Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje karoca pastrimi profesionale
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 09-10-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-10-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88941-10-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparimi i sistemit te kondicionimit dhe kaldajave per ngrohje
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Tirane
 • |
 • Fituesi: KLIMA TEKNIKA TB2
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89383-10-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 794,266.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale elektrike per riparime te ndryshme
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Tirane
 • |
 • Fituesi: Ardit Ceka
 • |
 • Data e hapjes: 08-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88690-10-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 271,125.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Varese+Bexhe per mbajtjen e ID kart te punonjesve te Policise dhe per vizitoret
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Tirane
 • |
 • Fituesi: GRAPHIC LINE - 01
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89378-10-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shtypshkrime
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Korce
 • |
 • Fituesi: D&D 2 group
 • |
 • Data e hapjes: 10-10-2018 Ora : 12:45
 • |
 • Data e mbylljes: 11-10-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-89336-10-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 160,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje të Sendeve Mobilerike për Institucionin
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Mbeshtjetjen e Shoqerise Civile
 • |
 • Fituesi: INTER - OFFICE
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-10-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-89534-10-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 186,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje libra per femije e te rritur per nevojat e Bibliotekes “Qemal Baholli”, Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Trashegimise Kulturore Elbasan
 • |
 • Fituesi: Artin Çili
 • |
 • Data e hapjes: 08-10-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88684-10-05-2018
 • |
 • Fondi limit: 279,700.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti”Nafte Blu Diesel 10 ppm ( litra 1500) me Karte, per nevojat e DRQLFPPZVL- Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Q.L.F.P.P.per Zonen Verilindore
 • |
 • Fituesi: "GEGA CENTER GKG"
 • |
 • Data e hapjes: 12-10-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-89714-10-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje grirese profesionale
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar
 • |
 • Fituesi: BOLT
 • |
 • Data e hapjes: 08-10-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-10-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88846-10-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 319,769.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje kompjutera deskop e printera
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kavaje
 • |
 • Fituesi: "TRADE-INVEST"
 • |
 • Data e hapjes: 02-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-10-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88064-10-02-2018
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 529


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara