Contract Notice


Reset

Call For Tender: Mbikqyrja e punimeve per “Restaurimin, Rikonstruksionin, dhe Rinovimin e Sallës së Koncerteve, në Universitetin e Arteve në Tiranë
 • Contracting Authority: Ministria e Kultures
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-03-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-89108-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 5,416,472.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbimi i evadimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore “
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 15-03-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-89111-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim pastrimi i zyrave dhe ambjenteve të ILD-së
 • Contracting Authority: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 15-03-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-89079-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 1,317,122.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti IV: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Gril“
 • Contracting Authority: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 16-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-89076-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 116,177.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti III: Supervizim „Sistemim asfaltim rruga Lagjja Çutaj Bajzë“
 • Contracting Authority: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 16-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-89074-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 130,738.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti II: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga e lagjes Deçkaj në Hot“
 • Contracting Authority: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 16-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-89072-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 171,360.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Supervizim i rrugeve: "Kamice-Flake", "Gril", "Lagjes Deçkaj ne Hot", "Lagjes Çutaj ne Bajze"
 • Contracting Authority: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 16-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-89064-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 676,047.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I: Supervizim „Sistemim Asfaltim Rruga Kamicë-Flakë“
 • Contracting Authority: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 16-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-89070-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 257,772.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje e Mjeteve te Transportit
 • Contracting Authority: Gjykata e Larte
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-03-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-88444-02-26-2021
 • |
 • Limit Fund: 2,489,800.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Auditimi i pasqyrave financiare te Agjencise se Sigurimit te Depozitave dhe fondit te nderhyrjes se jashtezakonshme per vitet financiare te mbyllura me 31 Dhjetor 2021, 2022, 2023, 2024
 • Contracting Authority: Agjencia e Sigurimit te Depozitave
 • |
 • Open Date: 05-03-2021 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 23-03-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-89037-03-04-2021
 • |
 • Limit Fund: 5,666,667.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 523


© Public Procurement Agency 2021 - All rights reserved