Archived Procedures


Reset

Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi
 • Contracting Authority: Garda e Republikes
 • |
 • Open Date: 22-09-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-09-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-27278-09-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 139,491.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi
 • Contracting Authority: Garda e Republikes
 • |
 • Open Date: 22-09-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-09-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-27278-09-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 139,491.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi
 • Contracting Authority: Garda e Republikes
 • |
 • Open Date: 22-09-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-09-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-27278-09-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 139,491.00 Lekë
Call For Tender: Blerje bileta udhëtimi
 • Contracting Authority: Garda e Republikes
 • |
 • Open Date: 22-09-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 23-09-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-27278-09-21-2017
 • |
 • Limit Fund: 139,491.00 Lekë
Call For Tender: Sherbim Foni dhe ndricim plus element te tjere skenik për FFTK të Valles Popullore Burimore në qytetin e Lushnjës
 • Contracting Authority: Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike
 • |
 • Open Date: 12-05-2017 Time : 16:00
 • |
 • Close Date: 15-05-2017 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-12607-05-11-2017
 • |
 • Limit Fund: 140,000.00 Lekë
Call For Tender: Sherbim Foni dhe ndricim plus element te tjere skenik për FFTK të Valles Popullore Burimore në qytetin e Lushnjës
 • Contracting Authority: Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike
 • |
 • Open Date: 12-05-2017 Time : 16:00
 • |
 • Close Date: 15-05-2017 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-12607-05-11-2017
 • |
 • Limit Fund: 140,000.00 Lekë
Call For Tender: Sistemim sheshi dhe konstruksione metalike
 • Contracting Authority: Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
 • |
 • Open Date: 19-09-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 20-09-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-26874-09-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 797,479.00 Lekë
Call For Tender: Blerje aksesore elektrike
 • Contracting Authority: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Open Date: 30-06-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 24-07-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-18964-06-29-2017
 • |
 • Limit Fund: 27,830,479.00 Lekë
Call For Tender: Rikonstruksion i ish godines te fonderise si projekt katalizator per zhvillimin ekonomik rajonal
 • Contracting Authority: Bashkia Korce
 • |
 • Open Date: 13-07-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 07-08-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-20480-07-12-2017
 • |
 • Limit Fund: 72,637,763.00 Lekë
Call For Tender: Mbikqyrje per objektin "Rikonstruksion i ish godines se fonderise, si projekt katalizator per zhvillimin ekonomik rajonal
 • Contracting Authority: Bashkia Korce
 • |
 • Open Date: 28-07-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 08-08-2017 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-22370-07-27-2017
 • |
 • Limit Fund: 1,006,404.00 Lekë

Page 1 from 2841


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved