Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Goma
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-68541-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime Mirëmbajtje e objekteve ndertimore(NJMBQS)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-68538-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje speciale zjarrefikese
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Dropull
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68537-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje medikamente dhe materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Lekaj
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68536-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje speciale per zjarrefikse,Bashkia Diber 2020.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Diber
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68531-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim automjetesh 2
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Fier
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-68530-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje “Goma Autoabulancash dhe bateri per Gjeneratorin e Spitalit Erseke ”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68525-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim mjetesh1
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Fier
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-68528-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dezinfektim, higjenizim i mjediseve te sherbimeve mbeshtetse
 • Autoriteti Kontraktues: Administrata Arsim Kopeshte Çerdhe Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 12-08-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-08-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68524-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F.V. kondicionere
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 13-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-08-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68523-08-12-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 263


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara