Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi ajror Tiranë – Amsterdam (AMS) – Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Fituesi: Dorina Karaiskaj
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 13:44
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-30606-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim denzifektimi DDD
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • |
 • Fituesi: Dorian Trimi
 • |
 • Data e hapjes: 10-05-2022 Ora : 08:15
 • |
 • Data e mbylljes: 11-05-2022 Ora : 08:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-27954-05-09-2022
 • |
 • Fondi limit: 400,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni me destinacion Bruksel dhe Keln
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30596-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale Sinjalistike Vertikale per vitin 2022”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Fituesi: Tufik Kurti
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30367-05-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 578,697.50 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Sportive Korçe
 • |
 • Fituesi: AGRO - KORANI
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30433-05-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 532,727.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dhe të ndryshme për pastrim
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Fituesi: MURATI D
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30425-05-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 584,985.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Sportive Korçe
 • |
 • Fituesi: Selvije Abasllari
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30482-05-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni me destinacion Bruksel dhe Keln
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Fituesi: BEHRI ARG
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30596-05-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e objekteve ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Agrobiznes Irakli Terova Korce
 • |
 • Fituesi: INFINIT
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-05-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-29753-05-18-2022
 • |
 • Fondi limit: 798,545.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6670 Qendra e Personel Rekrutimit Tirane
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 19-05-2022 Ora : 08:10
 • |
 • Data e mbylljes: 20-05-2022 Ora : 08:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-29800-05-18-2022
 • |
 • Fondi limit: 700,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1143


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara