Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Rrjeti shperndares 20kV,N/Stacioni Pogradec, ndertim puseta dhe tuba pjeserisht fideri 3 dhe Fideri 8
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e OSSH Korce
 • |
 • Winner: 4 A-M
 • |
 • Open Date: 26-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 13-07-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58836-05-22-2020
 • |
 • Limit Fund: 38,271,551.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Riparim dyer të brendshme shkolla e mesme Maliq
 • Contracting Authority: Bashkia Maliq
 • |
 • Winner: " LEKA "
 • |
 • Open Date: 03-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 13-07-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-63728-07-02-2020
 • |
 • Limit Fund: 838,634.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rehabilitimi i rrëshqitjes me murë guri gabion në Fshatin Linzë, Tiranë
 • Contracting Authority: Bashkia Tirane
 • |
 • Winner: SHAMO-CONSTRUCTION
 • |
 • Open Date: 16-06-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-06-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-61236-06-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,311,614.90 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Blerje pajisje mësimore didaktike (Fizike-Kimi-Bilogji) për shkollat e arsimit bazë dhe te mesëm”
 • Contracting Authority: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Winner: ALMedical
 • |
 • Open Date: 03-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 06-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-59636-06-02-2020
 • |
 • Limit Fund: 57,842,118.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti 4:“Blerje materiale hidraulike”
 • Contracting Authority: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Winner: LUAR Bros
 • |
 • Open Date: 30-06-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 10-07-2020 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-63084-06-29-2020
 • |
 • Limit Fund: 333,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Hartim plani, Mbarshtim dhe menaxhimi Pyjore Bishnice (Pjesa ekonomike Bishnice)
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
 • |
 • Winner: JOKLEN & CO
 • |
 • Open Date: 13-05-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 05-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-57864-05-12-2020
 • |
 • Limit Fund: 3,388,419.70 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje karburanti
 • Contracting Authority: Agrokredit.sha
 • |
 • Winner: "GEGA CENTER GKG"
 • |
 • Open Date: 08-07-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 20-07-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-64543-07-07-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,955,340.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Furnizim-Vendosje Paisje dhe Programe per shtimin e Arkives Numerike
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Winner: S & T ALBANIA
 • |
 • Open Date: 21-04-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 29-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56384-04-17-2020
 • |
 • Limit Fund: 35,726,705.60 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE STABILIZANTE
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Winner: "DOKSANI - G"
 • |
 • Open Date: 06-03-2020 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 19-03-2020 Time : 08:00
 • |
 • Tender Number: REF-53046-03-05-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,166,740.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje e objekteve ndertimore
 • Contracting Authority: Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Shkodër
 • |
 • Winner: ALB - KONSTRUKSION
 • |
 • Open Date: 01-06-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 22-06-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-59412-05-29-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,666,667.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 79


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved