Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Medikamente dhe materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Kastriot Diber
 • |
 • Fituesi: Ermed
 • |
 • Data e hapjes: 25-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09252-10-24-2021
 • |
 • Fondi limit: 270,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shtypshkrime dhe materiale promocioni
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder
 • |
 • Fituesi: Express Print
 • |
 • Data e hapjes: 26-10-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09275-10-25-2021
 • |
 • Fondi limit: 400,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje perparse per edukatoret sanitaret kuzhinanjert
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: GENTIAN SADIKU
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-10-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08956-10-20-2021
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pompe dozimi klori
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan
 • |
 • Fituesi: Oltjan Hastoçi
 • |
 • Data e hapjes: 20-09-2021 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 22-09-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-05785-09-20-2021
 • |
 • Fondi limit: 347,821.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtjen e rrjetit Elektrik
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Industriale Arben Broci Shkoder
 • |
 • Fituesi: IGROUP
 • |
 • Data e hapjes: 19-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-10-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08633-10-18-2021
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mobilim (dërrasa dhe lexhio)”
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Arteve
 • |
 • Fituesi: R.N.M
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-10-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08820-10-20-2021
 • |
 • Fondi limit: 308,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim vendosje freksioni te autoambulances me targe AA 657 CF
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane
 • |
 • Fituesi: R.N.M
 • |
 • Data e hapjes: 25-10-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09414-10-25-2021
 • |
 • Fondi limit: 175,567.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta te transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Sherbimi per Çeshtjet e Brendshme dhe Ankesat
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09597-10-27-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje goma, bateri makine
 • Autoriteti Kontraktues: Avokati i Popullit
 • |
 • Fituesi: ERJET
 • |
 • Data e hapjes: 13-10-2021 Ora : 18:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08119-10-13-2021
 • |
 • Fondi limit: 213,330.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materjale per mirembajtje dhe funksionimin e paisjeve te zyrave
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale Ndre Mjeda Bushat
 • |
 • Fituesi: BLINISHTA
 • |
 • Data e hapjes: 23-10-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-10-2021 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09231-10-22-2021
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1239


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara