% - 250 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54302-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 76,800.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 3 Sodium chloride 0.9% - 500 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54300-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 875,900.00 Lekë
Objekti i tenderit: loti 2 Prednisolone 25 mg/2 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 12-03-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54298-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 845,150.00 Lekë

Faqe 1 nga 4251


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara