Regjistri i Realizimeve


Pastro


REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 01.12.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.11.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 17.11.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE ANKANDEVE 10.11.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 10..11.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 03.11.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 27.10.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 23.10.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 17.10.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 09.10.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 02.10.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 22.09.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 15.09.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 11.09.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 25.08.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 18.08.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 14.08.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 04.08.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 28.07.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 21.07.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 19.07.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE ANKANDEVE 12.07.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE ANKANDEVE 06.07.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 06.07.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE ANKANDEVE 30.06.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 30.06.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 23.06.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 22.06.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 14.06.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE ANKANDEVE 01.06.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 01.06.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 25.05.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 15.05.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 10.05.2017

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 09.05.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 27.03.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.03.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 03.03.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 22.02.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 13.02.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 27.01.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.01.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 06.01.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 09.12.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 04.11.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 07.10.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE SHTATOR 2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 26.08.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 26.08.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.06.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.06.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.05.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2015_version 2

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2015

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2014

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2013

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2012

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2011

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2010

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2009

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2008

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2007


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara