RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - DHJETOR 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar - Gusht 2017

Më shumë


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - GUSHT 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar - Gusht 2017

Më shumë


RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - PRILL 2017


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Prill 2017.

Më shumë...

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - SHTATOR 2016


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Shtator 2016.

Më shumë...

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - QERSHOR 2015


Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Qershor 2015.

Më shumë...