Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Pjese kembimi per automjetet per Kom. e Policis Sarande.
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Sarande
 • |
 • Fituesi: Besnik Meçi
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-83094-08-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 110,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparimin per automjetet per Kom. e Policis Sarande
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Sarande
 • |
 • Fituesi: Besnik Meçi
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-83089-08-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 176,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhetimi ajror Tirane Mynih Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Fituesi: ALBANIA EXPERIENCE
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83302-08-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhetimi ajror Tirane Mynih Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Fituesi: Vilma Kadesha
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83302-08-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: riparim stola e banga horizontale e vertikale
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Fituesi: Erlind Asllani
 • |
 • Data e hapjes: 10-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82571-08-09-2018
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhetimi ajror Tirane Mynih Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83302-08-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Fugon me qera
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Fituesi: ALBARENT
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2018 Ora : 16:50
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83238-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 249,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Gramsh
 • |
 • Fituesi: BESIM KAMBERI
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2018 Ora : 15:50
 • |
 • Numri i referencës: REF-82777-08-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 137,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje materiale ndertimi dhe zdruktarie
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Korce
 • |
 • Fituesi: Sotiraq Nunka
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82831-08-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 53,960.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje dhe riparim të godinës
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimit te Kujdesit Shendetesor Durres
 • |
 • Fituesi: Baftjar Murati
 • |
 • Data e hapjes: 14-08-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-82920-08-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 358,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 478


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara