Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Romë-Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:10
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 19:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-39398-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Romë-Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:10
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 19:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-39398-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me itinerar Tiranë-Milano-Tiranë, copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 12-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39085-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Bileta Avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Kontrolli i Larte i Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39238-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Zagreb,Kroaci-Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39227-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Zagreb,Kroaci-Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39227-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje inerte per shoqerine sha Ujesjelles Kanalizime Patos.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Patos
 • |
 • Data e hapjes: 09-09-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35212-09-07-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,290,233.80 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje Bileta Avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Kontrolli i Larte i Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39238-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Rehabilitim për monitorimin e gazrave në Transformatorët e N/stacioneve TL/TM
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Tensionit te Larte
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33795-08-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 199,710,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Zagreb,Kroaci-Tiranë copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39227-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 1370


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara