Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje bilete udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar TIRANË-ROCHESTER (SHBA)-TIRANË për 2 (dy) persona
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.1001 Komanda e Forces Tokesore Tirane
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 06-07-2022 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-35580-07-06-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: SHËRBIM PËR MIRËMBAJTJEN E NDËRTESAVE TË UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 18-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35419-07-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 5,533,382.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "BORDI KULLIMIT, BLERJE KARBURANT"
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35492-07-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 5,666,666.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim mirëmbajtje kondicionerë
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 18-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35470-07-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 1,656,591.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Storage dhe NAS
 • Contracting Authority: Qendra Nderinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 19-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35478-07-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 7,333,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Hipoklorit Natriumi i (i lengshem+pluhur) për denzifektimin e ambjenteve të institucioneve në administrimin e Bashkisë kolonjë viti 2022.
 • Contracting Authority: Bashkia Kolonje
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-07-2022 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-35395-07-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 1,660,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirëmbajtje e shëtitoreve
 • Contracting Authority: Bashkia Himare
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-07-2022 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-35235-07-04-2022
 • |
 • Limit Fund: 3,333,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje autobetoniere 2m3 të përdorur për komunalen
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35371-07-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 1,249,938.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion i ambienteve të brendshme të Pallatit të Sportit Gjirokastër
 • Contracting Authority: Keshilli i Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35385-07-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 3,916,033.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Materiale të rrjetit semaforik
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
 • |
 • Open Date: 06-07-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-07-2022 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-35493-07-05-2022
 • |
 • Limit Fund: 24,130,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 588


© Public Procurement Agency 2022 - All rights reserved