Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: BLERJE LULE PER 15 TETORIN PER NEVOJA TE GJELBERIMIT
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39411-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHERBIME TE TJERA
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Hoteleri Turizem Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39408-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje goma dhe bateri per automjetet
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39399-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2019 Ora : 07:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39404-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vajra dhe lubrifikante per automjetet
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39401-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje barna per DSHS Gramsh
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39403-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dru zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39402-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje DRUM-esh” për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39393-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Hoteleri Turizem Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 15-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39394-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari per vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39388-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 498


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara