Archived Procedures


Reset

Call For Tender: “Blerje covers (kapuçë/mbështjellës) një-përdorimësh për mikrofona dhe kufje të seancave publike (dëgjimore dhe shpalljes së vendimeve) që zhvillon Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, për vitin 2020”.
 • Contracting Authority: Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
 • |
 • Open Date: 21-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 22-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-58677-05-20-2020
 • |
 • Limit Fund: 800,000.00 Lekë
Call For Tender: Sherbim ruajtje dhe sigurie
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Durres
 • |
 • Open Date: 21-05-2020 Time : 09:30
 • |
 • Close Date: 22-05-2020 Time : 09:30
 • |
 • Tender Number: REF-58689-05-21-2020
 • |
 • Limit Fund: 417,739.00 Lekë
Call For Tender: ” Blerje boje per printera dhe fotokopjues”
 • Contracting Authority: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier
 • |
 • Open Date: 19-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 20-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-58509-05-19-2020
 • |
 • Limit Fund: 209,000.00 Lekë
Call For Tender: ” Blerje boje per printera dhe fotokopjues”
 • Contracting Authority: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier
 • |
 • Open Date: 19-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 20-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-58509-05-19-2020
 • |
 • Limit Fund: 209,000.00 Lekë
Call For Tender: ” Blerje boje per printera dhe fotokopjues”
 • Contracting Authority: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier
 • |
 • Open Date: 19-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 20-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-58509-05-19-2020
 • |
 • Limit Fund: 209,000.00 Lekë
Call For Tender: Furnizim-Vendosje e Materialeve Proflktike per mjetet e Drejtorise se Pergjithshme te RTSH
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Open Date: 16-04-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56218-04-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,841,682.83 Lekë
Call For Tender: Loti : 15 Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride dihydrate
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhe
 • |
 • Open Date: 08-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 20-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-55686-04-06-2020
 • |
 • Limit Fund: 56,696.12 Lekë
Call For Tender: Loti : 14 Sodium chloride
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhe
 • |
 • Open Date: 08-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 20-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-55684-04-06-2020
 • |
 • Limit Fund: 415,572.30 Lekë
Call For Tender: Loti : 11 Mannitol
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhe
 • |
 • Open Date: 08-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 20-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-55678-04-06-2020
 • |
 • Limit Fund: 98,504.56 Lekë
Call For Tender: Loti : 19 Omeprazole
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhe
 • |
 • Open Date: 08-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 20-04-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-55694-04-06-2020
 • |
 • Limit Fund: 96,596.67 Lekë

Page 1 from 7181


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved