Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj
Kthehu ne faqen kryesore                                                                                                                                                                                         Njoftim i Tenderit
Shpallje për Tender
 
Tipi i Kontratës Procedurat
Numri i Shpalljes
Autoriteti Kontraktues
Vlera e Përllogaritur
Data e Publikimit
 
      
 Shpallje për TenderaProkurim Elektronik?ProceduraAutoriteti KontraktuesNumri i ShpalljesVlera e PërllogariturData e PublikimitData e MbylljesContract_typesAnulluar
 Blerje dru zjarri per shkollat, kopshtet, çerdhet dhe zyrat e administrates se njesive administrative ne varesi te Bashkise TropojePoKërkesë për propozimeBashkia TropojeREF-09792-09-25-20153.000.000,002015-09-252015-10-08Mallra
 “Zvendesimi i tubacionit te ujesjellesit nga stacioni i pompimit Vrion deri ne rezervuarin e qytetit” PoE hapurBashkia SarandeREF-14346-11-05-2015141.663.969,002015-11-062015-11-30Punë
 Ruajtja e Nderteses se Gjykates dhe Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Vlore me punonjës shërbimi të Shoqërive Private të RuajtjesPoKërkesë për propozimeGjykata e Rrethit Gjyqesor VloreREF-22462-01-28-20161.926.000,002016-01-282016-02-08Shërbime
 Projekti pilot i kendit te lojrave per femije ne Parkun e Liqenit Artificial te TiranesPoE hapurBashkia TiraneREF-18781-12-09-201567.983.445,002015-12-102016-01-05Punë
 Sherbim i ruajtjes dhe siguris fizike ne ambjentin e DRSHTRR ShkoderPoE hapurDrejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor ShkoderREF-12047-10-17-20153.728.724,002015-10-172015-10-27Shërbime
 Blerje të 6 (gjashtë) copë Grandpiano Mexocoda dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) copë Piano VertikalePoE hapurUniversiteti i ArteveREF-06428-08-12-201517.660.000,002015-08-132015-09-09Mallra
 "Ndertimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazes se vogel, Tirane (Segmenti BAnka e Shqiperise-Ushtari i Panjohur)".PoE hapurBashkia TiraneREF-19561-12-14-2015139.906.796,002015-12-152016-01-07Punë
 Riparim kapital per motorr automjeteshPoKërkesë për propozimeNdermarrja Sherbimeve Komunale DurresREF-05846-08-01-20151.724.940,002015-08-032015-08-14Shërbime
 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te godines/ndertetes kater kateshe me vendroje, nen administrimin e Drejtorise se Pergjithshme te Inspektoratit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore”.PoKërkesë për propozimeInspektoriati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore TiraneREF-22517-01-29-20161.723.455,002016-01-292016-02-15Shërbime
 Blerje UshqimePoE hapurSpitali Obsetrik Gjinekologjik Koco GliozheniREF-23175-02-08-20164.930.500,002016-02-092016-03-01Mallra
 PASTRIM, GRUMBULLIM DHE TRANSPORTIM I MBETJEVE URBANE TE KOMUNES ALLKAJ PoKërkesë për propozimeKomuna AllkajREF-92979-04-16-20151.300.000,002015-04-172015-04-28Shërbime
 Shërbim i supervizimit për Ndërtimi i maternitetit te ri dhe shtese dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë PoKërkesë për propozimeSpitali SarandeREF-23366-02-10-20163.533.194,002016-02-102016-02-22Shërbime
 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes se godines Gjykata KavajePoKërkesë për propozimeGjykata e Rrethit Gjyqesor KavajeREF-21898-01-19-20161.823.573,712016-01-202016-02-01Shërbime
 Blerje Karburanti (Nafte per mjetet)PoKërkesë për propozimeNdermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.1REF-07439-08-31-20151.083.333,002015-08-312015-09-10Mallra
 Sherbimit te Pastrimit te Brendshem dhe te Jashtem si dhe Sistemin e Gjelberimit, ne Spitalin Psikiatrik VlorePoE hapurSpitali Psikiatrik Ali Mihali VloreREF-22853-02-04-201676.491.933,002016-02-052016-02-29Shërbime
 BLERJE FADROME PER NEVOJAT E KOMUNESPoKërkesë për propozimeKomuna Zall HerrREF-68314-03-25-20131.500.000,002013-03-252013-04-06Mallra
 Blerje materiale elektrike hidrosanitare dhe materiale te tjera ndertimi per Universitetin Aleksander Moisiu Durres”PoKërkesë për propozimeUniversiteti Aleksander Moisiu DurresREF-18302-12-05-20152.916.666,002015-12-052015-12-15Mallra
 Blerje karburantiPoE hapurALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A)REF-22572-02-01-201619.814.520,002016-02-012016-02-25Mallra
 Blerje e pajisjeve kompjuterike per Konsulatat ne QSUTPoKërkesë për propozimeQendra Spitalore Universitare Nene Tereza TiraneREF-09568-09-22-20154.597.862,782015-09-232015-10-02Mallra
 Blerje materiale kancelarie për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore 2015PoKërkesë për propozimeKomisioni Qendror i ZgjedhjeveREF-86828-03-08-20157.971.629,002015-03-092015-03-19Mallra
 Sherbime projektimi per projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR), Bashkia VlorePoKonsulencëFondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)REF-21870-01-19-201641.666.666,002016-01-20 Shërbime
 Ndertim i linjes se dergimit te ujesjellesit lagja Malasenj, Cerrik dhe ndertim rrjeti te brendshem shperndares te lagjesPoKërkesë për propozimeSh.A Ujesjelles Fshat ElbasanREF-15940-11-18-20151.501.672,002015-11-182015-11-30Punë
 Blerje gazoil 10 ppm për nevojat e Uzinës së Lëndëve Plasëse Mjekës ElbasanPoE hapurUzina e Lendeve Plasese Mjekes ElbasanREF-06505-08-14-201527.877.935,002015-08-172015-09-09Mallra
 Sherbim me roje civile UGJ 2016PoKërkesë për propozimeUniversiteti Eqrem Çabej GjirokasterREF-21464-01-07-20164.902.869,002016-01-112016-01-22Shërbime
 Zbatimi i projektit të rrjeteve inxhinierike për Burgun ShkodërPoE hapurMinistria e DrejtesiseREF-08344-09-10-201570.772.424,002015-09-102015-10-04Punë
Klikoni dy here (double-click) për shkarkimin e njoftimit të kontratës