Archived Procedures


Reset

Call For Tender: “Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore” (Rrethimi i shkollave)
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 27-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 06-07-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-58881-05-26-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,499,992.00 Lekë
Call For Tender: Mbikqyrje e punimeve për objektin “ Rikonstruksioni i Qëndres Sportive për të rinjtë”
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Open Date: 16-07-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 27-07-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-65650-07-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 229,528.00 Lekë
Call For Tender: Blerje materiale pastrimi për nevojat e Stadiumit "Loro Boriçi
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 07-07-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 17-07-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-64270-07-06-2020
 • |
 • Limit Fund: 665,600.00 Lekë
Call For Tender: Loti II-te:”Riparim të Shtresave asfaltike dhe punime mbrojtëse të rritjes së sigurisë rrugore në Njësitë Administrative"
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 28-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 29-06-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-59175-05-27-2020
 • |
 • Limit Fund: 7,166,104.00 Lekë
Call For Tender: Loti-I-rë:”Sherbime riparimi dhe mirmbajtje ne segmentin "Ura e Mesit-Prekal-Kir-Breglumi-Nderlysaj-Thethe
 • Contracting Authority: Bashkia Shkoder
 • |
 • Open Date: 28-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 22-06-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-59173-05-27-2020
 • |
 • Limit Fund: 3,666,388.00 Lekë
Call For Tender: Blerje materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim viti 2020
 • Contracting Authority: Bashkia Kolonje
 • |
 • Open Date: 21-05-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 01-06-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-57710-05-10-2020
 • |
 • Limit Fund: 985,200.00 Lekë
Call For Tender: Blerje materiale ndërtimi për nevojat e Bashkisë Kolonjë,viti 2020.
 • Contracting Authority: Bashkia Kolonje
 • |
 • Open Date: 15-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 26-06-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-61162-06-13-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,718,165.00 Lekë
Call For Tender: Loti 1:“Blerje vegla pune, materiale pune”
 • Contracting Authority: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Open Date: 30-06-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 16-07-2020 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-63077-06-29-2020
 • |
 • Limit Fund: 1,999,647.00 Lekë
Call For Tender: Mirëmbajtje e kanaleve ujites,në Bashkinë Kolonjë,viti 2020
 • Contracting Authority: Bashkia Kolonje
 • |
 • Open Date: 11-05-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 27-05-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-57709-05-10-2020
 • |
 • Limit Fund: 4,704,167.00 Lekë
Call For Tender: Blerje automjet pick up
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
 • |
 • Open Date: 30-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 10-07-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-63170-06-29-2020
 • |
 • Limit Fund: 2,915,000.00 Lekë

Page 1 from 8747


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved