Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Materiale te Buta
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Fituesi: Blerina Sadiku
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97710-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje goma e bateri per autoambulancat per periudhen dimerore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Puke
 • |
 • Fituesi: Besnik Meçi
 • |
 • Data e hapjes: 07-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97224-12-06-2018
 • |
 • Fondi limit: 400,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE RADIO DHE BATERI BF 620 (SHPENZIME PER MIREMBAJTJEN E APARATURAVE DHE VEGLAVE TE PUNES)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Lezhe
 • |
 • Fituesi: ALBANA
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97470-12-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 166,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje e sistemit te kaldajes dhe lavanterise per vitin 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Puke
 • |
 • Fituesi: ROZA GJINAJ
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97227-12-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 600,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHPENZIME PER MIREMBAJTJEN E PAJISJEVE TE ZYRES
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Lezhe
 • |
 • Fituesi: Rita Deda
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97475-12-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 41,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE BATERI RADIO HYT (TE TJERA MATERIALE E SHERBIME SPECIALE)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Lezhe
 • |
 • Fituesi: ALBANA
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97472-12-08-2018
 • |
 • Fondi limit: 83,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te buta per Spitalin Puke per vitin 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Puke
 • |
 • Fituesi: Blerina Sadiku
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97450-12-07-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje e Rrugeve te Brendshme
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat
 • |
 • Fituesi: MOENA AL 66
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97625-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim vendosje Fikse zjarri per shkollat, kopeshtet dhe Njeite Administrative te Bashkise Memaliaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Fituesi: GEAM SH.P.K
 • |
 • Data e hapjes: 05-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-96748-12-04-2018
 • |
 • Fondi limit: 384,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje malli “Blerje jelekë fosforeshentë dhe atlete sporti” për Policinë Bashkiake
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: GENTIAN SADIKU
 • |
 • Data e hapjes: 03-12-2018 Ora : 16:35
 • |
 • Data e mbylljes: 04-12-2018 Ora : 16:35
 • |
 • Numri i referencës: REF-96485-12-03-2018
 • |
 • Fondi limit: 227,300.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 701


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara