Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Kancelari për seminarin: “Perforcimi i njohurive te personelit inferimieror per zbatimin e procesit infermieror dhe barrierat e hasura ne praktike” për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-98091-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Kancelari për seminarin: Sindromi menopauzal dhe impakti i tij ne cilesine e jetes ” për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98090-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Pauza kafe për pjesëmarrësit në seminar” për organizimin dhe financimin e konferencës “Sindromi menopauzal dhe impakti i tij ne cilesine e jetes”, për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-98089-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Pauza kafe për pjesëmarrësit në seminar” për organizimin dhe financimin e seminarit “Perforcimi i njohurive te personelit inferimieror per zbatimin e procesit infermieror dhe barrierat e hasura ne praktike”, për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98088-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant per gjeneratorin
 • Autoriteti Kontraktues: Dega e Thesarit Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98087-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i prodhimit të materialeve speciale të identifikimit për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98086-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materjale elektrike per ndricimin e qytetit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98085-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbushje me cakull ne rruget e njesive Administrative Buz
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Memaliaj
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98084-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHPENZIMET E SIGURACIONIT TE MJETEVE TE TRANSPORTIT per DRJ Gjirokaster
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 13-12-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98071-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lyerje të QKSHM Nr.1-2-3, Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rajonal Shendetesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 17:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-98069-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 316


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara