Regjistri i Realizimeve


Pastro


REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 06.01.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 27.03.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.03.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 03.03.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 22.02.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 13.02.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 27.01.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 13.02.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.01.2017

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 09.12.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 04.11.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 07.10.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE SHTATOR 2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 26.08.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 26.08.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.06.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.06.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.05.2016

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2015_version 2

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2015

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2014

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2013

REGJISTER I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2012

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2011

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2010

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2009

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2008

REGJISTRI I REALIZIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2007


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara