Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni Tiranë-Cape Town-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33643-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni Tiranë-Cape Town-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33643-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni Tiranë – Toronto - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33662-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni Tiranë-Cape Town-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: Dorina Karaiskaj
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33643-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni Tiranë-Cape Town-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33643-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim Vendosje Porta te brendeshme per nevojat e Spitalit
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: Galanti Albania
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33410-08-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 792,017.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni Tiranë – Toronto - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33662-08-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim i punimeve per objektin "Rikonstruksioni i rrugeve rurale dhe informale (Rikonstruksion rruge fshati Barç)"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Fituesi: MIKI CONSULTING
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33407-08-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 24,174.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale bazë për stërvitjen
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Fituesi: Oltjan Dautaj
 • |
 • Data e hapjes: 30-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32024-07-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 408,005.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Fituesi: Erlind Asllani
 • |
 • Data e hapjes: 01-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32173-07-31-2019
 • |
 • Fondi limit: 166,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1055


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara