Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Materiale hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Fituesi: SHAHAJ GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61678-06-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dhe vendosje pjesë këmbimi per autoambulancat e Qendres Shendetesore Fushe Arrez
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Fushe Arrez
 • |
 • Fituesi: Leze Totaj
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-06-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62196-06-22-2020
 • |
 • Fondi limit: 170,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec
 • |
 • Fituesi: SOFIA MYFTARI
 • |
 • Data e hapjes: 30-06-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 01-07-2020 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63280-06-30-2020
 • |
 • Fondi limit: 480,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 06-07-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-07-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64285-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje kompjuterike
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale
 • |
 • Fituesi: EURO INFORM
 • |
 • Data e hapjes: 06-07-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-07-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64281-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 785,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale higjeno sanitare per NJOSH
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Shkoder
 • |
 • Fituesi: Malvina Visoka
 • |
 • Data e hapjes: 01-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63344-06-30-2020
 • |
 • Fondi limit: 699,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale higjeno sanitare per NJOSH
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Shkoder
 • |
 • Fituesi: ALIRAJ & K sh.p.k.
 • |
 • Data e hapjes: 01-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63344-06-30-2020
 • |
 • Fondi limit: 699,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje boje per lyerje te shtyllave rreth N/Stacioneve te NJOSH
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Shkoder
 • |
 • Fituesi: MUCA
 • |
 • Data e hapjes: 30-06-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63157-06-29-2020
 • |
 • Fondi limit: 799,650.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vajra per mjete transporti dhe mjete lundruese
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati i Policise Kufitare Sarande
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 06-07-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-07-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64280-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 226,083.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ”Blerje tonera, për paisjet elektronike (printera e fotokopje)”
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber
 • |
 • Fituesi: Klodjan Kamberi
 • |
 • Data e hapjes: 30-06-2020 Ora : 14:25
 • |
 • Data e mbylljes: 02-07-2020 Ora : 14:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-63330-06-30-2020
 • |
 • Fondi limit: 374,666.70 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 705


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara