Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Tirane
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39386-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje 2 (dy) bileta udhëtimi vajtje-ardhje për Washington, Amerikë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: PASHAJ JP
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39345-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje 2 (dy) bileta udhëtimi vajtje-ardhje për Washington, Amerikë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: Adenis Pashaj
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39345-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Goma për automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Fituesi: Alked Kopaçi
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39106-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 288,308.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE PER NSHP ELEKTRI
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Fituesi: Dritan Xheka
 • |
 • Data e hapjes: 13-10-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39201-10-12-2019
 • |
 • Fondi limit: 290,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete transporti ajror Estoni-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.5001 Komanda e Doktrines dhe Stervitjes Tirane
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39233-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materjale kancelarie GKA
 • Autoriteti Kontraktues: Galeria Kombetare e Arteve
 • |
 • Fituesi: EUROPRINTY GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39148-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 82,990.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete transporti ajror vajtje-ardhje për një person Tiranë-Oradea(Rumani)-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.1001 Komanda e Forces Tokesore Tirane
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39324-10-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim, mirembajtje automjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore (AKBPM)
 • |
 • Fituesi: BRILLIANT LINE
 • |
 • Data e hapjes: 09-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38677-10-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 793,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Lushnje
 • |
 • Fituesi: Printing Opportunity
 • |
 • Data e hapjes: 09-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38596-10-08-2019
 • |
 • Fondi limit: 398,397.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1130


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara