Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan
 • |
 • Fituesi: EUROPRINTY GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17914-06-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 99,965.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim-Vendosje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kucove
 • |
 • Fituesi: Blerim Ajdinaj
 • |
 • Data e hapjes: 16-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17854-06-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 104,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim dhe lyerje ndriçuesish në pedonale Velipojë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Fituesi: Oltjan Hastoçi
 • |
 • Data e hapjes: 06-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16324-06-05-2017
 • |
 • Fondi limit: 583,301.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kondicioner (Furnizim + Vendosje)
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Durres
 • |
 • Fituesi: IDRIZ KADARE
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2017 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18102-06-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 499,996.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektoriati Larte Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18133-06-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 666,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikeqyrje per objektin “Rikostr Ujesjellesi lagjja Mnjolle Xhyre,Ujesjellesi Kuturman,Ujesjellesi lagjja Qender Hotolisht,Ujesjellesi Dotkove
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Fituesi: ARISTOTEL KOCI
 • |
 • Data e hapjes: 22-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18276-06-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 139,347.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje kulla sahati të qytetit të Tiranës”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: "P I R R O"
 • |
 • Data e hapjes: 16-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-17853-06-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: mbikqyrje e punimeve per objektin : Ndertim rruga Australia+ KUN
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Fituesi: Palma Construction
 • |
 • Data e hapjes: 22-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18304-06-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 62,781.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikeqyrje e punimeve për objektin: “ Ndertim rruga King Stone “
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Fituesi: Palma Construction
 • |
 • Data e hapjes: 22-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-06-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-18305-06-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 74,497.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Deratizim, dezinsektim dhe mbrojtja nga zvarraniket
 • Autoriteti Kontraktues: Termocentrali Vlore sh.a
 • |
 • Fituesi: MAJ-ALB
 • |
 • Data e hapjes: 21-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18104-06-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 417,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1146


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara