Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi transporti ajrore
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 23-01-2018 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-41630-01-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 186,200.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi transporti ajrore
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 23-01-2018 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-41630-01-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 186,200.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi transporti ajrore
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 23-01-2018 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-41630-01-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 186,200.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi transporti ajrore
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 23-01-2018 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-41630-01-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 186,200.00 Lekë
Call For Tender: Blerje biletë udhëtimi transporti ajrore
 • Contracting Authority: Drejtoria e Administrates dhe Sherbimeve ne M.M.
 • |
 • Open Date: 23-01-2018 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 23-01-2018 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-41630-01-23-2018
 • |
 • Limit Fund: 186,200.00 Lekë
Call For Tender: Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të komunikimit elektronik (intranet) në 3 Njësi Administrative dhe 5 Lagje
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-38203-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,866,400.00 Lekë
Call For Tender: Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendërzuar për të gjith Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 15-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 26-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-38202-12-14-2017
 • |
 • Limit Fund: 833,333.00 Lekë
Call For Tender: Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise UKS sh.a
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande
 • |
 • Open Date: 21-11-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 06-12-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-34953-11-20-2017
 • |
 • Limit Fund: 4,200,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje pajisje kompjuterike dhe fotokopje
 • Contracting Authority: Bashkia Fier
 • |
 • Open Date: 13-12-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-12-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-37559-12-12-2017
 • |
 • Limit Fund: 3,166,103.00 Lekë
Call For Tender: “Rikonstruksion “Riparim i tarracave” për ndërtesat E, C dhe A në Universitetin e Arteve’’
 • Contracting Authority: Universiteti i Arteve
 • |
 • Open Date: 17-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 01-12-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-34429-11-16-2017
 • |
 • Limit Fund: 2,049,990.00 Lekë

Page 1 from 2545


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved