Swith to English language Mirësevini -
Regjistrohu si operator i huaj


    Udhëzim Për procedrën e prokurimit për furnizimin me karburant gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
    
      Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 29 Dhjetor 2008-4 Janar 2009
  
                    Informacion mbi çmimet e karburanteve për vitin 2008

    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  24/06/2008
 
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  25/06/2008 
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  26/06/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  27/06/2008 
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  30/06/2008 
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  01/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  02/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  03/07/2008 
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  04/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  07/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  08/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  09/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  10/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  11/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  14/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  15/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  16/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  17/07/2008   
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  18/07/2008   
    
Cmimi mesatar per dy javet e para te korrikut
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  21/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  22/07/2008
    Cmimi mesatar per tre javet e para te korrikut
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  23/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  24/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  25/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  28/07/2008
    Cmimi mesatar per  korrikun
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  29/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  30/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  31/07/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  01/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  04/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  05/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  06/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  08/08/2008
    Cmimi mesatar nga date 1 korrik deri ne 10 gusht

    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  11/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  12/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  13/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  14/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  15/08/2008
       Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 11-17 Gusht 2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  18/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  19/08/2008   
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  20/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  21/08/2008 
    Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 18-24 Gusht 2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  22/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  26/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  27/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  28/08/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  29/08/2008
    Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet deri 31 Gusht 2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  01/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  02/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  03/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  05/09/2008
    Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per shtatorin
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  08/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  09/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  10/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  11/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  12/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  15/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  16/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  17/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  18/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  19/09/2008
    Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per java e II -te 8-14 shtator 2008
    Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per java e III -te 15-21 shtator 2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  22/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  23/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  24/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  26/09/2008
    Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per java e IV -te 22-28 shtator 2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  29/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  30/09/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  02/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  03/10/2008
    Cmimi mesatar nga date 29 shtator -5 Tetor
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  06/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  07/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  08/10/2008 
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  09/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  10/10/2008
    Cmimi mesatar nga date 6 Tetor-12 Tetor
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  13/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  14/10/2008 
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  15/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  16/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  17/10/2008
    Cmimi mesatar nga date 13 Tetor-19 Tetor
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  20/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  21/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  22/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  23/10/2008
    Cmimi mesatar nga date 20 Tetor-26 Tetor
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  27/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  28/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  29/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  30/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  31/10/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  03/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  04/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  05/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  06/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  07/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  10/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  11/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  12/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  13/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  14/11/2008
    Cmimi mesatar nga date 10-16 Nentor 2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  17/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  18/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  19/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  20/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  21/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  24/11/2008
    Cmimi mesatar nga date 17 deri 24 nentor 2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  25/11/2008
    Informacion mbi çmimet e karburanteve në kushtet e lëvrimit CIF (MED)  26/11/2008
    Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 15-21 Dhjetor 2008
    Vlere /Njesi dhe Pagese/Njesi per karburantet nga data 22-28 Dhjetor 2008