Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: KANCELARI
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Fituesi: Magrip Bana
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08707-02-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 120,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: RIPARIME PAJISJE ZYRE
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Fituesi: Adriatik Sallahu
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08708-02-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 26,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHERBIME TE PAJISJEVE "MOBILERIE"
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Fituesi: Hire Hajdarmataj
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08709-02-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 22,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHERBIME NDERTIMORE
 • Autoriteti Kontraktues: Komisariati I Policise Tropoje
 • |
 • Fituesi: Hysen Hajdarmetaj
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08710-02-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 32,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë Tiranë- Larnaka (Qipro)-Tiranë 2 (dy) copë.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: ALBTOURS"D"-VAS tour operatore
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 18:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09483-02-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta transporti ajror Tiranë- Bazel –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 24-28 Shkurt.
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Fituesi: ITT - IDEAL TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 16:01
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 19:01
 • |
 • Numri i referencës: REF-09496-02-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 71,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë Tiranë- Larnaka (Qipro)-Tiranë 2 (dy) copë.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 18:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09483-02-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dokumenta specifik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme Detare
 • |
 • Fituesi: JUPITER GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 14-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-02-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07744-02-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e biletave te transportit ajror me destinacion Vjene
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 17:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-09362-02-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rrethimi i varrezave Hotolisht
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Fituesi: MURATI BA
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2019 Ora : 11:15
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-08770-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 760,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 651


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara