Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj
Kthehu ne faqen kryesore                                                                                                                                                                                         Njoftim i Tenderit
Shpallje për Tender
 
Tipi i Kontratës Procedurat
Numri i Shpalljes
Autoriteti Kontraktues
Vlera e Përllogaritur
Data e Publikimit
 
      
 Shpallje për TenderaProkurim Elektronik?ProceduraAutoriteti KontraktuesNumri i ShpalljesVlera e PërllogariturData e PublikimitData e MbylljesContract_typesAnulluar
 Rehabilitimi i perroit Leshniqe, KavajePoE hapurBashkia KavajeREF-34481-04-20-2016375.000.000,002016-04-212016-05-13Punë
 Blerje pjese kembimiPoKërkesë për propozimeDrejtoria e Policise Qarkut DurresREF-35409-04-26-20162.004.350,002016-04-262016-05-11Mallra
 Sherbim i ruajtjes dhe siguris fizike ne ambjentin e DRSHTRR ShkoderPoE hapurDrejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor ShkoderREF-12047-10-17-20153.728.724,002015-10-172015-10-27Shërbime
 Shërbim te sigurimit dhe ruajtjesPoKërkesë për propozimeDrejtoria e Sherbimit Spitalor MatREF-27680-03-09-20163.116.667,002016-03-102016-03-26Shërbime
 "Ndertimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazes se vogel, Tirane (Segmenti BAnka e Shqiperise-Ushtari i Panjohur)".PoE hapurBashkia TiraneREF-19561-12-14-2015139.906.796,002015-12-152016-01-07Punë
 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te godines/ndertetes kater kateshe me vendroje, nen administrimin e Drejtorise se Pergjithshme te Inspektoratit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore”.PoKërkesë për propozimeInspektoriati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore TiraneREF-22517-01-29-20161.723.455,002016-01-292016-02-15Shërbime
 PASTRIM, GRUMBULLIM DHE TRANSPORTIM I MBETJEVE URBANE TE KOMUNES ALLKAJ PoKërkesë për propozimeKomuna AllkajREF-92979-04-16-20151.300.000,002015-04-172015-04-28Shërbime
 Blerje biletash udhëtimi për transport ajrorPoE hapurMinistria e MbrojtjesREF-31140-03-30-201673.831.493,002016-03-312016-04-25Mallra
 Shërbim i supervizimit për Ndërtimi i maternitetit te ri dhe shtese dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë PoKërkesë për propozimeSpitali SarandeREF-23366-02-10-20163.533.194,002016-02-102016-02-22Shërbime
 Pajisje dhe Instrumenta LaboratorikePoKërkesë për propozimeUniversiteti Fan Noli KorceREF-30971-03-30-20165.000.000,002016-03-312016-04-14Mallra
 Projekt Zbatimi per Efiçencen e Energjise i Nderteses Ekzistuese 4-Kt, ne BashkepronesiPoE hapurBashkia KrumeREF-29102-03-18-201614.816.032,002016-03-182016-04-11Punë
 “Blerje karburanti, gasoil 10 ppm (nafte D1)”, viti 2016.PoE hapurSh.A Ujesjelles VloreREF-34738-04-21-201615.975.630,002016-04-212016-05-16Mallra
 Blerje prodhime blegtorale per nevoja te Drejtorise Spitalit Rajonal DiberPoKërkesë për propozimeDrejtoria e Spitalit Rajonal Diber REF-28123-03-10-20161.700.000,002016-03-102016-03-21Mallra
 BLERJE FADROME PER NEVOJAT E KOMUNESPoKërkesë për propozimeKomuna Zall HerrREF-68314-03-25-20131.500.000,002013-03-252013-04-06Mallra
 Sherbim me Roje Private ne SU" Shefqet Ndroqi"PoE hapurSpitali i semundjeve te mushkerive Shefqet Ndroqi TiraneREF-24348-02-17-201610.092.294,932016-02-182016-05-05Shërbime
 Fuqizimin e Nënstacionit 110/35/20/10 kV GjirokastërPoE hapurOperatori i Shperndarjes se Energjise ElektrikeREF-32096-04-05-2016223.138.996,002016-04-062016-05-04Punë
 Blerje materiale elektrike hidrosanitare dhe materiale te tjera ndertimi per Universitetin Aleksander Moisiu Durres”PoKërkesë për propozimeUniversiteti Aleksander Moisiu DurresREF-18302-12-05-20152.916.666,002015-12-052015-12-15Mallra
 “Shërbim mbikqyrje për punimet/Ndërtimi i impiantit të pastrimit të grykëderdhjes së lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Boshtovë Rrogozhinë”PoKërkesë për propozimeMinistria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te UjraveREF-32994-04-11-20161.763.660,002016-04-122016-04-22Shërbime
 Rikonstruksioni i garazhdit te automjetevePoKërkesë për propozimeALBAFILMREF-26096-02-29-20162.903.000,002016-03-012016-03-10Punë
 Shërbim me roje private për Universitetin e Arteve, viti 2016, TiranëPoKërkesë për propozimeUniversiteti i ArteveREF-31237-03-31-20162.186.940,002016-03-312016-04-26Shërbime
 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në administrim të Fondit Shqiptar të ZhvillimitPoKërkesë për propozimeFondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)REF-34795-04-22-20161.766.665,002016-04-252016-05-05Shërbime
 Blerje set shtyllash te montueshme per raste emergjentePoE hapurOperatori i Sistemit te Transmetimit OSTREF-28993-03-17-2016189.446.700,002016-03-182016-04-11Mallra
 Rrjeti Ajror TU me Kabell me vetembajtje ABC per 14 kabina Nenstacioni Kashar dhe 8 kabina Nenstacioni MezezPoE hapurDrejtoria Rajonale e OSHEE TiraneREF-25316-02-23-201672.488.203,002016-02-242016-03-18Punë
 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të D.Sh.Spitalor BulqizePoKërkesë për propozimeDrejtoria e Sherbimit Spitalor BulqizeREF-24029-02-15-20162.200.000,002016-02-162016-02-29Shërbime
 Hartimi i rregulloreve për administrimin e hapësirave publike të zonave bregdetare dhe planifikimi i tyrePoKërkesë për propozimeAgjencia Kombëtare e BregdetitREF-28317-03-15-20161.666.667,002016-03-152016-03-25Shërbime
Klikoni dy here (double-click) për shkarkimin e njoftimit të kontratës