Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Printime
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Shkencave
 • |
 • Fituesi: KUJTIM DRIZARI
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08467-04-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 85,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Pjese Kembimi per mjetet e Ndermarrjes
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Corovode
 • |
 • Fituesi: SAMI ALSTAFA
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07448-04-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 794,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburant per automjet
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Durres
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08458-04-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karta akses-kontrolli me plastifikim te personalizuara
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale
 • |
 • Fituesi: ELEKTRONIK
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06935-04-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 30,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje kancelari”
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Arsimore Tepelene
 • |
 • Fituesi: Magrip Bana
 • |
 • Data e hapjes: 21-04-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07747-04-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 117,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Prokuroria prane gjykates se shkalles se pare Fier kerkone te bleje drum unit per xerox 5330
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Fier
 • |
 • Fituesi: PC STORE
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2017 Ora : 02:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2017 Ora : 02:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08528-04-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 30,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Paisje guzhine
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: Denis Goga
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08327-04-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 515,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dhe vendosje dritare per zyren e Administrimit te Mbrojtjes se Tokes ne godinen e Nenprefektures Gramsh
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Elbasan
 • |
 • Fituesi: D&J
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07451-04-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 18,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te ndryshme.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Patos
 • |
 • Fituesi: MURATI D
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08656-04-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 169,352.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Pajisje Zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Kruje
 • |
 • Fituesi: JORGO BELLO
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08300-04-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 758


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara