Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj
Kthehu ne faqen kryesore                                                                                                                                                                                         Njoftim i Tenderit
Shpallje për Tender
 
Tipi i Kontratës Procedurat
Numri i Shpalljes
Autoriteti Kontraktues
Vlera e Përllogaritur
Data e Publikimit
 
      
 Shpallje për TenderaProkurim Elektronik?ProceduraAutoriteti KontraktuesNumri i ShpalljesVlera e PërllogariturData e PublikimitData e MbylljesContract_typesAnulluar
 Blerje kabell me vetembajtje abc Tu – Al ne dimensione te ndryshme,Tirandues Linje,Konektor abonenti,Siguresa TM 10 kV, Izolator TM/TU PoE hapurDrejtoria Rajonale e OSHEE ShkoderREF-36059-04-29-201615.000.000,002016-05-032016-05-27Mallra
 Rehabilitimi i perroit Leshniqe, KavajePoE hapurBashkia KavajeREF-34481-04-20-2016375.000.000,002016-04-212016-05-13Punë
 Mirmbajtje e shtratit te Lumit ZezePoKërkesë për propozimeBashkia Kruje REF-45329-07-18-20161.664.000,002016-07-182016-07-29Punë
 Rikualifikim urban i zonës përreth “Qytezës të fëmijeve” KorçëPoE hapurBashkia KorceREF-44979-07-14-2016330.162.662,002016-07-152016-08-09Punë
 Sherbim i ruajtjes dhe siguris fizike ne ambjentin e DRSHTRR ShkoderPoE hapurDrejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor ShkoderREF-12047-10-17-20153.728.724,002015-10-172015-10-27Shërbime
 Shërbim te sigurimit dhe ruajtjesPoKërkesë për propozimeDrejtoria e Sherbimit Spitalor MatREF-27680-03-09-20163.116.667,002016-03-102016-03-26Shërbime
 PASTRIM, GRUMBULLIM DHE TRANSPORTIM I MBETJEVE URBANE TE KOMUNES ALLKAJ PoKërkesë për propozimeKomuna AllkajREF-92979-04-16-20151.300.000,002015-04-172015-04-28Shërbime
 Blerje biletash udhëtimi për transport ajrorPoE hapurMinistria e MbrojtjesREF-31140-03-30-201673.831.493,002016-03-312016-04-25Mallra
 Rikonstruksion i pjesshem i godines dhe ambjenteve se ZVRPP KucovePoKërkesë për propozimeZyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme KucoveREF-38103-05-16-20164.259.122,002016-05-182016-05-27Mallra
 “Rikonstruksion Rruga " B.Curri - Cerrice"PoE hapurFondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)REF-37090-05-09-201665.376.254,002016-05-102016-06-07Punë
 Shërbim i supervizimit për Ndërtimi i maternitetit te ri dhe shtese dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë PoKërkesë për propozimeSpitali SarandeREF-23366-02-10-20163.533.194,002016-02-102016-02-22Shërbime
 Sherbim i Mirembajtjes se Stacionareve per monitorimin e Ajrit etjPoKërkesë për propozimeInstituti i Shendetit Publik TiraneREF-38133-05-17-20162.593.992,002016-05-182016-05-30Shërbime
 Projekt Zbatimi per Efiçencen e Energjise i Nderteses Ekzistuese 4-Kt, ne BashkepronesiPoE hapurBashkia KrumeREF-29102-03-18-201614.816.032,002016-03-182016-04-11Punë
 Rikonstruksion i rrugeve te brendeshme PoE hapurBashkia SeleniceREF-45614-07-20-201614.028.615,002016-07-212016-08-13Mallra
 Sherbimi Mbikqyrje - Supervizion i objekteve:”Rikonstruksioni shkolles 9- vjeçare Andrea Mbrice ,Poshnje, Ura Vajgurore” dhe “Ndërtimi i kompleksit sportiv të lagjes 18 Tetori, Ura VajgurorePoKërkesë për propozimeBashkia Ura VajguroreREF-45802-07-25-20161.491.800,002016-07-252016-08-05Shërbime
 Materiale per Lyerjet e ShkollavePoKërkesë për propozimeBashkia DevollREF-45742-07-22-20161.250.000,002016-07-222016-08-04Mallra
 Studim projektim i Objektit "rehabilitim i rrjetit te ujsjellesit,Ujrave te Zeza,Ujrave te bardha dhe perpunimit te trajtimit te ujrave te zeza,qyteti Corovode,Bashkia Skrapar"PoKonsulencëBashkia CorovodeREF-36876-05-06-20164.166.667,002016-05-06 Shërbime
 BLERJE FADROME PER NEVOJAT E KOMUNESPoKërkesë për propozimeKomuna Zall HerrREF-68314-03-25-20131.500.000,002013-03-252013-04-06Mallra
 Blerje paisje orendi zyrePoKërkesë për propozimeAgjencia e Parqeve dhe RekreacionitREF-41098-06-08-2016999.400,002016-06-092016-06-21Mallra
 Sherbim me Roje Private ne SU" Shefqet Ndroqi"PoE hapurSpitali i semundjeve te mushkerive Shefqet Ndroqi TiraneREF-24348-02-17-201610.092.294,932016-02-182016-05-05Shërbime
 Fuqizimin e Nënstacionit 110/35/20/10 kV GjirokastërPoE hapurOperatori i Shperndarjes se Energjise ElektrikeREF-32096-04-05-2016223.138.996,002016-04-062016-05-04Punë
 Sherbim veterinar (vaksina dhe matrikullim i kafsheve) te Drejtorise Bujqesise ElbasanPoKërkesë për propozimeDrejtoria Rajonale e Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit ElbasanREF-39099-05-23-20165.746.750,002016-05-232016-06-03Shërbime
 Blerje vegla pune mekanike dhe elektrikePoKërkesë për propozimeSh.A Albpetrol REF-40582-06-03-20161.453.350,002016-06-062016-06-16Mallra
 Blerje materiale elektrike hidrosanitare dhe materiale te tjera ndertimi per Universitetin Aleksander Moisiu Durres”PoKërkesë për propozimeUniversiteti Aleksander Moisiu DurresREF-18302-12-05-20152.916.666,002015-12-052015-12-15Mallra
 “Shërbim mbikqyrje për punimet/Ndërtimi i impiantit të pastrimit të grykëderdhjes së lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Boshtovë Rrogozhinë”PoKërkesë për propozimeMinistria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te UjraveREF-32994-04-11-20161.763.660,002016-04-122016-04-22Shërbime
Klikoni dy here (double-click) për shkarkimin e njoftimit të kontratës