Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerjen e 2 (dy) biletave për transport ajror”, me destinacion Berlin, Gjermani.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 10:55
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75072-06-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 2 (dy) biletave për transport ajror”, me destinacion Berlin, Gjermani.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 10:55
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75072-06-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61055-04-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,605,405.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje kompjuter, fotokopje etj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Prrenjas
 • |
 • Data e hapjes: 07-05-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-05-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-67082-05-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,125,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: LOT 1. Trajtimi i mbetjeve infektive spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Fier
 • |
 • Data e hapjes: 01-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-03-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43177-01-31-2018
 • |
 • Fondi limit: 13,747,200.00 Lekë
Objekti i tenderit: : “Ndertim nënkalimi hekurudhor Hd=10m në unazën Librazhd.”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63466-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 34,706,852.25 Lekë
Objekti i tenderit: “Mbikqyrje e punimeve ne objektin “Sistemim Asfaltim, rruga Paralel me Autostraden, Qëndër Vorë-Xhami, Qyteti Vorë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60859-04-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 333,275.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve ne objektin “Sistemim Asfaltim i Rrugeve te brendshme Lagje e Re, Loti 4, Aksi-07,prog.0+000/0+201, Aksi -08 prog.0+000/0+068”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60843-04-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 307,440.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve ne objektin "Sistemim - Asfaltim i Rruges Pashtriku, Njësia Administrative Bërxull, Domje, Bashkia Vorë ".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60857-04-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 408,089.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Mbikqyrje e punimeve ne objektin "Riveshje Asfalti dhe Ndricim i rrugës Bashkia, segmenti Xhami-Bashki, Bashkia Vorë".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 06-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60841-04-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 108,653.00 Lekë

Faqe 1 nga 2388


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara