Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: mirembajtje e mjeteve te transportit viti 2017
 • Contracting Authority: Drejtoria e Policise Qarkut Korce
 • |
 • Winner: SOTIRAQ PLASARI
 • |
 • Open Date: 25-05-2017 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 05-06-2017 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-14870-05-24-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,683,117.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “BLERJE E NJË MJETI MULTIFUNKSIONAL”.
 • Contracting Authority: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Winner: POWER INDUSTRIES
 • |
 • Open Date: 03-07-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 03-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-19009-06-30-2017
 • |
 • Limit Fund: 30,000,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbimi i servisit për automjetet tip Land Rover të FSHZH”
 • Contracting Authority: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)
 • |
 • Winner: SAMINA AUTO 4 X 4
 • |
 • Open Date: 05-06-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 29-06-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-16178-06-02-2017
 • |
 • Limit Fund: 8,000,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje pajisje elektronike.
 • Contracting Authority: Shkolla e Magjistratures
 • |
 • Winner: FASTECH
 • |
 • Open Date: 13-06-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-06-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-17447-06-12-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,458,618.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "Blerje autovetura për Drejtoritë Rajonale dhe administratën"
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Winner: HYUNDAI AUTO ALBANIA
 • |
 • Open Date: 26-05-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 03-07-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-15045-05-25-2017
 • |
 • Limit Fund: 29,106,176.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti III. ”Blerje Vajra lubrifikant, alkol frenash dhe pastrues motorri”
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: TOP-OIL
 • |
 • Open Date: 03-04-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 12-06-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-01942-04-02-2017
 • |
 • Limit Fund: 39,589,579.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I. “Blerje Goma për Automjete”
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: GAJD Company sh.p.k.
 • |
 • Open Date: 03-04-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 12-06-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-01938-04-02-2017
 • |
 • Limit Fund: 43,826,200.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti II. “Blerje Bateri për Automjete”
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: Alked Kopaçi
 • |
 • Open Date: 03-04-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 12-06-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-01940-04-02-2017
 • |
 • Limit Fund: 14,211,800.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: KASTRATI
 • |
 • Open Date: 24-03-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 08-05-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-73717-03-23-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,952,800,375.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Autoveture
 • Contracting Authority: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Winner: SIDI
 • |
 • Open Date: 21-08-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 31-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-24272-08-19-2017
 • |
 • Limit Fund: 833,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 188


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved