Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Mjet trasporti me tre akse ne dispozicion per 100 dite pune se bashku me shoferin
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09865-02-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Ankara,Stamboll-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 10:40
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 13:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-26917-06-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Biletë Tiranë-Ponta Delgada-Tiranë nisja më datë 26/06/2019 dhe kthimi më datë 30/06/2019
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26902-06-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti i Tetë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17645-04-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 339,385.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14653-03-20-2019
 • |
 • Fondi limit: 20,381,399.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Kamiona vetshkarkues 2 copë, Minieskavator 1 copë dhe Skrep me goma 1 copë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mallakaster
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17653-04-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 19,166,667.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje shkallë dhe karroca dore
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 16-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-22079-05-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 913,333.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Bologna-Tiranë copë 2 (dy)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 09:40
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 12:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-26899-06-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Motokorrëse për bar të lartë, Prerëse ferrash, Motosharrë e zakonshme, Motosharrë për lartësi”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 15-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21921-05-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,079,167.00 Lekë
Objekti i tenderit: Ndërtim i Nënstacionit 220/110/35 kV, Shumat dhe i traktit 220 kV në Nënstacionin 220/110/10 kV, Komsi.
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17728-04-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 730,660,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 1483


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara