Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje pjesë këmbimi për automjetet e Institucionit të Prefektit Qarkut Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Prefekti i Qarkut Elbasan
 • |
 • Fituesi: Olsi Motors
 • |
 • Data e hapjes: 23-11-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79366-11-20-2020
 • |
 • Fondi limit: 196,249.98 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbime të Pastrimit profesional brenda dhe jashtë godinës
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Teknike Ekonomike Tirane
 • |
 • Fituesi: ALBPASTRIM
 • |
 • Data e hapjes: 26-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80006-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 600,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje materiale laboratori elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Teknike Elektrike Tirane
 • |
 • Fituesi: Rigerta Hoxha
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-11-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-79789-11-24-2020
 • |
 • Fondi limit: 797,925.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje materiale laboratori TIK
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Teknike Elektrike Tirane
 • |
 • Fituesi: Selvije Abasllari
 • |
 • Data e hapjes: 26-11-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-80004-11-25-2020
 • |
 • Fondi limit: 791,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.10 Tirane
 • |
 • Fituesi: Malvina Visoka
 • |
 • Data e hapjes: 26-11-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80178-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 277,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan
 • |
 • Fituesi: AICOM
 • |
 • Data e hapjes: 24-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79581-11-23-2020
 • |
 • Fondi limit: 108,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikostruksion i rrjetit TU me kabell ABC ne Belsh si dhe kabinave gjate rruges kryesore Elbasan-Peqin
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan
 • |
 • Fituesi: ILIRIADA
 • |
 • Data e hapjes: 25-09-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72985-09-24-2020
 • |
 • Fondi limit: 236,532,604.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Tonera për printer dhe fotokopje
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Fituesi: LIBRARI DYRRAHU
 • |
 • Data e hapjes: 26-11-2020 Ora : 16:05
 • |
 • Data e mbylljes: 27-11-2020 Ora : 16:05
 • |
 • Numri i referencës: REF-80189-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 778,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i Tretë: “Rikonstruksion i rrugës "Berisha"nga Rrethrrotullimi Qëndror deri tek Rruga "OSBE".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Fituesi: Engineering Consulting Group
 • |
 • Data e hapjes: 04-11-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-11-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-77544-11-03-2020
 • |
 • Fondi limit: 593,847.70 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F.V.Mobilje per Zyren e N Kryetares
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: Ernest Shira
 • |
 • Data e hapjes: 23-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-79401-11-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 169,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1217


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara