Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Sigurim i godinës së Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2020 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2020 Ora : 17:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-76993-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mjete e makineri pune per Drejtorine e Sherbimeve Publike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76991-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per zhvendosje te materialeve
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Profesionale Sali Ceka Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76990-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vegla pune e materiale te ndryshme konsumi per pajisje e makineri ne funksion te sherbimeve publike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76982-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim abonimi vjetor në sistem financiar web në cloud
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektori i Larte i Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2020 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76980-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mjete e makineri per Drejtorine e Sherbimeve Publike Bashkia Kruje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76971-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Materiale Hidraulike per Bashkine Kruje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76975-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kontenjere metalik per Bashkine Kruje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76972-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje aparate,paisje teknike
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale Berat
 • |
 • Data e hapjes: 29-10-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76970-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pjese kembimi goma bateri
 • Autoriteti Kontraktues: Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne Sistemin e Burgjeve
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-76969-10-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 374


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara