Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Materiale Hidraulike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Rrogozhine
 • |
 • Data e hapjes: 28-09-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-09-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43587-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Karburanti Gazoil D1 për përdorim në Qëndrën Shëndetësore Cërrik viti 2022”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2022 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-09-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43584-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Faturim makine per sportin dhe kulturen ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 28-09-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-09-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-43586-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: sherbime automjeti
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zbatimin e Reformes Territoriale
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2022 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 29-09-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43585-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve per objektin : ” Rikonstruksion i Rruges Kraste – Gizavesh , Bashkia Librazhd
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2022 Ora : 15:50
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2022 Ora : 15:55
 • |
 • Numri i referencës: REF-43583-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Publikim njoftimi në gazetë” për nevojat e AKMC
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Mbrojtjes Civile
 • |
 • Data e hapjes: 28-09-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-09-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43574-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje sherbime,fotokopje dhe printera
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43575-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Kolaudim i punimeve të objektit “Mirëmbajtja me sistem vaditje automatik e sipërfaqeve të gjelberta dhe skarpateve buzë lumit Gjanica”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-09-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43573-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje boje printerash dhe kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Muzeu Historik Kombetar
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-43569-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikunstruksioni i Shkolles Teli Ndini
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 28-09-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-09-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43568-09-27-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 578


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara