Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Per kryerjen e shrbimit, Siguracion i pasurisë te SH.A-se T.SH.SH.F.P.Korce
 • Autoriteti Kontraktues: Tregu i Shitjes me Shumice Fruta - Perime Korce
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29816-10-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 130,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Materiale per mire funksionimin e zyres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29381-10-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Transport i ekipit te futbollit FK Oriku sh.a Orikum-Kelcyre-Orikum
 • Autoriteti Kontraktues: K.F. ORIKU
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29792-10-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 19,691.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale dhe kite per kerkim dhe diagnostikim per laboratorin e biologjise molekulare dhe HIV, HEP, HPV,etj
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Shendetit Publik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-09-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23771-08-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 13,998,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 3: Shërbimi i ruajtjes së pronës per Albpetrol sha ne Qarkun Berat
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 17-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72379-03-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 8,624,304.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje veshmbathje per punonjesit
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 28-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-07-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18583-06-27-2017
 • |
 • Fondi limit: 36,658,607.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje 1 bilete transporti ajror Tirane - Tunizi - TIrane
 • Autoriteti Kontraktues: Avokati i Popullit
 • |
 • Data e hapjes: 17-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-29939-10-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 58,298.00 Lekë
Objekti i tenderit: Materiale per mire funksionimin e zyres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29381-10-11-2017
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Mirmbajtje te zakonshme
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Hoteleri Turizem Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29724-10-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 266,560.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje materiale ndertimi (tjegulla) per Muzeun e Arsimit, ABC, Korce
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Korce
 • |
 • Data e hapjes: 13-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29509-10-12-2017
 • |
 • Fondi limit: 75,440.00 Lekë

Faqe 1 nga 3320


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara