Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje paisje kompjuterike + printera
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83330-08-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Prodhim telereportazhi per prezantimin e fshatrave Peshtan e Nivice si pjese e programit te 100 fshtrave
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83329-08-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Uniforma & paisje per perdorim policor+zjarrefikes
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83320-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim trajnimi për punonjësit dhe mirembajtje e certfikimeve per vitin 2018-2019
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83318-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje pune per riparim kazane
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83317-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale per rritjen e kapaciteteve te zbulimit
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6640 Agjencia e Sistemeve te Nderlidhjes dhe Informacionit(Ish 4402)
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83316-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ‘Mbikqyrje punimesh per objektin: ” Riparim I shkarjes ne rrugen e fshatit Luar”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83314-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion rruga "Pjetër Spani” (faza II)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83308-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion rruga "Sami Repishti"(faza e II)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83307-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 2 poltronave me rrota per zyra
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 18-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83304-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 153


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara