Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Lot 38 Sistemi nervor Pethidine hydrochloride 100 mg/ 2 ml Flakon/ Ampule 30
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30434-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,421.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 26 Sistemi kardiovaskular Hydrocortisone sodium succinate 100 mg Flakon/ Ampule 20
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30409-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,394.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 12 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Clopidogrel 75 mg Tablete/ Kapsule 100
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30381-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,583.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 23 Sistemi kardiovaskular Amiodarone hydrochloride 150 mg/3ml Flakon/ Ampule 30
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30403-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,505.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 24 Sistemi kardiovaskular Amiodarone hydrochloride 200 mg Tablete/ Kapsule 80
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30405-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 691.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 4 Anti-infektive të përgjithshëm Ceftriaxone sodium 1 gram Flakon/ Ampule 210
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30365-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 24,300.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 28 Sistemi kardiovaskular Losartan potassium 100 mg Tablete/ Kapsule 130
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30413-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,169.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 19 Metabolizmi dhe trakti tretes Ranitidine hydrochloride 50 mg Flakon/ Ampule 1,700
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30395-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 31,065.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 34 Sistemi muskolo-skeletik Ibuprofen 100mg/5ml-100ml Flakon/ Ampule 10
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30426-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,429.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 17 Metabolizmi dhe trakti tretes Adenosine 3mg/ml Flakon/ Ampule 2
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 20-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30391-10-19-2017
 • |
 • Fondi limit: 375.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 511


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara