Signed Contract Notice


Reset

Call For Tender: Rinovimin teknologjik të Laboratorit të Gjeoinformatikës në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Winner: DIVITECH
 • |
 • Open Date: 16-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 18-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-34317-11-15-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,966,146.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: F.V PAISJE AUDIO-VIZUALE PER NEVOJA TE UPT
 • Contracting Authority: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Winner: DIVITECH
 • |
 • Open Date: 10-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 20-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-33454-11-09-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,365,222.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbimi i Ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave monetare loti II
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Fier
 • |
 • Winner: NAZERI - 2000
 • |
 • Open Date: 23-10-2017 Time : 16:00
 • |
 • Close Date: 15-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-30564-10-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,040,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje kancelerish per Universitetin e Mjekesise, Tirane
 • Contracting Authority: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Winner: InfoSoft Office
 • |
 • Open Date: 02-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 13-11-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-32216-11-01-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,134,471.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje barna dhe materiale konsumi për qendrat shëndetësore që bllokohen gjatë dimrit
 • Contracting Authority: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Winner: Farma Net Albania
 • |
 • Open Date: 09-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 01-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-33294-11-08-2017
 • |
 • Limit Fund: 13,859,360.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti V "Blerje Printer"
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Open Date: 29-06-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-18757-06-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 12,063,415.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti I "Blerje UPS"
 • Contracting Authority: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Winner: SINTEZA CO
 • |
 • Open Date: 29-06-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-08-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-18745-06-28-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,356,710.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Loti i XII-të: Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku Korçë
 • Contracting Authority: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Winner: ERNISA - S
 • |
 • Open Date: 22-09-2017 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 16-10-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-27317-09-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,759,591.78 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambienteve te ALUIZNI-t Vlore
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Vlore
 • |
 • Winner: STAR SECURITY Service
 • |
 • Open Date: 14-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 28-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-37756-12-13-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,052,560.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje aparat ujemates+ rakorderi
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez
 • |
 • Winner: VIBTIS
 • |
 • Open Date: 05-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 15-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-36334-12-04-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 51


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved