Contract Notice


Reset

Call For Tender: ’Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Colombo Sri Lanka-Tirane”, për 1 person
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Open Date: 16-11-2019 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 16-11-2019 Time : 12:30
 • |
 • Tender Number: REF-43668-11-16-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bilete transporti ajror vajtje-ardhje për 2 (dy) persona me destinacion Tiranë-Bruksel-Tiranë
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.1001 Komanda e Forces Tokesore Tirane
 • |
 • Open Date: 16-11-2019 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 16-11-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-43665-11-16-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ’Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Colombo Sri Lanka-Tirane”, për 1 person
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Open Date: 15-11-2019 Time : 19:00
 • |
 • Close Date: 16-11-2019 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-43662-11-15-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Bilete 19 - 22
 • Contracting Authority: Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • |
 • Open Date: 15-11-2019 Time : 16:30
 • |
 • Close Date: 15-11-2019 Time : 19:30
 • |
 • Tender Number: REF-43657-11-15-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ’Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Colombo Sri Lanka-Tirane”, për 1 person
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Open Date: 15-11-2019 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 15-11-2019 Time : 18:00
 • |
 • Tender Number: REF-43644-11-15-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Gaz i Lëngët për Vitin 2020
 • Contracting Authority: Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane
 • |
 • Open Date: 15-11-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-12-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-43432-11-14-2019
 • |
 • Limit Fund: 9,144,800.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shpenzime për Riparimin e Varreve në Varrezat e Dëshmorëve”
 • Contracting Authority: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Open Date: 15-11-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 25-11-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-43496-11-14-2019
 • |
 • Limit Fund: 4,999,487.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi ajror Tiranë - Helsinki (Finlandë) - Tiranë
 • Contracting Authority: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Open Date: 15-11-2019 Time : 12:44
 • |
 • Close Date: 15-11-2019 Time : 15:45
 • |
 • Tender Number: REF-43592-11-15-2019
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbimi i riparimit dhe mirembajtjes se mjeteve te transportit te AMLF
 • Contracting Authority: Autoriteti i Mbikqyrjes se Lojrave te Fatit
 • |
 • Open Date: 15-11-2019 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 25-11-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-43394-11-14-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,383,348.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i sistemit Intranet në Albcontrol
 • Contracting Authority: ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A)
 • |
 • Open Date: 15-11-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-11-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-43404-11-14-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,374,334.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 583


© Public Procurement Agency 2019 - All rights reserved