Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Bileta transporti ajror Tiranë- Tel Aviv –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 27-31 Janar, Copë 3 (tre).
 • Contracting Authority: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Open Date: 17-01-2020 Time : 14:10
 • |
 • Close Date: 17-01-2020 Time : 17:10
 • |
 • Tender Number: REF-47670-01-17-2020
 • |
 • Limit Fund: 151,000.00 Lekë
Call For Tender: Bileta transporti ajror Tiranë- Tel Aviv –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 27-31 Janar, Copë 3 (tre).
 • Contracting Authority: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Open Date: 17-01-2020 Time : 14:10
 • |
 • Close Date: 17-01-2020 Time : 17:10
 • |
 • Tender Number: REF-47670-01-17-2020
 • |
 • Limit Fund: 151,000.00 Lekë
Call For Tender: Bileta transporti ajror Tiranë- Tel Aviv –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 27-31 Janar, Copë 3 (tre).
 • Contracting Authority: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Open Date: 17-01-2020 Time : 14:10
 • |
 • Close Date: 17-01-2020 Time : 17:10
 • |
 • Tender Number: REF-47670-01-17-2020
 • |
 • Limit Fund: 151,000.00 Lekë
Call For Tender: Bileta udhetimi
 • Contracting Authority: Bordi i Mbikeqyrjes Publike
 • |
 • Open Date: 15-01-2020 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 16-01-2020 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-47491-01-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Bileta udhetimi
 • Contracting Authority: Bordi i Mbikeqyrjes Publike
 • |
 • Open Date: 15-01-2020 Time : 15:00
 • |
 • Close Date: 16-01-2020 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-47491-01-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 0.00 Lekë
Call For Tender: Shërbime riparimi të akseve të rrugëve(Riparimi dhe mirembajtje e shtresave asfaltike)
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 11-11-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 22-11-2019 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-42797-11-08-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,444,875.00 Lekë
Call For Tender: Shërbime riparimi të akseve të rrugëve(Sherbime per mirembajtje emergjente te segmentit Ura Mesit-Prekal-Kir-Mali i Shoshit-Breglumi-Ndërlysaj-Thethe)
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 11-11-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 22-11-2019 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-42798-11-08-2019
 • |
 • Limit Fund: 1,135,560.00 Lekë
Call For Tender: Blerje karburanti
 • Contracting Authority: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Open Date: 25-11-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-12-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-44655-11-22-2019
 • |
 • Limit Fund: 40,000,000.00 Lekë
Call For Tender: Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 31-10-2019 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-11-2019 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-41601-10-30-2019
 • |
 • Limit Fund: 2,495,991.00 Lekë
Call For Tender: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë”
 • Contracting Authority: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Open Date: 14-06-2019 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 01-07-2019 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-26378-06-13-2019
 • |
 • Limit Fund: 7,499,732.15 Lekë

Page 1 from 3406


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved