Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Zhvillimi dhe pasurimi i fondit te bibliotekes (Blerje libra)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 25-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-11-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-91284-10-24-2018
 • |
 • Fondi limit: 892,710.00 Lekë
Objekti i tenderit: Sigurimi i jetes dhe shendetit te punonjesve nga aksidentet ne pune
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-11-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-90164-10-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 17,984,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i pjesshëm i Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik Durrës
 • Autoriteti Kontraktues: Sherbimi Kombetar i Punesimit
 • |
 • Data e hapjes: 07-11-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-11-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92907-11-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 11,704,550.00 Lekë
Objekti i tenderit: MATERIALE NDRICIMI
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97523-12-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 33,617.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale te ndryshme
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Kombetar
 • |
 • Data e hapjes: 04-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-96586-12-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 135,480.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete transporti ajror TIRANE - BRUKSEL - TIRANE
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97591-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 310,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete transporti ajror TIRANE - BRUKSEL - TIRANE
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97591-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 310,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje esencë antifrize 100% për kaldajat e kopshtit dhe shkollave, Bashkia Bulqizë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Bulqize
 • |
 • Data e hapjes: 06-12-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97151-12-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 125,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dhe ndriçimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Fier
 • |
 • Data e hapjes: 22-11-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-11-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-95033-11-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Materiale Drurore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale Formimit Profesional Publik Korce
 • |
 • Data e hapjes: 05-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-12-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-96779-12-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 86,000.00 Lekë

Faqe 1 nga 926


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara