Contract Notice


Reset

Call For Tender: “Blerje bileta avioni dhe siguracion shëndetësor, me destinacion: Tiranë – Riga, Letoni –Tiranë”.
 • Contracting Authority: SHISH Shërbimi Informativ i Shtetit
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 25-05-2018 Time : 17:00
 • |
 • Tender Number: REF-71381-05-25-2018
 • |
 • Limit Fund: 163,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje bileta avioni
 • Contracting Authority: Federata Shqiptare e Qitjes Sportive
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 13:30
 • |
 • Close Date: 25-05-2018 Time : 16:30
 • |
 • Tender Number: REF-71351-05-25-2018
 • |
 • Limit Fund: 195,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bileta avioni Tirane-Berlin-Tirane
 • Contracting Authority: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 25-05-2018 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-71362-05-25-2018
 • |
 • Limit Fund: 64,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i trete: Hartimi i planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor për ekonominë pyjore ”Baldushk”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 11-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-71240-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 8,635,805.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i dyte: Hartimi i planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor për ekonominë pyjore ”Rove-Lunxh”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 11-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-71235-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 9,007,460.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i pare: Hartimi i planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor për ekonominë pyjore ”Fag”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 11-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-71232-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 11,473,935.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ”Hartimi i planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor për ekonomitë pyjore”Fag”, ”Rove-Lunxh”, ”Baldushk”.
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 11-06-2018 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-71226-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 29,117,200.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje shërbimi të zhvillimi të mirëmbajtjes së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve.
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 04-06-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-71211-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 5,590,666.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje biletash Tiranë – Ningbo – Tiranë, për datat 05.06.2018 – 10.06.2018
 • Contracting Authority: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 12:30
 • |
 • Close Date: 25-05-2018 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-71350-05-25-2018
 • |
 • Limit Fund: 340,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim Konsulence per Punimet Topo-Gjeodezike te Piketimit te Gjurmes se Hekurudhes dhe te Percaktimit te Pronave per Efekt Shpronesimi ne Segmentin e ri Hekurudhor Domje-Aeroporti Nene Tereza,Rinas
 • Contracting Authority: Hekurudha Shqiptare sh.a
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 04-06-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-71163-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 6,450,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 584


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved