Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje gazoil D1
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Peqin
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 20-01-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41221-01-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Bari-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Fituesi: AR & LO
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-01-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-41623-01-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 39,383.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje kompjuterike (kompjuter)
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Tirane
 • |
 • Fituesi: Mystar Albania
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40723-01-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 165,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: materjale per ndricim
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande
 • |
 • Fituesi: Nojada Barjam
 • |
 • Data e hapjes: 22-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41237-01-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Bari-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Fituesi: NO LIMIT S SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-01-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-41623-01-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 39,383.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ” PAISJE MEKANIKE”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40337-01-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 152,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni vajtje–ardhje me itinerar Tiranë-Bari-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Fituesi: Aurel Saraçi
 • |
 • Data e hapjes: 23-01-2018 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-01-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-41623-01-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 39,383.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Abonime per vitin 2018 ne gazeta dhe fletore zyrtare per nevojat e Bashkise Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Elbasan
 • |
 • Fituesi: MARKU
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40680-01-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 210,140.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: " Blerje Pjesë Këmbimi ” ( Furnizim – Vendosje )
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kucove
 • |
 • Fituesi: KADIU
 • |
 • Data e hapjes: 19-01-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-01-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40992-01-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 25,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karta aksesi.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: IT Gjergji Kompjuter
 • |
 • Data e hapjes: 18-01-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40786-01-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 278,805.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 894


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara