Contract Notice


Reset

Call For Tender: Rikonstruksion Rrjet Kanalizimi ne Rrugen Sitki Cico,nr.1
 • Contracting Authority: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 24-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-68338-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 4,388,052.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje e objekteve shkollore.
 • Contracting Authority: Bashkia Finiq
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 13:30
 • |
 • Close Date: 24-08-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-68325-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion Rrjet Ujësjellësi dhe Kanalizimi në Rrugën “Xhemal Ali Pazari
 • Contracting Authority: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 24-08-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-68303-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,933,676.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i Mbikëqyrjes së punimeve për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit për periudhën 2020-2021
 • Contracting Authority: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 14-09-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-68480-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 71,048,283.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale pastrimi
 • Contracting Authority: Bashkia Durres
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 04-09-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-68304-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 15,493,200.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rehabilitim i kanaleve vadites, Bashkia Cerrik
 • Contracting Authority: Bashkia Cerrik
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 11-09-2020 Time : 08:10
 • |
 • Tender Number: REF-68488-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 34,333,333.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ndërtim i ujësjellësit Ersekë dhe të disa fshaterave Faza e Dytë nga burimet e Kozelit.
 • Contracting Authority: Bashkia Kolonje
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 14-09-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-68285-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 416,963,458.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara
 • Contracting Authority: Bashkia Maliq
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 14-09-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-68448-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 12,114,254.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion i konviktit (vajzave) "Ymer Tola" të shkollës pedagogjike
 • Contracting Authority: Bashkia Elbasan
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-09-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-68395-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 30,490,653.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rehabilitimi i skemës ujitëse, dega e Martinës (faza 1)
 • Contracting Authority: Bashkia Fier
 • |
 • Open Date: 12-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-09-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-68316-08-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 33,234,536.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 402


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved