Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: ndertim kend lojrash
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 10-04-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92687-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje nafte e vaje ,per bazen prodhuese te shkolles.
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Profesionale Charles Telford Erikson Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92686-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzim Ngrohje (Blerje nafte 10ppm)
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Profesionale Fan S. Noli Korce
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 18:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92685-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Sherbim Transmetimi Data per Zgjedhjet e Pergjithshme 2021 (shih ftesen per oferte)
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Teknike RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-92684-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92683-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim Vendosje Gomash per mjetet e KRWM SH.A
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Administrimi i Mbetjeve Qarkut Korce
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2021 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92680-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92679-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-92678-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kabllo dhe materiale elektrike (shih ftesen per oferte)
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Teknike RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 09-04-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2021 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-92677-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-92675-04-09-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 505


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara