Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike (pompa te ujit per vaditje)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Fituesi: Dhorela Lamçe
 • |
 • Data e hapjes: 15-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26552-09-14-2017
 • |
 • Fondi limit: 499,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Barna Mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Luz i Vogel
 • |
 • Fituesi: ILMA
 • |
 • Data e hapjes: 19-09-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26740-09-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 58,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Aredim e mirembajtje Pallati i Kultures
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Fituesi: Rrap Meçaj
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27086-09-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 155,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale pastrimi për nevoja të shkollës “Luigj Gurakuqi”,Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
 • |
 • Fituesi: NEXUS GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2017 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2017 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26916-09-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 375,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje benzine per nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 19-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26760-09-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 383,334.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje benzine per nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 19-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26760-09-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 383,334.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje per adminitraten e Bashkise Kruje per sektorin e marredhenieve me publikun.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: Adenis Kastrati
 • |
 • Data e hapjes: 19-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26885-09-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 195,833.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: makine mjelese
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Agrobiznes Irakli Terova Korce
 • |
 • Fituesi: Erlind Asllani
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-09-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27036-09-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 65,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje me Objekt "Blerje Paisje Informatike"
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Shkoder
 • |
 • Fituesi: SOFT & SOLUTION
 • |
 • Data e hapjes: 16-09-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26604-09-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje me Objekt "Blerje Paisje Informatike"
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Shkoder
 • |
 • Fituesi: G-2001
 • |
 • Data e hapjes: 16-09-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26604-09-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1201


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara