Contract Notice


Reset

Call For Tender: “Shtëpia e Arkeologëve në Parkuan Arkeologjik të Apolonisë, Pojan,Fier (Shërbimi i ruajtjes së objektit)”
 • Contracting Authority: Akademia e Studimeve Albanologjike Tirane
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 28-09-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-05373-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 3,644,923.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor TEG-Hyrje Tunel Krrabë”
 • Contracting Authority: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-05336-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 3,780,608.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Mirëmbajtje rutinë me performancë segmenti rrugor Fushë Krujë ( degëzim Y) – Degëzim Borizanë
 • Contracting Authority: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-05330-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 1,604,005.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale ndihmëse për ndriçimin publik
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2021 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-05409-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 1,414,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karburanti për automjete, Gazoil D1 Euro Diezel dhe Benzinë pa Plumb
 • Contracting Authority: Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-05367-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 2,499,835.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje bazë materiale për ndriçime rrugore”.
 • Contracting Authority: Bashkia Patos
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-05358-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 4,166,572.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje veshje dhe vegla pune per projektin GIZ”
 • Contracting Authority: Bashkia Elbasan
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-09-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-05328-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 1,176,583.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Pajisje elektronike
 • Contracting Authority: Inspektorati Larte Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-05306-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 1,116,667.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Ndertim i shpatullave te urave auto lagjia Koprat(Iballe)+fshati Micoj"
 • Contracting Authority: Bashkia Fushe Arrez
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-09-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-05311-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 2,642,916.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rikonstruksion i kopshtit "Stavri Bombaj", bashkia Selenicë
 • Contracting Authority: Keshilli i Qarkut Vlore
 • |
 • Open Date: 16-09-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-09-2021 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-05425-09-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 3,318,522.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 449


© Public Procurement Agency 2021 - All rights reserved