Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Sherbim larje automjeteve&Tapicerive”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55138-03-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mjekimi
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Çorovode Skrapar
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55137-03-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ndërtim bazamenti për vendosjen e flamurit kombëtarë në Bllokun Nr.2,“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55128-03-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Pemë dekorative për Ndërmarjen e Pastrim, Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55127-03-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje shkurre dekorative,lule të stinës si dhe plehra kimikë dhe për mbrojtjen e tyre"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55125-03-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Letër format"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55124-03-29-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55123-03-28-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale Elektrike
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Fushe Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 28-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55099-03-27-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Oksigjeni
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55096-03-27-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: materiale shendetesore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55094-03-27-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 617


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara