Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje kite dhe reagente
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 16-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29772-10-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 36,550.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë - Beograd -Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-49566-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 212,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: blerje bileta transporti ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49396-02-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 119,556.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta Barcelona transporti ajror nderkombetar
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48939-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta Barcelona transporti ajror nderkombetar
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48939-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta Barcelona transporti ajror nderkombetar
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48939-02-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Faza Pergatitore Shkurt 2018/1
 • Autoriteti Kontraktues: Klubi Sportiv Albpetrol Patos
 • |
 • Data e hapjes: 16-02-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47905-02-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 166,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: LOTI V – Blerje Bukë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41427-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 343,360.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë - Beograd -Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-49566-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 212,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: LOTI IV – Blerje Mish
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41425-01-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 924,167.00 Lekë

Faqe 1 nga 2945


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara