Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje artikuj kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Dega Rajonale Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-49924-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 375,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Tonerash
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Dega Rajonale Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49923-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 258,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje dhe hostim i faqes se Webit te Bashkise
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49917-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kanceleri 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49916-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 185,613.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49912-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 150,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bler zarzavate dhe perime
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49907-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Dizenjim, printim, montim materialesh për promovim të shfaqjeve: Koncert “Bridges of Musical Tradition” në bashkëpunim me Ambasadën Greke, Operan “Die Fledermaus”, Matine-Opera ”Flauti Magjik”, Baleti “Liqeni i Mjellmave”, etj
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49905-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 520,894.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dhe detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49904-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti per nevojat e DRSSH Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49777-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 496,600.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Pjese Kembimi per Automjet..
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Korce
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-49733-02-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 7,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 359


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara