Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje ilace dhe materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Hysgjokaj
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46030-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirmbajtje e zakonshme ndertesash
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46029-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Medikamentesh
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Trebisht
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46028-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Medikamentesh
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Ostren
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46027-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ilace dhe materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Karbunare Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 16:15
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2019 Ora : 16:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-46023-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim teknik për automjete.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46022-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dhe detergjente
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zbatimin e Reformes Territoriale
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46021-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46019-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim transformatori të kabinës elektrike
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46020-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirëmbajtje objektesh në administrim të Bashkise
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Sarande
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-46017-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 559


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara