Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbime mirmbajtje ne QSH Puke
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Puke
 • |
 • Fituesi: HYSENI TAILORING
 • |
 • Data e hapjes: 14-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-11-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33805-11-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime mirmbajtje ne QSH Puke
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Puke
 • |
 • Fituesi: Elarti Shop
 • |
 • Data e hapjes: 14-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-11-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33805-11-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime mirmbajtje ne QSH Puke
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Puke
 • |
 • Fituesi: Elarti Shop
 • |
 • Data e hapjes: 14-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-11-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33805-11-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 166,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje mobilje Spitalore ,karrike,dollap,komedina, vitin 2017.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar
 • |
 • Fituesi: M. B. KURTI
 • |
 • Data e hapjes: 14-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33756-11-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 390,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Lavatrice Spitalore 50 kg, Spitali Skrapar per , vitin 2017
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar
 • |
 • Fituesi: Tech Invest
 • |
 • Data e hapjes: 14-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-11-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33751-11-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 125,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje zyre ,kompjutera,printer foto skaner fax per , vitin 2017
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar
 • |
 • Fituesi: FASTECH
 • |
 • Data e hapjes: 14-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-11-2017 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-33746-11-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 220,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hedhje Formulare vizite
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.1 Shkoder
 • |
 • Fituesi: Denis Hoxha
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34433-11-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 40,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje biletë avioni për nevoja të TKOBAP-së me itinerar Tiranë -TelAviv- Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
 • |
 • Fituesi: ITRAVEL-ALBANIA EXPRESS
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34473-11-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 68,310.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale, për realizimin e rekuizitës të baletit Exil Deja-Vu sipas kërkesës së Drejtorit të Drejtorisë së Produksionit Skenik.
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
 • |
 • Fituesi: AIC COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34485-11-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 36,750.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Vendosje, Sherbime dhe blerje Pjese Kembimi per Zjarrefikesen dhe Automjetet e transportit"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: SI & CO COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 17-11-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-34512-11-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1615


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara