Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj
Kthehu ne faqen kryesore                                                                                                                                                                                         Njoftim i Tenderit
Shpallje për Tender
 
Tipi i Kontratës Procedurat
Numri i Shpalljes
Autoriteti Kontraktues
Vlera e Përllogaritur
Data e Publikimit
 
      
 Shpallje për TenderaProkurim Elektronik?ProceduraAutoriteti KontraktuesNumri i ShpalljesVlera e PërllogariturData e PublikimitData e MbylljesContract_typesAnulluar
 Studim projektim rikualifikim i fasadave ne qytetPoKonsulencëBashkia DurresREF-84813-02-19-20152.249.300,002015-02-20 Shërbime
 Dhenia me koncesion/ppp “Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik te prodhimit te fidaneve pyjor/arrore ne fidanishten shteterore te Cerrikut”PoE hapurMinistria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te UjraveREF-46026-07-09-20140,002014-07-102014-09-01Punë
 Kanali Ujites ÇestiePoE hapurMinistria e Bujqesise,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te UjeraveREF-81759-01-12-201540.913.458,002015-01-132015-02-11Punë
  LENDE DJEGESE PER NGROHJE(Briket Pellet)PoKërkesë për propozimeQendra Spitalore XHAFERR KONGOLI ElbasanREF-87100-03-10-20151.763.014,002015-03-112015-03-20Mallra
 Blerje pjes kembimiPoKërkesë për propozimeBordi i Kullimit ElbasanREF-94832-04-28-20151.200.000,002015-04-302015-05-10Mallra
 Blerje pellet briket per plotesimin e nevojave te spitalit psikiatrik “Sadik Dinçi” ElbasanPoKërkesë për propozimeSpitali Psikiatrik SADIK DINCI ElbasanREF-82727-01-29-20154.286.400,002015-01-292015-02-10Mallra
 Blerje rere bituminoze dhe inerte per mirembjajtjen e rrugeve te brendshme. PoKërkesë për propozimeBashkia PatosREF-97494-05-14-20152.021.600,002015-05-152015-05-15Mallra
 "rikonstruksioni i godines se arkivit qendror teknik te ndertimit" AQTNPoE hapurArkivi Qendror Teknik i Ndertimit TiraneREF-82617-01-29-201512.900.000,002015-02-022015-03-12Punë
 “Shtrimi me kalldrem i segmentit ne rrugen e Vezirit ”PoKërkesë për propozimeBashkia GjirokasterREF-92752-04-15-20152.083.333,002015-04-162015-04-27Punë
 "Blerje / Furnizim Pajisje kompjuterike"PoKërkesë për propozimeDrejtoria e Sherbimit te Trupit DiplomatikREF-87935-03-16-20151.931.660,002015-03-182015-04-09Mallra
 Printimi dhe zarfimi i faturave te permuajshme te UKDPoKërkesë për propozimeSh.A Ujesjelles Kanalizime DurresREF-86596-03-05-20154.491.000,002015-03-052015-03-16Shërbime
 “Sherbimi dhe ruajtja me roje private e objekteve te Bashkise Bulqize dhe institucioneve ne varesi:”PoE hapurBashkia BulqizeREF-84902-02-20-20156.618.000,002015-02-202015-04-06Shërbime
 PASTRIM, GRUMBULLIM DHE TRANSPORTIM I MBETJEVE URBANE TE KOMUNES ALLKAJ PoKërkesë për propozimeKomuna AllkajREF-92979-04-16-20151.300.000,002015-04-172015-04-28Shërbime
 Riveshje e rruges Shen Vicenzo De Paoli & rruga At Gjergj FishtaPoE hapurBashkia Rreshen REF-90120-03-26-201511.955.055,002015-03-262015-04-06Mallra
 Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se DPM-se dhe Sektorit te Sherbimit ne LezhePoKërkesë për propozimeDrejtoria e Pergjithshme e Metrologjise dhe KalibrimitREF-90746-04-01-20151.838.379,002015-04-022015-04-13Shërbime
 “Supervizion punimesh për objektin “Furnizimi me ujë I plazheve Durrës-Kavajë nga pusshpimet e Çermës, Loti I: Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksion i stacionit qendror dhe ndërtimi i rezervuarit 1000 m³, linjat e ujësjellësit pusshpime - stacPoKërkesë për propozimeDrejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve TiraneREF-88979-03-20-20152.402.343,002015-03-202015-04-02Shërbime
 Rikonstruksioni i ndërtesës së ish laboratorëve për përshtatje për Qendrën e Konsultave, në QSUTPoE hapurQendra Spitalore Universitare Nene Tereza TiraneREF-82716-01-29-201556.545.453,002015-01-302015-03-02Punë
 RUAJTJE E SIGURISE FIZIKE TE OBJEKTEVE 2013PoKërkesë për propozimeBordi i Kullimit KorceREF-81768-06-21-2013700.000,002013-06-242013-07-09Shërbime
 Pyllezim me Shege ne ”Fnare-Cudhi Zalle”PoE hapurKomuna CudhiREF-77497-05-27-201315.993.477,002013-05-282013-06-28Punë
 Mirembajtje Lavanterie (Lavatrice,Tharese)PoKërkesë për propozimeSpitali Psikiatrik Ali Mihali VloreREF-90823-04-01-20151.500.022,002015-04-022015-04-13Shërbime
 Rikonstruksion i Stacionit te Pompave KafarajPoKërkesë për propozimeSh.A Ujesjelles Kanalizime FierREF-91039-04-02-20151.560.962,002015-04-062015-04-14Punë
 "Blerje vula plastike per vulosjen e matesave elektrike"PoE hapurOperatori i Shperndarjes se Energjise ElektrikeREF-86276-03-03-201580.000.000,002015-03-032015-04-03Mallra
 Blerje materiale për urat 20 KV të transformatorit 40 MVA, 110/20 KV”. PoE hapurOperatori i Shperndarjes se Energjise ElektrikeREF-94268-04-23-201519.431.430,002015-04-242015-05-18Mallra
 Blerje materiale & inerte per rehabilitimin e rrugeve ruralePoKërkesë për propozimeKeshilli i Qarkut BeratREF-84616-02-18-20151.969.167,002015-02-182015-03-02Mallra
 Ndertim Shkolla e Bashkuar XiberPoE hapurKomuna XiberREF-49137-08-04-201446.394.879,002014-08-042014-09-01Punë
Klikoni dy here (double-click) për shkarkimin e njoftimit të kontratës