Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Bateri per automjet
 • Autoriteti Kontraktues: Ujesjelles Kanalizime sh.a Dropull
 • |
 • Fituesi: Andrea Caca
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 13:20
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 13:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-63825-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 10,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje e riparime te Qendres Shendetesore Tomin dhe Ambulances Dohoshisht
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Tomin Diber
 • |
 • Fituesi: ALVORA
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62982-04-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 220,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6660 Qendra e Kultures, Medias dhe Botimeve te Mbrojtjes
 • |
 • Fituesi: Elisa Dyrmishi
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 09:35
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 09:35
 • |
 • Numri i referencës: REF-63660-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: FV zgara metalike dekorative
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Fituesi: Naim Hysi
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62778-04-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 216,900.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Preparate Kimike D.D.D ( Denzinfektim)
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Fituesi: Alfred Bënja
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 04:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62946-04-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje objekti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Mallakaster
 • |
 • Fituesi: ESO NDËRTIM
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63613-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 606,900.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shërbim transporti pajisje zyre me intenerar Zyrat e NATO-s, Bruksel-Ministria e Mbrojtjes, Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Fituesi: Dhorela Lamçe
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 15:40
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 15:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-64002-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 789,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim mirembajtjeje ashensori
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Fituesi: " FRADA " SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 13-04-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62273-04-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje objekti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Mallakaster
 • |
 • Fituesi: 2Z KONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63613-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 606,900.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ”Blerje materiale për funksionimin e paisjeve speciale”
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6630 Tirane
 • |
 • Fituesi: TRINITY TRADE COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 18-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-04-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63005-04-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 799,300.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1177


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara