e-Procurement
Swith to English language
Mirësevini - Login

Njoftim i Tenderit

Shpallje për Tender
 
Tipi i Kontratës Procedurat
Numri i Shpalljes
Autoriteti Kontraktues
Vlera e Përllogaritur
Data e Publikimit
 
      
 Shpallje për TenderaProkurim Elektronik?ProceduraAutoriteti KontraktuesVlera e PërllogariturData e PublikimitData e MbylljesAnulluarContract_types
 Bjerje sherbim internetiPoBlerje me vlerë të vogëlQendra Kombetare e Cilesise Sigurise dhe Akreditimit te Institucioneve Shteterore Tirane65.000,002014-05-082014-05-09Mallra
 Blerje gomash për automjetet e DPSHTRR-së”PoBlerje me vlerë të vogëlDrejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane220.400,00  Mallra
 Blerje toneri dhe kancelari per Komunen SynejPoBlerje me vlerë të vogëlKomuna Synej43.500,002014-04-292014-04-30Mallra
 Blerje "materiale ndihmese te ndertimit Tubo Betoni"PoBlerje me vlerë të vogëlNdermarrja Komunale Kucove189.890,002014-06-032014-06-04Mallra
 Blerje klor per disinfektimin e ujit te pijshemPoBlerje me vlerë të vogëlKomuna Qender Piskove24.500,002014-06-252014-06-26Mallra
 Blerje baze materialesh per mirmbajtje kanalit SHOSHANPoBlerje me vlerë të vogëlKomuna Margegaj330.000,002014-06-182014-06-19Mallra
 riparim fotokopje, printera, kompjuteraPoBlerje me vlerë të vogëlDrejtoria e Sherbimit Pyjor Tirane155.000,002013-12-242013-12-25Shërbime
 Sistemim - Asfaltim i Rruges Ram Sadria, Seg. Kryqezim i Dragobise - Ish FrigoriferiPoKërkesë për propozimeBashkia Bajram Curri10.076.095,002014-04-222014-05-04Punë
 Dhenia me koncesion/ppp “Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik te prodhimit te fidaneve pyjor/arrore ne fidanishten shteterore te Cerrikut”PoE hapurMinistria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave0,002014-07-102014-09-01Punë
 Blerje dhurate per vitin e riPoBlerje me vlerë të vogëlKomuna Fratar150.000,002013-12-192013-12-20Mallra
 Organizim aktiviteti social per ISSH-nePoBlerje me vlerë të vogëlInstituti i Sigurimeve Shoqerore112.500,002014-04-212014-04-22Shërbime
 blerje autoveture per komunen bubq PoBlerje me vlerë të vogëlKomuna Bubq400.000,002014-06-042014-06-05Mallra
 Transport per nxenesit per provimet e lirimit date 23 .06.2014 dhe 27.06.2014PoBlerje me vlerë të vogëlDrejtoria Arsimore Rajonale Lezhe14.964,002014-06-202014-06-21Shërbime
 Sherbim Interneti në Q.SH.Aliko.PoBlerje me vlerë të vogëlQendra Shendetesore Aliko Sarande25.000,002014-07-092014-07-10Shërbime
 Blerje kancelariedhe materiale per funksionimin e paisjeve te zyres,sipas preventivit bashkengjitur.PoBlerje me vlerë të vogëlDrejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke71.707,002013-11-112013-11-12Mallra
 Transport nxenesish per ne Sarande nisja 23.05.2014 kthimi 25.05.2014PoBlerje me vlerë të vogëlKomuna Synej50.000,002014-05-212014-05-22Shërbime
 RIKONSTRUKSION I NYJEVE HIGJENOSANITARE DHE LYERJET ME BOJE HIDROPLASTIKE BRENDA GJYKATES LUSHNJE , SI DHE NDERTIMI I NJE RAMPE PER P.A.K.PoKërkesë për propozimeGjykata e Rrethit Gjyqesor Lushnje1.774.934,002014-04-252014-05-09Punë
 nafte per kaldajePoBlerje me vlerë të vogëlQendra e Zhvillimit Ditor Korce375.000,002014-04-232014-04-25Mallra
 blerje bojra PoBlerje me vlerë të vogëlInstitucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale Berat20.000,002014-06-232014-06-24Mallra
 Riparim tahometriPoBlerje me vlerë të vogëlKomisariati i Policise Kufitare Sarande5.000,002014-06-272014-06-30Mallra
Klikoni dy here (double-click) për shkarkimin e njoftimit të kontratës
                                            Adresa:Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Keshilli i Ministrave, Tel.+ 355 4 22 77 510, email: info.app@app.gov.al