Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Bari-Tiranë
 • Contracting Authority: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 23-01-2018 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-41623-01-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 39,383.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi transport ajror, ekonomik
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 11:15
 • |
 • Close Date: 23-01-2018 Time : 14:15
 • |
 • Tender Number: REF-41613-01-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 186,200.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ruajtja e Kalasë Gjirokastër dhe ambjenteve te Magazinës dhe Marangozisë së DRKK Gjirokastër, me roje private
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 02-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-41401-01-22-2018
 • |
 • Limit Fund: 4,146,452.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
 • Contracting Authority: Sherbimi Kombetar i Punesimit
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 02-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-41164-01-19-2018
 • |
 • Limit Fund: 3,068,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ofrimi i sherbimit me roje private per Degen e Doganes Durres
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Durres
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 02-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-41299-01-22-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,764,777.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbimi Mirëmbajtjes së Objekteve Ndërtimore” në SUT, Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i kontratës
 • Contracting Authority: Spitali Universitar i Traumes
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 02-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-41292-01-22-2018
 • |
 • Limit Fund: 5,829,264.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike ne ambjentet e QKUM-se
 • Contracting Authority: Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 02-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-41287-01-22-2018
 • |
 • Limit Fund: 6,100,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim Printimi
 • Contracting Authority: Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 02-02-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-41268-01-22-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,204,100.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: LOTI V – Blerje Bukë
 • Contracting Authority: Bashkia Elbasan
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 02-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-41427-01-22-2018
 • |
 • Limit Fund: 343,360.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: LOTI IV – Blerje Mish
 • Contracting Authority: Bashkia Elbasan
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 02-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-41425-01-22-2018
 • |
 • Limit Fund: 924,167.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 345


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved