Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Mirembajtje e objektit ndertimor
 • Contracting Authority: Drejtoria Vendore e ASHK-se Elbasan
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-59552-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Nderhyrje ne nyjet hidrosanitare te katit perdhe per nevoja te SRV
 • Contracting Authority: Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-59551-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise
 • Contracting Authority: Shkolla e Mesme e Ndertimit Karl Gega Tirane
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-59545-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbim printime dhe materiale informuese”
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-59541-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “Shërbim printime dhe materiale informuese”
 • Contracting Authority: Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-59540-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: Yes
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje Karburant (Nafte)
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Vau Dejes Shkoder
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 00:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 00:00
 • |
 • Tender Number: REF-59539-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje e ilaçeve per Qendren Shendetesore Fushe Arrez per vitin 2020
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Fushe Arrez
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 07:30
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-59538-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: BLERJE DHE VENDOSJE PJESE KEMBIMI PER MJETET E TRANSPORTIT
 • Contracting Authority: Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Shkoder
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-59430-05-31-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje kancelari e tonera
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Lezhe
 • |
 • Open Date: 02-06-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 03-06-2020 Time : 13:00
 • |
 • Tender Number: REF-59534-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale elektrike
 • Contracting Authority: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster
 • |
 • Open Date: 01-06-2020 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 02-06-2020 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-59531-06-01-2020
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 205


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved