Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Praktika mesimore me furgon
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30668-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Trasport praktika mesimore me autobus
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30666-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Aktivitet me rastin e 1 Qershorit (festës së fëmijëve)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kurbin
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-05-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30665-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale zyre e te pergjithshme
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbikqyrjes Policore
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30662-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim trasporti Pick up me qera
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Shkencave te Natyres
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30661-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Printim i pyetësorit për vrojtimin e fermave
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 17:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30664-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje karburanti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Fier
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-05-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30660-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje siguracioni kasko
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Data e hapjes: 26-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30659-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Prodhim dokumentacioni specifik
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbikqyrjes Policore
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-05-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30656-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburant per vitin 2022
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Devoll
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-05-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30654-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 420


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara