Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

RAPORTI VJETOR 2013


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2013 deri në 31 Dhjetor 2013. Lexo më tepër...

        PROGRES RAPORTI 2013 I KOMISIONIT EVROPIAN, 
      PËR SHQIPËRINË NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK

Kapitulli 5 Prokurimi Publik Raporti i Progresit 2013 

Lexo më tepër...

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

RAPORTI VJETOR 2012


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2012 deri në 31 Dhjetor 2012.

Lexo më tepër...

Agjencia e Prokurimit Publik paraqet për të gjithë të interesuarit :


Paraqitje grafike e diferencës ndërmjet fondit limit dhe vlerës me të cilin kanë fituar procedurën për 10 operatorët e pare:
Lexo më tepër...

Renditja e operatorëve ekonomikë fitues sipas numrit të procedurave që kanë fituar gjatë vitit 2011: Lexo më tepër...

Renditja e operatoreve ekonomikë fitues sipas vlerës totale me të cilën kanë fituar gjatë vitit 2011: Lexo më tepër...

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

RAPORTI VJETOR 2011


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2011 deri në 31 Dhjetor 2011.

Lexo më tepër...

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

RAPORTI VJETOR 2010


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2010 deri në 31 Dhjetor 2010.


Lexo më tepër...

DHOMA AMERIKANE E TREGTISË NË SHQIPËRI

MONITORIMI I PËRDORIMIT TË SISTEMIT TË PROKURIMIT

ELEKTRONIK

Ky raport u realizua me mbështetjen e Popullit Amerikan përmes Programit Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II (MCCA2), i cili administrohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).


Lexo më tepër...

KOMBET E BASHKUARA RENDITIN SHQIPËRINË TË DYTËN

NË BOTË PËR PROKURIMIN ELEKTONIK


Kombet e Bashkuara renditin Agjencinë e Prokurimit Publik si fitues vendit të dytë për vitin 2010 për Çmimin e Shërbimeve Publike kategorinë "Përmirësimi i transparencës, përgjegjshmërisë dhe përgjigjshmërinë Shërbimin Publik", për shkak rezultateve të arritura nga zbatimi i sistemit të prokurimit elektronik.

Lexo më tepër...

RAPORT ANALITIK I KOMISIONIT EVROPIAN


Raport analitik i Komisionit Evropian për fushën e prokurimit publik, në kuadër të opinionit të Komisionit mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian

Lexo më tepër...

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

RAPORTI VJETOR 2009


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2009 deri në 31 Dhjetor 2009.

Lexo më tepër...

PROGRES RAPORTI 2009 I KOMISIONIT EVROPIAN PËR
SHQIPËRINË NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK


Ka patur disa përmirësime në fushën e prokurimit publik. Në muajin Janar 2009 u miratua legjislacioni, i cili njeh detyrimin e autoriteteve kontraktore për të përdorur prokurimin elektronik.


Lexo më tepër...