Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje pompë zhytëse
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Fituesi: Gëzim Llaja
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54994-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 350,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Libra dhe publikime profesionale”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Fituesi: Tufik Kurti
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52918-03-04-2020
 • |
 • Fondi limit: 415,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ” Sobë profesionale” për gatim, për Kopshtin me drekë “Lulet e Jetës” Roskovec
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Fituesi: ONI TRADE
 • |
 • Data e hapjes: 28-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51878-02-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 150,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje mjete transporti(Benz+ Tayota)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Kolonje
 • |
 • Fituesi: Jueli
 • |
 • Data e hapjes: 25-03-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-03-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54779-03-24-2020
 • |
 • Fondi limit: 333,334.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Boje per printer + fotokopje"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Fituesi: IT STORE
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52907-03-04-2020
 • |
 • Fondi limit: 793,593.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dizinfektimi i objekteve te D.U.K Lezhe
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhe
 • |
 • Fituesi: V.A.L.E. RECYCLING
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54983-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 64,250.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje, materiale shëndetësore për mbrojte nga Covid-19
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.2001 Komanda e Forcave Detare Durres
 • |
 • Fituesi: A - G - S - Konfeks
 • |
 • Data e hapjes: 25-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54855-03-25-2020
 • |
 • Fondi limit: 364,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pompe zhytese per Njesine Administrative Bubq’’
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: Juela Bakiasi
 • |
 • Data e hapjes: 25-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54844-03-24-2020
 • |
 • Fondi limit: 416,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje multi-funksionale (printer,skaner,fotokopje)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Shkoder
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 11-03-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-03-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53702-03-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 375,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje barriera metalike për mbrojtje rrugore dhe të tjera materiale sinjalistike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Fituesi: ARTEO 2018
 • |
 • Data e hapjes: 03-03-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52362-03-02-2020
 • |
 • Fondi limit: 299,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1238


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara