Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Blerje dhe vendosje pengesash ne rruge
 • Contracting Authority: Bashkia Gramsh
 • |
 • Open Date: 10-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-68046-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: SIGURACIONI I AUTOMJETEVE TE DVKM KUKES
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Kukes
 • |
 • Open Date: 07-08-2020 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 10-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-68048-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbim për pajisjen e autoboteve me pasaporta cisternash
 • Contracting Authority: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Open Date: 07-08-2020 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 10-08-2020 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-68049-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje papuce frenimi lokomotive
 • Contracting Authority: Hekurudha Shqiptare sh.a
 • |
 • Open Date: 07-08-2020 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 11-08-2020 Time : 11:30
 • |
 • Tender Number: REF-68044-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje maska kirurgjikale
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd
 • |
 • Open Date: 10-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-08-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-68040-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Rimbushje kolaudim fikse zjarri
 • Contracting Authority: Dega e Doganes Sarande
 • |
 • Open Date: 10-08-2020 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 12-08-2020 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-68034-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Siguracion I detyrushem TPL
 • Contracting Authority: OST Njesia Operative Burrel
 • |
 • Open Date: 10-08-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 11-08-2020 Time : 08:10
 • |
 • Tender Number: REF-68036-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: te tjera materiale dhe sherbime speciale
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Shkoder
 • |
 • Open Date: 07-08-2020 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2020 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-68032-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje solucion desifektant-mbrojtës për duart paketim 500 ml-1litër
 • Contracting Authority: Sherbimi Social Shteteror
 • |
 • Open Date: 07-08-2020 Time : 13:00
 • |
 • Close Date: 10-08-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-68030-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: 37.Blerje medikamente per nevoja urgjente
 • Contracting Authority: Spitali Kavaje
 • |
 • Open Date: 10-08-2020 Time : 10:00
 • |
 • Close Date: 11-08-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-68029-08-07-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 261


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved