Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, Turqi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-01-2021 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84125-01-15-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, Turqi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-01-2021 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84125-01-15-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerjen e 1 (një) bilete për transport ajror”, Turqi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-01-2021 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84125-01-15-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete e transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.5001 Komanda e Doktrines dhe Stervitjes Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-01-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-84085-01-15-2021
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime" - Qarku Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 11-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53688-03-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,498,531.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale" - Qarku Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 11-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53684-03-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,286,006.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 2 - "Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij" - Qarku Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 11-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53680-03-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,523,406.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite" - Qarku Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 11-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53678-03-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,199,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 4 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartet Ushtarake nr. 1001, 1002, 1003, 1004 dhe 1020 (Forcat Tokësore)"
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 20-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58417-05-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 133,026,786.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi(katering) për Spitalin Rajonal Shkoder”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Data e hapjes: 15-04-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-05-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-56180-04-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 45,014,772.47 Lekë

Faqe 1 nga 11685


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara