Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Veshje Pelerine per Gjyqtare, Veshje Pelerine per Sekretare, per Gjykatën e Rrethit Gjyqësor
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier
 • |
 • Fituesi: GENTIAN SADIKU
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-02-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-87804-02-22-2021
 • |
 • Fondi limit: 183,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dezifektimi 3D
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni
 • |
 • Fituesi: Akademia Shendetit Publik
 • |
 • Data e hapjes: 25-02-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-02-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-88249-02-24-2021
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni
 • |
 • Fituesi: "TRADE-INVEST"
 • |
 • Data e hapjes: 25-02-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-02-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-88189-02-24-2021
 • |
 • Fondi limit: 416,450.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Bojra printeri
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni
 • |
 • Fituesi: Blueprint Technologies
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2021 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-88088-02-23-2021
 • |
 • Fondi limit: 248,998.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari, shtypshkrime e tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd
 • |
 • Fituesi: ERVIN LUZI
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-88252-02-24-2021
 • |
 • Fondi limit: 363,550.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale TI per nevojat e Drejtorise Vendore te Polciise Berat
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Berat
 • |
 • Fituesi: E-TECH
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88157-02-24-2021
 • |
 • Fondi limit: 60,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale Kazermimi
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Jordan Misja Tirane
 • |
 • Fituesi: SEELLSS
 • |
 • Data e hapjes: 03-03-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-03-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88976-03-03-2021
 • |
 • Fondi limit: 548,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje Frigoriferike
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
 • |
 • Fituesi: Oltjan Hastoçi
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88018-02-23-2021
 • |
 • Fondi limit: 783,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mirembajtje kazermash
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.2001 Komanda e Forcave Detare Durres
 • |
 • Fituesi: Altion Basha
 • |
 • Data e hapjes: 02-03-2021 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 03-03-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88805-03-02-2021
 • |
 • Fondi limit: 799,702.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje Frigoriferike
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
 • |
 • Fituesi: BES-T CAPITAL INVEST
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-02-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-88018-02-23-2021
 • |
 • Fondi limit: 783,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1254


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara