Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbim printimi per DVKM Durres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durres
 • |
 • Fituesi: READ 2000
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-01-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47434-01-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale Pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Rrashbull Durres
 • |
 • Fituesi: Ergus Nikoça
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47458-01-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 110,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi me avion për në Amsterdam, Holandë
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Fituesi: ALBTOURS"D"-VAS tour operatore
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 15:45
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 18:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-47675-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Larte
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47671-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vula per nevoja te FSHU sha dhe OSSH sha
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • |
 • Fituesi: GRAPHIC LINE - 01
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2020 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 14:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-47581-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 498,065.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 2 (dy) bileta transporti ajror, “Tiranë –Bangkok – Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Avokati i Popullit
 • |
 • Fituesi: AR&LO Travel-Blu Tour Operator
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47653-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Benzine
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Gjelberimit Patos
 • |
 • Fituesi: KEVUÇI
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47582-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 443,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: riparim i 2(dy) cope fotokopjeve model Kyocera 6002i
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres
 • |
 • Fituesi: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Data e hapjes: 14-01-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47385-01-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 50,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 2 (dy) bileta transporti ajror, “Tiranë –Bangkok – Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Avokati i Popullit
 • |
 • Fituesi: ALBTOURS"D"-VAS tour operatore
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47653-01-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbetje spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.1 Tirane
 • |
 • Fituesi: PURA-MEDICAL
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47488-01-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 175,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1018


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara