Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Blerje Vegla dhe Mjete pastrimi dhe te tjera”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64252-04-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 306,600.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Cepan Skrapar
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2018 Ora : 06:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2018 Ora : 06:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64251-04-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 291,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje detergjente për pastrim”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64247-04-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 235,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje detergjente për pastrim”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2018 Ora : 07:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64246-04-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 235,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE KARIKUES DIKTOFONI
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 22-04-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64244-04-22-2018
 • |
 • Fondi limit: 36,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje (foni etj) Pallati Kultures QKF
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64235-04-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 792,470.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje artikuj ushqimore (Buka) per nevoja te konviktit “KOSOVA” Bashkia –Has per vitin 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Data e hapjes: 22-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64234-04-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 354,970.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ilace dhe materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Brataj
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64231-04-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 280,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64228-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 532,240.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Ilaçe e materiale mjekesore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Fushe Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 21-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64222-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 270,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 391


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara