Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj
 • RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - SHTATOR 2016
  Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Qershor 2015.  Më shumë...
 •  

   • RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - QERSHOR 2015
    Në zbatim te Udhezimit Nr.2, date 06.02.2012 "Per proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", paraqesim Raportet e Montorimit, Aneksi 9, per periudhen Janar-Qershor 2015.  Më shumë...
   • ANALIZA VJETORE 2014
    Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2014 deri në 31 Dhjetor 2014. Më shumë...


   • ANALIZA VJETORE 2013
    Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2013 deri në 31 Dhjetor 2013.
    Më shumë...


   • PROGRES RAPORTI 2013 I KOMISIONIT EVROPIAN, PËR SHQIPËRINË NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK
    Kapitulli 5 Prokurimi Publik Raporti i Progresit 2013.
    Më shumë...


   • ANALIZA VJETORE 2012
    Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2012 deri në 31 Dhjetor 2012. Më shumë...


   • AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK PARAQET PËR TË GJITHË TË INTERESUARIT:
   • 1. Paraqitje grafike e diferencës ndërmjet fondit limit dhe vlerës me të cilin kanë fituar procedurën për 10 operatorët e pare: Më shumë...
   • 2. Renditja e operatorëve ekonomikë fitues sipas numrit të procedurave që kanë fituar gjatë vitit 2011: Më shumë...
   • 3. Renditja e operatoreve ekonomikë fitues sipas vlerës totale me të cilën kanë fituar gjatë vitit 2011: Më shumë...


   • ANALIZA VJETORE 2011
    Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2011 deri në 31 Dhjetor 2011. Më shumë...


   • ANALIZA VJETORE 2010
    Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2010 deri në 31 Dhjetor 2010.
    Më shumë...


   • DHOMA AMERIKANE E TREGTISË NË SHQIPËRI MONITORIMI I PËRDORIMIT TË SISTEMIT TË PROKURIMIT ELEKTRONIK
    Ky raport u realizua me mbështetjen e Popullit Amerikan përmes Programit Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II (MCCA2), i cili administrohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).
    Më shumë...


   • KOMBET E BASHKUARA RENDITIN SHQIPËRINË TË DYTËN NË BOTË PËR PROKURIMIN ELEKTONIK
    Kombet e Bashkuara renditin Agjencinë e Prokurimit Publik si fitues të vendit të dytë për vitin 2010 për Çmimin e Shërbimeve Publike në kategorinë "Përmirësimi i transparencës, përgjegjshmërisë dhe përgjigjshmërinë në Shërbimin Publik", për shkak të rezultateve të arritura nga zbatimi i sistemit të prokurimit elektronik. Më shumë...


   • RAPORT ANALITIK I KOMISIONIT EVROPIAN
    Raport analitik i Komisionit Evropian për fushën e prokurimit publik, në kuadër të opinionit të Komisionit mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Më shumë...


   • ANALIZA VJETORE 2009
    Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2009 deri në 31 Dhjetor 2009.
    Më shumë...


   • PROGRES RAPORTI 2009 I KOMISIONIT EVROPIAN PËR SHQIPËRINË NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK
    Ka patur disa përmirësime në fushën e prokurimit publik. Në muajin Janar 2009 u miratua legjislacioni, i cili njeh detyrimin e autoriteteve kontraktore për të përdorur prokurimin elektronik. Më shumë...