Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbim Ushqimi (darke )per artistet e Koncertit te Asmblit te Operes dhe te BaletitS
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: AJLA - SA
 • |
 • Data e hapjes: 13-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74612-06-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 150,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim transporti per artistet e Koncertit te Asmblit te Operes dhe te Baletit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: LU - NA
 • |
 • Data e hapjes: 13-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74610-06-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 72,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhetimi Tirane Frankfurt Strasburg e kthim
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Fituesi: Dorina Karaiskaj
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75026-06-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHERBIM OPERATORI , RECEPSIONI DHE HEDHJE FORMULARES NE Q.SH.LAÇ
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Lac
 • |
 • Fituesi: PAERA
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74787-06-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 375,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime të pastrimit e gjelbërimit për vitin 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale Formimit Profesional Publik Elbasan
 • |
 • Fituesi: ALPEN PULITO
 • |
 • Data e hapjes: 12-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-06-2018 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74421-06-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 343,920.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mobilje per vitin 2018-2019
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Fituesi: HB-GROUPCONSTRUCTION
 • |
 • Data e hapjes: 07-06-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-06-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73804-06-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Polisterol
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier
 • |
 • Fituesi: Adrian Dema
 • |
 • Data e hapjes: 04-06-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73248-06-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime kancelarie për workshop
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Drejtesise
 • |
 • Fituesi: Aurel Brozi
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2018 Ora : 15:37
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 15:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-74980-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 71,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Hard Disqe per NAS ( shih ftese per oferte)
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Teknike RTSH
 • |
 • Fituesi: Mirjan Niço
 • |
 • Data e hapjes: 01-06-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 04-06-2018 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-72973-06-01-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: katering dhe Coffee Break për workshop
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Drejtesise
 • |
 • Fituesi: Shkëlqim Kurti
 • |
 • Data e hapjes: 14-06-2018 Ora : 15:16
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2018 Ora : 15:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-74974-06-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 15,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1289


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara