Archived Procedures


Reset

Call For Tender: SHERBIM OPERATORI PER HEDHJEN E FORMULAREVE
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Nr.4 Vlore
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 26-05-2018 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-71187-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 391,666.00 Lekë
Call For Tender: SHERBIM RECEPSIONI PER SHERBIM
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Nr.4 Vlore
 • |
 • Open Date: 25-05-2018 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 26-05-2018 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-71180-05-24-2018
 • |
 • Limit Fund: 250,000.00 Lekë
Call For Tender: Loti 3 “Blerje Mish”
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Open Date: 27-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 14-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-65591-04-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,343,096.00 Lekë
Call For Tender: Loti 2 “Blerje Bulmet"
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Open Date: 27-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 14-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-65589-04-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,133,580.80 Lekë
Call For Tender: Loti 1 “Blerje Buke “
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Open Date: 27-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 14-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-65587-04-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 620,875.20 Lekë
Call For Tender: Loti V „ Fruta Perime „
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Open Date: 27-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 14-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-65595-04-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 1,003,984.50 Lekë
Call For Tender: Loti IV “ Ushqime Koloniale
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Open Date: 27-04-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 14-05-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-65593-04-26-2018
 • |
 • Limit Fund: 898,443.84 Lekë
Call For Tender: Punime rehabilituese në rrjetin ujitës Drashovicë - Armen dhe Shkozë, Sevaster, Bashkia Selenicë, për vitin 2018
 • Contracting Authority: Bashkia Selenice
 • |
 • Open Date: 12-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 23-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-62050-04-11-2018
 • |
 • Limit Fund: 11,176,780.00 Lekë
Call For Tender: Sherbimi privat i ruajtjes dhe sigurisë fizike të godinës së Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit dhe Zyrës Përmbarimore Tirane
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit
 • |
 • Open Date: 09-02-2018 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 19-02-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-45587-02-08-2018
 • |
 • Limit Fund: 2,183,057.70 Lekë
Call For Tender: “Shtypshkrime për kartotekën në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Open Date: 30-03-2018 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 10-04-2018 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-59536-03-29-2018
 • |
 • Limit Fund: 691,000.00 Lekë

Page 1 from 1901


© Public Procurement Agency 2018 - All rights reserved