Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: blerje ilace dhe medikamente
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Kastrat Malesi e Madhe
 • |
 • Open Date: 19-11-2017 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 21-11-2017 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-34697-11-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 58,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje gazi
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Kastrat Malesi e Madhe
 • |
 • Open Date: 19-11-2017 Time : 11:30
 • |
 • Close Date: 20-11-2017 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-34695-11-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 104,500.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje medikamentesh
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Trebisht
 • |
 • Open Date: 20-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 21-11-2017 Time : 16:00
 • |
 • Tender Number: REF-34694-11-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 165,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje gazi
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Kastrat Malesi e Madhe
 • |
 • Open Date: 19-11-2017 Time : 11:00
 • |
 • Close Date: 21-11-2017 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-34692-11-18-2017
 • |
 • Limit Fund: 104,500.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: Yes
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Lyerje e Pallatit te Kultures
 • Contracting Authority: Qendra Kulturore Vlore
 • |
 • Open Date: 20-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 21-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-34690-11-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 620,490.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje tubo presioni per Zjarrfikses
 • Contracting Authority: Bashkia Vlore
 • |
 • Open Date: 20-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 21-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-34689-11-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 600,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ndërhyrje në sistemimin dhe rrethimin e oborrit të shkollës 9-vjeçare Milot
 • Contracting Authority: Bashkia Kurbin
 • |
 • Open Date: 18-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 20-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-34681-11-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 583,196.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mobilje(rafte metalike)
 • Contracting Authority: Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda
 • |
 • Open Date: 20-11-2017 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 21-11-2017 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-34680-11-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 83,000.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale për kënd informimi (Furnizim-vendosje)
 • Contracting Authority: Kuvendi
 • |
 • Open Date: 18-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 20-11-2017 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-34677-11-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 662,360.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Police sigurimi per makinen tip benx 200 me targa ER 1018A, per vitin 2017-2018
 • Contracting Authority: Zyra Arsimore Kolonje
 • |
 • Open Date: 18-11-2017 Time : 04:00
 • |
 • Close Date: 20-11-2017 Time : 09:30
 • |
 • Tender Number: REF-34676-11-17-2017
 • |
 • Limit Fund: 16,830.00 Lekë
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 587


© Public Procurement Agency 2017 - All rights reserved