Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj
Kthehu ne faqen kryesore                                                                                                                                                                                         Njoftim i Tenderit
Shpallje për Tender
 
Tipi i Kontratës Procedurat
Numri i Shpalljes
Autoriteti Kontraktues
Vlera e Përllogaritur
Data e Publikimit
 
      
 Shpallje për TenderaProkurim Elektronik?ProceduraAutoriteti KontraktuesNumri i ShpalljesVlera e PërllogariturData e PublikimitData e MbylljesContract_typesAnulluar
 Ndërtim parkim nëntokësor, Sheshi SkënderbejPoE hapurBashkia TiraneREF-50620-09-22-2016224.992.371,002016-09-232016-10-20Punë
 Mirmbajtje e shtratit te Lumit ZezePoKërkesë për propozimeBashkia Kruje REF-45329-07-18-20161.664.000,002016-07-182016-08-01Punë
 BLERJE KOPJUTERA PRINTERA FOTOKOPJE PAISJE DHE LICENCA PER SISTEMIN GIS,LICENSA MS OFFICEPoKërkesë për propozimeAutoriteti Portual DurresREF-49249-09-08-20164.534.885,002016-09-092016-09-19Mallra
 Sherbim, mirembajtje rrugesh ne Njesite Administrative,te Bashkise DiberPoE hapurBashkia PeshkopiREF-48730-09-01-20168.332.372,002016-09-012016-11-30Shërbime
 Blerje materiale dhe kite per kerkim dhe diagnostikim per laboratorin e biologjise molekulare dhe HIV, HEP, HPV,etjPoE hapurInstituti i Shendetit Publik TiraneREF-51620-09-30-201613.936.727,002016-10-032016-11-01Mallra
 Blerje Ushqime per Konviktin e Shkolles se Mesme Profesionale Ndre Mjeda, BushatPoKërkesë për propozimeBashkia Vau DejesREF-60473-11-30-20164.371.826,002016-11-302016-12-13Mallra
 Rikonstruksion i rruges Picar- Kolonje faza IIPoE hapurBashkia GjirokasterREF-53853-10-17-201661.112.363,002016-10-182016-11-18Punë
 Shërbim te sigurimit dhe ruajtjesPoKërkesë për propozimeDrejtoria e Sherbimit Spitalor MatREF-27680-03-09-20163.116.667,002016-03-102016-03-26Shërbime
 Rikonstruksion i Zyre te Kryetarit te Bashkise KuçovePoKërkesë për propozimeBashkia KucoveREF-58263-11-15-20161.053.258,002016-11-162016-11-25Punë
 Rrjeti TU i 9 Kabinave Elektrike te Fiderit 20 KV Fideri 334 , Nenstacioni Selite 110/35/20/10 KVPoE hapurDrejtoria Rajonale e OSHEE TiraneREF-56486-11-03-201622.984.279,002016-11-042016-11-30Punë
 GRUMBULLIMI, TRANSPORTI, DEPOZITIMI DHE TRAJTIMI I MBETJEVE URBANE NË ZONËN SHËNKOLL – ZEJMEN – KOLSH TË BASHKISË LEZHË (ZONA II)PoE hapurBashkia LezheREF-58172-11-14-201615.000.000,002016-11-152016-12-09Shërbime
 Ndertimi e nje Platforme Web Gis per administrimin e regjistrit te territorit te bashkisePoKërkesë për propozimeBashkia KamezREF-59493-11-22-20162.000.000,002016-11-232016-12-05Shërbime
 "Mbrojtje nga lumi Fani i Vogel në fshatin Mashterkore”, Bashkia Mirditë’’ PoE hapurBashkia MirditeREF-46087-07-27-201627.459.008,002016-07-282016-08-19Punë
 Blerje biletash udhëtimi për transport ajrorPoE hapurMinistria e MbrojtjesREF-31140-03-30-201673.831.493,002016-03-312016-04-25Mallra
 Blerje aparate fotografik dhe pajisje te tjeraPoKërkesë për propozimeBashkia TiraneREF-52555-10-07-20161.210.000,002016-10-102016-11-01Mallra
 Shërbim i supervizimit për Ndërtimi i maternitetit te ri dhe shtese dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë PoKërkesë për propozimeSpitali SarandeREF-23366-02-10-20163.533.194,002016-02-102016-02-22Shërbime
 Rikonstruksion i magazinës në katin përdhe, riparim i taracës, të sistemit te ngrohjes dhe rrjetit kompjuterik të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë PoKërkesë për propozimeDrejtoria e Pergjithshme e TatimeveREF-51633-09-30-20164.903.090,002016-10-032016-10-13Punë
 Blerje mjete transportiPoKërkesë për propozimeDrejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit TiraneREF-60460-11-30-20164.516.666,002016-11-302016-12-12Mallra
 Projekt Zbatimi per Efiçencen e Energjise i Nderteses Ekzistuese 4-Kt, ne BashkepronesiPoE hapurBashkia KrumeREF-29102-03-18-201614.816.032,002016-03-182016-04-11Punë
 “Blerje mjete didaktike mësimore për arsimin bazë dhe të mesëm”.PoKërkesë për propozimeDrejtoria Arsimore Rajonale DiberREF-56194-11-01-20161.700.000,002016-11-042016-11-14Mallra
 Studim projektim i Objektit "rehabilitim i rrjetit te ujsjellesit,Ujrave te Zeza,Ujrave te bardha dhe perpunimit te trajtimit te ujrave te zeza,qyteti Corovode,Bashkia Skrapar"PoKonsulencëBashkia CorovodeREF-36876-05-06-20164.166.667,002016-05-06 Shërbime
 BLERJE FADROME PER NEVOJAT E KOMUNESPoKërkesë për propozimeKomuna Zall HerrREF-68314-03-25-20131.500.000,002013-03-252013-04-06Mallra
 Lyerje te objekteve arsimore te Bashkise DiberPoKërkesë për propozimeBashkia PeshkopiREF-45914-07-26-20162.935.380,002016-07-262016-08-05Punë
 Sherbim me Roje Private ne SU" Shefqet Ndroqi"PoE hapurSpitali i semundjeve te mushkerive Shefqet Ndroqi TiraneREF-24348-02-17-201610.092.294,932016-02-182016-05-05Shërbime
 “Projekt –Preventiv te zbatimit te objektit “rikonstruksion I rruges Ago Celi dhe rikonceptim I palestres” si dhe kriteret tekniko ligjore sipas PKZHT ”PoKërkesë për propozimeBashkia TepeleneREF-55897-10-31-20163.405.738,002016-10-312016-11-07Shërbime
Klikoni dy here (double-click) për shkarkimin e njoftimit të kontratës