NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik njofton të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër, që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik, se: Për shkak të punimeve për arkivimin e procedurave elektronike të prokurimit publik, si dhe me qëllim mirëmbajtjen e tij, Sistemi i Prokurimit Elektronik do të jetë jashtë funksionit (offline) nga data 31.12.2014, ora 16.30 deri në datën 04.01.2015, ora 12.00.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik ju rikujton detyrimin ligjor për respektimin e afateve të përcaktuara në Ligjin e Prokurimit Publik, në lidhje me kohën që duhet të qëndrojë çdo procedurë prokurimi, sipas llojit të saj, në Sistemin e Prokurimit Elektronik.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

VENDIM NR. 10 DATË 02.13.2014 "PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik, sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore që në funksion të detyrave të saj, sipas shkronjës "ç", të pikës 2, të nenit 13 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të ndryshuar, ka rishikuar Shtojcën "Formular mbi Konfliktin e Interesit", pjesë e Dokumentave Standarte të Tenderit për Mallra/Punë/Shërbime. Dokumentat Standarte të Tenderit

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik ju rikujton Autoriteteve Kontraktore që, në zbatim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë prokurimi e krijuar në sistemin e prokurimit elektronik duhet të përfundohet nëpërmjet një vendimi, që mund të jetë Arkivimi i kësaj procedure ose Anullimi i saj. 

Lista me procedurat

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftimin Nr 11497/1 Prot, datë 23.10.2014. Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se: Si pasojë e punimeve për arkivimin e procedurave të përfunduara si dhe mirembajtjes së infrastrukturës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, në datën 24.10.2014, ora 16.30 deri në datën 26.10.2014 ora 12.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik, sjell në vëmendjen e të gjithë autoriteteve kontraktore që në hartimin e Dokumentave Standarte të Tenderit për procedurat e prokurimit Mall /Punë /Shërbim, detyrimin për respektimin e VKM Nr. 1 datë 10.01.2007 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar me VKM Nr. 379 datë 11.06.2014.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

VENDIM NR. 09 DATË 22.09.2014 "PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE

Më shumë...

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se: Në datën 07.07.2014, si pasojë e punimeve për instalimin e çertifikatës së re të sigurisë SSL (Secure Socket Layer), Sistemi i Prokurimit Elektronik do të nxirret jashtë funksionimit online nga ora 18.00 deri në orën 22.00. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se: Si pasojë e punimeve për upgrade dhe përmirësim të infrastrukturës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, në datën 23.05.2014, ora 16.30 deri në datën 24.05.2014 ora 24.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se: Si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datën 25.04.2014, ora 16.30 deri në datën 27.04.2014 ora 12.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

UDHËZIM NR. 3, DATË 03.04.2014 "Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.4, Datë 04.07.2013 Të Agjencisë së Prokurimit Publik"

Lexo më tepër...

NJOFTIM

UDHËZIM NR. 2, DATË 03.04.2014 "Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.3, Datë 01.06.2010 Të Agjencisë së Prokurimit Publik"

Lexo më tepër...

NJOFTIM

UDHËZIM NR. 1, DATË 28.02.2014 "Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr.2, Datë 28.03.2013 "Per Proçedurën E Prokurimit Me Vlera Të Vogla", Ndryshuar Me Udhëzimin Nr.5, Datë 16.07.2013

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e Prokurimit Elektronik se: Si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datën 13.03.2014, ora 16.30 deri në datën 16.03.2014 ora 24.00, sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Në vazhdimësi të Njoftimin Nr 11084 Prot, datë 16.12.2013, Agjencia e Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e Autoriteteve Kontraktore, bashkelidhur këtij njoftimit që, në respektim të dispozitave ligjore të prokurimit public çdo procedurë prokurimi e shpallur në sistemin e prokurimit elektronik, duhet të finalizohet nëpërmjet një vendimi përfundimtar.

Lexo më tepër...

Lista

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e Autoriteteve Kontraktore për respektimin e afatit 5 (pesë) ditor për dërgimin për publikim në Agjencinë e Prokurimit Publik.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Agjencia e Prokurimit Publik njofton përfaqësuesit e Autoriteteve Kontraktore dhe çdo subjekt të interesuar se për takime, sqarime, apo dorëzime dokumentacioni mund të paraqiten pranë institucionit, nga e hëna në të enjte, ora 13:00-15:00.

Më shumë...

NJOFTIM

PËR KRYERJEN NGA MINISTRIA E SHËNDETËSISË TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, PËR DISA MALLRA E SHËRBIME

Më shumë...

NJOFTIM

Të gjithë punonjësit e prokurimeve publike pranë Autoretiteteve Kontraktore që kanë nevojë për trajnim në fushën e prokurimit publik mund të dërgojnë një kërkesë në adresën Trajnime.PPA@app.gov.al

Lexo më tepër...

NJOFTIM

VENDIM NR.1, DATË 21.01.2014 "PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE DHE NDRYSHIMI NË DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR FURNIZIMIN E MALLRAVE, SHËRBIMEVE DHE KRYERJEN E PUNËVE"

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Në vazhdimësi të Njoftimin Nr 11084 Prot, datë 16.12.2013, Agjencia e Prokurimit Publik ju rikujton Autoriteteve Kontraktore që, në respektim të dispozitave ligjore të prokurimit publik, çdo procedurë e shpallur prokurimi duhet të finalizohet nëpërmjet një vendimi përfundimtar.

Lexo më tepër...

Lista