Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Blerje materiale të nevojshme për mbrojtjen personale për përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19
 • Contracting Authority: Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane
 • |
 • Winner: CAPTAIN DIN
 • |
 • Open Date: 21-05-2020 Time : 17:30
 • |
 • Close Date: 26-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58794-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 4,233,643.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim Printim Fatura Uji
 • Contracting Authority: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Winner: Inform Albania
 • |
 • Open Date: 22-05-2020 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 26-05-2020 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-58804-05-22-2020
 • |
 • Limit Fund: 4,773,809.30 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Avolzhim e riparim elektromotorresh’
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan
 • |
 • Winner: Klodian Cilaj
 • |
 • Open Date: 24-04-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 07-05-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-56706-04-23-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,855,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje mjete mësimore-didaktike për fëmijët e grupmoshës 3-6 vjec
 • Contracting Authority: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Winner: LEFTER BEZATLLIU
 • |
 • Open Date: 11-03-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 06-04-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-53675-03-10-2020
 • |
 • Limit Fund: 24,852,500.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje kabllo fuqie dhe aksesore ndihmes per mirembajtje rrjeti kabllor
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e OSSH Fier
 • |
 • Winner: KLOSI-R COMPANY
 • |
 • Open Date: 12-03-2020 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 07-04-2020 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-53895-03-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 194,591,700.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I: Shërbim riparimi dhe mirëmbajtje teknike të autoveturave të markës Mercedes Benz me vit prodhimi 2014-2015
 • Contracting Authority: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Winner: SERVIS - AUTO 2000
 • |
 • Open Date: 28-02-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 27-03-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-51903-02-27-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Materiale hidraulike per mirembajtjen e rrjetit hidraulik
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster
 • |
 • Winner: ERVIN LUZI
 • |
 • Open Date: 09-04-2020 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 27-04-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-55894-04-08-2020
 • |
 • Limit Fund: 4,729,758.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje shërbim printimi dhe fotokopje për nevojat e Këshillit të Lartë Gjyqësor
 • Contracting Authority: Keshilli i Larte Gjyqesor
 • |
 • Winner: InfoSoft Office
 • |
 • Open Date: 12-02-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 02-03-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-50096-02-11-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,973,152.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje e materialeve për mbrojtjen personale të studentëve dhe personelit të "Universitetit Aleksandër Moisiu" Durrës në kuadër të COVID-19.
 • Contracting Authority: Universiteti Aleksander Moisiu Durres
 • |
 • Winner: ATLANTIK 3
 • |
 • Open Date: 26-05-2020 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 27-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-58892-05-26-2020
 • |
 • Limit Fund: 3,088,180.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje e produkteve ushqimore për asistencën ndaj shtresave në nevojë për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore shkaktuar nga virusi COVID-19”
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Winner: Ton Kala
 • |
 • Open Date: 18-05-2020 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 22-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58360-05-18-2020
 • |
 • Limit Fund: 4,117,933.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 73


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved