Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: FV Gjelberim ne qytet
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 04-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-07-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72950-06-01-2018
 • |
 • Fondi limit: 12,500,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni vajtje ardhje me destinacion Tiranë - Milano (Itali) - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Albgaz sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83156-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 160,693.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje uniforma per Policine Bashkiake
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Data e hapjes: 02-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81670-08-01-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë- Plovdiv,Bullgari -Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-83129-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me intenerar Ankara-Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-83116-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje ilace dhe materiale mjekesore.
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Vig Mnele Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82981-08-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 156,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti i II-të: “Për blerje goma automjetesh”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60082-03-30-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,029,300.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me intenerar Ankara-Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-83116-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare të OSHEE sh.a/Drejtoria Rajonale Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Fier
 • |
 • Data e hapjes: 12-06-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-07-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74322-06-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 10,770,080.25 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje kite
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise
 • |
 • Data e hapjes: 04-07-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-07-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-77569-07-03-2018
 • |
 • Fondi limit: 10,429,134.30 Lekë

Faqe 1 nga 3144


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara