Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje pajisje speciale të Policisë Rrugore (Aparate alkooltestues dhe drogëtestues)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 01-07-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-09-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99697-06-30-2021
 • |
 • Fondi limit: 12,093,165.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion New York
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09572-10-27-2021
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion New York
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09572-10-27-2021
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 2: Kolaudimi I punimeve per objektin:Permiresimi i banesave ekzistuese per komuniteteve te varfera dhe te pafavorizuara
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-10-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06766-09-29-2021
 • |
 • Fondi limit: 35,800.50 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje çakëll dhe stabilizant
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-08-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03189-08-19-2021
 • |
 • Fondi limit: 5,467,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ndertim RVM 1500 m3 ne parkun e vjeter Dekantimin Gorisht (trajtim nafte ne te ftohte me servo)
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 30-08-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-09-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04044-08-27-2021
 • |
 • Fondi limit: 14,666,892.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë për 2(dy) persona
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2021 Ora : 10:50
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2021 Ora : 13:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-09461-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Eindhoven,Hollandë për 1(një) person
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09432-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje bileta avioni dhe siguracion shëndetësor, me destinacion Tiranë – Bruksel, Belgjikë -Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: SHISH Sherbimi Informativ i Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09431-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Bruksel-Tiranë për 2(dy) persona
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2021 Ora : 10:50
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2021 Ora : 13:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-09461-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 6749


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara