Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj
Kthehu ne faqen kryesore                                                                                                                                                                                         Njoftim i Tenderit
Shpallje për Tender
 
Tipi i Kontratës Procedurat
Numri i Shpalljes
Autoriteti Kontraktues
Vlera e Përllogaritur
Data e Publikimit
 
      
 Shpallje për TenderaProkurim Elektronik?ProceduraAutoriteti KontraktuesNumri i ShpalljesVlera e PërllogariturData e PublikimitData e MbylljesContract_typesAnulluar
 Dhenia me koncesion/ppp “Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik te prodhimit te fidaneve pyjor/arrore ne fidanishten shteterore te Cerrikut”PoE hapurMinistria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te UjraveREF-46026-07-09-20140,002014-07-102014-09-01Punë
  LENDE DJEGESE PER NGROHJE(Briket Pellet)PoKërkesë për propozimeQendra Spitalore XHAFERR KONGOLI ElbasanREF-87100-03-10-20151.763.014,002015-03-112015-03-20Mallra
 Blerje pjes kembimiPoKërkesë për propozimeBordi i Kullimit ElbasanREF-94832-04-28-20151.200.000,002015-04-302015-05-10Mallra
 Blerje pellet briket per plotesimin e nevojave te spitalit psikiatrik “Sadik Dinçi” ElbasanPoKërkesë për propozimeSpitali Psikiatrik SADIK DINCI ElbasanREF-82727-01-29-20154.286.400,002015-01-292015-02-10Mallra
 Blerje rere bituminoze dhe inerte per mirembjajtjen e rrugeve te brendshme. PoKërkesë për propozimeBashkia PatosREF-97494-05-14-20152.021.600,002015-05-152015-05-15Mallra
 "rikonstruksioni i godines se arkivit qendror teknik te ndertimit" AQTNPoE hapurArkivi Qendror Teknik i Ndertimit TiraneREF-82617-01-29-201512.900.000,002015-02-022015-03-12Punë
 “Shtrimi me kalldrem i segmentit ne rrugen e Vezirit ”PoKërkesë për propozimeBashkia GjirokasterREF-92752-04-15-20152.083.333,002015-04-162015-04-27Punë
 "Blerje / Furnizim Pajisje kompjuterike"PoKërkesë për propozimeDrejtoria e Sherbimit te Trupit DiplomatikREF-87935-03-16-20151.931.660,002015-03-182015-04-09Mallra
 Blerje tranversa TU, TM dhe qafore per nevoja te OSHEE sh.aPoE hapurOperatori i Shperndarjes se Energjise ElektrikeREF-00051-05-28-2015129.902.018,002015-05-292015-06-22Mallra
 “Sherbimi dhe ruajtja me roje private e objekteve te Bashkise Bulqize dhe institucioneve ne varesi:”PoE hapurBashkia BulqizeREF-84902-02-20-20156.618.000,002015-02-202015-04-06Shërbime
 Blerje pajisje kompjuterikePoKërkesë për propozimeAgjencia Kombetare e Burimeve NatyroreREF-01269-06-08-20157.999.188,002015-06-092015-06-19Mallra
 PASTRIM, GRUMBULLIM DHE TRANSPORTIM I MBETJEVE URBANE TE KOMUNES ALLKAJ PoKërkesë për propozimeKomuna AllkajREF-92979-04-16-20151.300.000,002015-04-172015-04-28Shërbime
 Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se DPM-se dhe Sektorit te Sherbimit ne LezhePoKërkesë për propozimeDrejtoria e Pergjithshme e Metrologjise dhe KalibrimitREF-90746-04-01-20151.838.379,002015-04-022015-04-13Shërbime
 RUAJTJE E SIGURISE FIZIKE TE OBJEKTEVE 2013PoKërkesë për propozimeBordi i Kullimit KorceREF-81768-06-21-2013700.000,002013-06-242013-07-09Shërbime
 Pyllezim me Shege ne ”Fnare-Cudhi Zalle”PoE hapurKomuna CudhiREF-77497-05-27-201315.993.477,002013-05-282013-06-28Punë
 Mirembajtje Lavanterie (Lavatrice,Tharese)PoKërkesë për propozimeSpitali Psikiatrik Ali Mihali VloreREF-90823-04-01-20151.500.022,002015-04-022015-04-13Shërbime
 Rikonstruksion i Stacionit te Pompave KafarajPoKërkesë për propozimeSh.A Ujesjelles Kanalizime FierREF-91039-04-02-20151.560.962,002015-04-062015-04-14Punë
 Blerje materiale & inerte per rehabilitimin e rrugeve ruralePoKërkesë për propozimeKeshilli i Qarkut BeratREF-84616-02-18-20151.969.167,002015-02-182015-03-02Mallra
 Restuarimi i godinës së Ministrisë së Punëve të BrendshmePoE hapurMinistria e Puneve te BrendshmeREF-97513-05-14-2015229.378.112,732015-05-152015-06-09Punë
 “Rikonstruksion fasadash, catish, riveshje të mureve në qendër të Tamarës”.PoE hapurFondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)REF-95474-05-01-201549.572.000,002015-05-042015-05-28Punë
 Rikonstruksion rruga I.Buzhiqi, rr.Arberve, rr.Cajupi, rr.T.CelaPoE hapurBashkia DurresREF-93861-04-22-201515.047.000,002015-04-232015-05-18Punë
 Sherbime ne rruge rurale per vitin 2015PoKërkesë për propozimeBashkia KlosREF-90661-03-31-20152.769.500,002015-04-012015-04-13Shërbime
 BLERJE FADROME PER NEVOJAT E KOMUNESPoKërkesë për propozimeKomuna Zall HerrREF-68314-03-25-20131.500.000,002013-03-252013-04-06Mallra
 “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Toshkez, komuna Allkaj”PoE hapurFondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)REF-93073-04-17-201532.081.296,002015-04-202015-05-13Punë
 Blerje tel avolzhimi dhe materiale ndihmesePoE hapurSh.A Albpetrol REF-92198-04-10-201525.939.850,002015-04-142015-05-07Mallra
Klikoni dy here (double-click) për shkarkimin e njoftimit të kontratës