Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Vrojtim i siperfaqeve te mbjella Qershor 2021
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Fushe Kruje
 • |
 • Fituesi: ERISONI COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97924-06-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 132,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Prokuroria e Posaçme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar
 • |
 • Fituesi: MARJO - MONDI
 • |
 • Data e hapjes: 03-06-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-06-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97232-06-03-2021
 • |
 • Fondi limit: 280,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Përparëse laboratori
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Fituesi: VISION PHARMA
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2021 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 10-06-2021 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97821-06-09-2021
 • |
 • Fondi limit: 105,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Veshje
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Zhvillimit Pellumbat Tirane
 • |
 • Fituesi: HEP-2012
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97847-06-09-2021
 • |
 • Fondi limit: 400,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje uniforma ceremoniale per nxenesit
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Teknike Elektrike Tirane
 • |
 • Fituesi: AMEL - E. Z
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-06-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97771-06-09-2021
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikëqyrje të punimeve me objekt “Ndërtimi i objektit njëkatësh të Truprojës për Batalionin Komando në Batalionin e Forcave Speciale”
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.1001 Komanda e Forces Tokesore Tirane
 • |
 • Fituesi: "DRICONS"
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97922-06-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 314,302.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pjese kembimi per automjete
 • Autoriteti Kontraktues: Hekurudha Shqiptare sh.a
 • |
 • Fituesi: Juela Bakiasi
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2021 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97533-06-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje pult të amplifikuar fonie për sallën e kinemasë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Fituesi: BUSINESS INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97915-06-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 160,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pjese kembimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize
 • |
 • Fituesi: NOART
 • |
 • Data e hapjes: 07-06-2021 Ora : 15:15
 • |
 • Data e mbylljes: 09-06-2021 Ora : 15:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-97539-06-07-2021
 • |
 • Fondi limit: 708,680.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Diagnostifikim mjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Fituesi: Blerim Ajdinaj
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97914-06-10-2021
 • |
 • Fondi limit: 520,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 862


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara