Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Monitorimi i 2 landfilleve me mbetje te rrezikshme
 • Autoriteti Kontraktues: Uzina e Plehrave Azotike Fier
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75257-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Akomodim (për një Profesor)
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2018 Ora : 17:20
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75248-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje elektronike, pjesa II
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Cerrik
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 08:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-75245-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale per funksionimin e paisjeve te zyres
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75240-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje te objekteve ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75226-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Deratizim Dizinsektim dhe Dizifektim i ambienteve te SPV
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75232-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Qender zëri për salla Gjyqi
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75231-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dita e Turizmit Malor
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75229-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shtypshkrime
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75221-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi dhe Mirembajtje e Portave te Lungomare
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-75218-06-18-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 434


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara