Contract Notice


Reset

Call For Tender: Hartim Projekte për investime në Infrastrukturë, Bashkia Mat
 • Contracting Authority: Bashkia Mat
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 01-06-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-58544-05-19-2020
 • |
 • Limit Fund: 6,666,665.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i prodhimit dhe ngarkimit të rërës bituminoze
 • Contracting Authority: Bashkia Fier
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 02-06-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58792-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 3,774,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtja e varrezave publike dhe te deshmoreve
 • Contracting Authority: Bashkia Korce
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 02-06-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-58712-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 3,749,999.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbime Vijëzime dhe Vendosje Tabelash
 • Contracting Authority: Tirana Parking
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 02-06-2020 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-58748-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 6,987,428.60 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbime dru zjarri per ngrohje
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 01-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-58733-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 5,398,208.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje baze materiale per veterinari per nevojat emergjente
 • Contracting Authority: Agjencia Rajonale Veterinarise dhe Mbrojtjes se Bimeve Elbasan
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 02-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-58796-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,700,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje pjesë këmbimi”
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58795-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,723,608.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë
 • Contracting Authority: Bashkia Divjake
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 04-06-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58751-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 6,288,500.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pllaka varresh (kostume varresh)
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 01-06-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58742-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,530,877.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Karburanti Gazoil D1 dhe Benzine
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 04-06-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58736-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 5,525,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 342


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved