Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë – Stamboll -Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 19:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-27019-06-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 106,191.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Spenzime per materiale te tjera zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durres
 • |
 • Fituesi: SOKOL RROKAJ
 • |
 • Data e hapjes: 17-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26872-06-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per blerje dokumentacioni.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durres
 • |
 • Fituesi: Elisa Dyrmishi
 • |
 • Data e hapjes: 17-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26874-06-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 70,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtje godine.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durres
 • |
 • Fituesi: Kristo Dyrmishi
 • |
 • Data e hapjes: 17-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26875-06-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 85,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtje mjeteve te transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durres
 • |
 • Fituesi: Olsi Motors
 • |
 • Data e hapjes: 17-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26876-06-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 65,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim mirembajtje i sistemit të kondicionimit për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit dhe Shkences
 • |
 • Fituesi: AIR KOMPONENT
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26026-06-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 761,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje bileta avioni dhe siguracion shëndetësor, me destinacion: “Tiranë – Tel – Aviv, Izrael - Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: SHISH Sherbimi Informativ i Shtetit
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26929-06-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Darke pune per 12 persona
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Statistikave
 • |
 • Fituesi: PAERA
 • |
 • Data e hapjes: 17-06-2019 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26880-06-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 42,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim DDD (dezinfektim, dezinsektim, deratizim)
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: COGREN
 • |
 • Data e hapjes: 10-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25760-06-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni Tirane-Athine-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26955-06-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 931


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara