Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj
Kthehu ne faqen kryesore                                                                                                                                                                                         Njoftim i Tenderit
Shpallje për Tender
 
Tipi i Kontratës Procedurat
Numri i Shpalljes
Autoriteti Kontraktues
Vlera e Përllogaritur
Data e Publikimit
 
      
 Shpallje për TenderaProkurim Elektronik?ProceduraAutoriteti KontraktuesNumri i ShpalljesVlera e PërllogariturData e PublikimitData e MbylljesContract_typesAnulluar
 Rikonstruksion i zyrave te OSHEE VlorePoE hapurDrejtoria Rajonale e OSHEE FierREF-05787-07-30-201512.415.728,302015-07-312015-08-24Punë
 Dhenia me koncesion/ppp “Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik te prodhimit te fidaneve pyjor/arrore ne fidanishten shteterore te Cerrikut”PoE hapurMinistria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te UjraveREF-46026-07-09-20140,002014-07-102014-09-01Punë
 Blerje pellet briket per plotesimin e nevojave te spitalit psikiatrik “Sadik Dinçi” ElbasanPoKërkesë për propozimeSpitali Psikiatrik SADIK DINCI ElbasanREF-82727-01-29-20154.286.400,002015-01-292015-02-10Mallra
 "rikonstruksioni i godines se arkivit qendror teknik te ndertimit" AQTNPoE hapurArkivi Qendror Teknik i Ndertimit TiraneREF-82617-01-29-201512.900.000,002015-02-022015-03-12Punë
 Blerje të 6 (gjashtë) copë Grandpiano Mexocoda dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) copë Piano VertikalePoE hapurUniversiteti i ArteveREF-06428-08-12-201517.660.000,002015-08-132015-09-09Mallra
 Blerje tranversa TU, TM dhe qafore per nevoja te OSHEE sh.aPoE hapurOperatori i Shperndarjes se Energjise ElektrikeREF-00051-05-28-2015129.902.018,002015-05-292015-06-22Mallra
 Blerje makineri e pajisje speciale per mirembajtjen e linjes hekurudhorePoE hapurHekurudha Shqiptare sh.aREF-03785-07-02-20158.750.000,002015-07-022015-08-07Mallra
 Riparim kapital per motorr automjeteshPoKërkesë për propozimeNdermarrja Sherbimeve Komunale DurresREF-05846-08-01-20151.724.940,002015-08-032015-08-14Shërbime
 PASTRIM, GRUMBULLIM DHE TRANSPORTIM I MBETJEVE URBANE TE KOMUNES ALLKAJ PoKërkesë për propozimeKomuna AllkajREF-92979-04-16-20151.300.000,002015-04-172015-04-28Shërbime
 Pyllezim me Shege ne ”Fnare-Cudhi Zalle”PoE hapurKomuna CudhiREF-77497-05-27-201315.993.477,002013-05-282013-06-28Punë
 Blerje materiale & inerte per rehabilitimin e rrugeve ruralePoKërkesë për propozimeKeshilli i Qarkut BeratREF-84616-02-18-20151.969.167,002015-02-182015-03-02Mallra
 Restuarimi i godinës së Ministrisë së Punëve të BrendshmePoE hapurMinistria e Puneve te BrendshmeREF-97513-05-14-2015229.378.112,732015-05-152015-06-09Punë
 “Rikonstruksion fasadash, catish, riveshje të mureve në qendër të Tamarës”.PoE hapurFondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)REF-95474-05-01-201549.572.000,002015-05-042015-05-28Punë
 BLERJE FADROME PER NEVOJAT E KOMUNESPoKërkesë për propozimeKomuna Zall HerrREF-68314-03-25-20131.500.000,002013-03-252013-04-06Mallra
 “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Toshkez, komuna Allkaj”PoE hapurFondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)REF-93073-04-17-201532.081.296,002015-04-202015-05-13Punë
 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor DiberPoKërkesë për propozimeProkuroria e Rrethit Gjyqesor DiberREF-90101-03-26-20151.488.410,002015-03-262015-05-18Shërbime
 Rehabilitimi dhe instalimi i sistemit të ngrohjes në shkollën 9-vjecare “1 MajPoE hapurBashkia TiraneREF-98580-05-20-201549.996.610,002015-05-212015-06-29Punë
 Riparim shtresa rrugore ne akset e rrugeve rurale – Rrethi Bulqize PoKërkesë për propozimeDrejtoria Rajonale e Rrugeve Rurale DiberREF-98331-05-19-20153.627.043,002015-05-192015-06-06Punë
 Sistemi i kamerave te survejimitPoE hapurOperatori i Shperndarjes se Energjise ElektrikeREF-99565-05-26-201512.512.832,002015-05-272015-06-29Shërbime
 Zhvillimi dhe përmirësimi i ICMIS-itPoE hapurMinistria e DrejtesiseREF-05958-08-04-201531.061.833,002015-08-042015-09-02Shërbime
 Rikonstruksion i rrugës Librazhd – Orenjë, Lot 1PoE hapurFondi Shqiptar i Zhvillimit (Banka Boterore)REF-04260-07-08-201525.087.645,002015-07-092015-08-03Punë
 “Riparim i shtresave me cakull i aksit rrugor Nr 2 Sh Prekal -Guri Mashes me gjatesi 11km”PoKërkesë për propozimeNdermarrja Rajonale e Mirembajtjes se Rrugeve Rurale ShkoderREF-04288-07-09-20151.630.870,002015-07-092015-07-20Punë
 Blerje materiale kancelarie për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore 2015PoKërkesë për propozimeKomisioni Qendror i ZgjedhjeveREF-86828-03-08-20157.971.629,002015-03-092015-03-19Mallra
 Blerje gazoil 10 ppm për nevojat e Uzinës së Lëndëve Plasëse Mjekës ElbasanPoE hapurUzina e Lendeve Plasese Mjekes ElbasanREF-06505-08-14-201527.877.935,002015-08-172015-09-09Mallra
 Roje privatePoKërkesë për propozimeDrejtoria e Shendetit Publik ElbasanREF-84566-02-17-20151.765.235,002015-02-172015-03-02Shërbime
Klikoni dy here (double-click) për shkarkimin e njoftimit të kontratës