Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje uniforma dhe veshmbathje për skuadrën e futbollit ALBPETROL
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Fituesi: Besjana Likaj
 • |
 • Data e hapjes: 22-09-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-09-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42892-09-22-2022
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Sekretariati Kombetar i Nismes per Transparence ne Industrine Nxjerrese
 • |
 • Fituesi: ADD Print
 • |
 • Data e hapjes: 26-09-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-43317-09-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 262,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti për nevojat e ZAKPK Butrint
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Administrimit dhe Kordinimit Butrint
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 26-09-2022 Ora : 15:50
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2022 Ora : 15:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-43385-09-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim-mirmbatje te ashesnorit ne perdorim te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec
 • |
 • Fituesi: ARTEO 2018
 • |
 • Data e hapjes: 26-09-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-43363-09-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 996,133.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ushqime koloniale
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durres
 • |
 • Fituesi: M.C.CATERING
 • |
 • Data e hapjes: 26-09-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43342-09-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 370,178.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera per ISHP-ne
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Shendetit Publik Tirane
 • |
 • Fituesi: Printing Opportunity
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-09-2022 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-42605-09-21-2022
 • |
 • Fondi limit: 119,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ‘‘F.V Tubo HDPE; FI =160 mm,PN 25
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Fituesi: ''SARDO''
 • |
 • Data e hapjes: 22-09-2022 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-09-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42852-09-21-2022
 • |
 • Fondi limit: 980,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje me vlere te vogel ,Blerje Dru Zjarri per ngrohje
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Pirg
 • |
 • Fituesi: Mirela Matraku
 • |
 • Data e hapjes: 21-09-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-09-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42458-09-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 230,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim akomodim dhe ushqim per pjesmarresit ne Festivalin Folklorik Tipologjik Kombetar te sazeve edicioni i 12-te viti 2022
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kolonje
 • |
 • Fituesi: Sotiraq Nunka
 • |
 • Data e hapjes: 26-09-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-43358-09-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 990,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke
 • |
 • Fituesi: Arlind Dogjani
 • |
 • Data e hapjes: 22-09-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-09-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42822-09-21-2022
 • |
 • Fondi limit: 26,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1511


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara