Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje për shtimin e kapaciteteve të baterive të UPS Rack Mounted per Dhomen e Serverave
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 28-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-34460-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,950,740.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës në Zonën Tirana 3
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 09-01-2018 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-34495-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,623,582,832.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: SHËRBIMI I RUAJTJES DHE SIGURISË FIZIKE ME ROJE PRIVATE TE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
 • Contracting Authority: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-11-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-34442-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 419,166.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Permiresim i infrastruktures se dhomes se serverit ne Agjencine e Sigurimit te Depozitave
 • Contracting Authority: Agjencia e Sigurimit te Depozitave
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 04-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-34354-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,000,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Pajisje interneti etj
 • Contracting Authority: Universiteti Fan Noli Korce
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-34432-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 14,000,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: „Blerje baze materiale rruga „Xhemal Lamo“ fshati Kuman“.
 • Contracting Authority: Bashkia Roskovec
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-11-2017 Time : 09:30
 • |
 • Tender Number: REF-34515-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,115,870.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: „Blerje baze materiale objekti "Rruga kompleksi blegtorial“.
 • Contracting Authority: Bashkia Roskovec
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-34514-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 7,999,115.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Mjete Ditaktike
 • Contracting Authority: Zyra Arsimore Mallakaster
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-34509-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,616,747.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti II: Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Tiranë
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 27-11-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-34489-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 436,717.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ”Blerje materiale pastrimi, ndriçimi për Bashkinë e Tiranës për vitin 2017”
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 27-11-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-34481-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,091,667.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: Yes
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 477


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved