Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Aktivitet per diten e 5 Majit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Krume
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09578-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 416,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndertim faqe WEB-i
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09576-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 14,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kanali i ujites Llixha-Brezhdan etj.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Peshkopi
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09573-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 799,946.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje difuzor refraktar per djegesin e furres
 • Autoriteti Kontraktues: Uzina e Lendeve Plasese Mjekes Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09574-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale Gazermimi
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Paraburgimi Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09570-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 237,157.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mjete( skrepme kove para dhe mbrapa dhe fadromtip popkat) ne dispozicion per 120 dite
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09569-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim Dizefenktim, Deratizim, Dezinsektim
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09556-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 413,700.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE DETERGJENTE
 • Autoriteti Kontraktues: Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09553-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 291,700.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE BEBELINO
 • Autoriteti Kontraktues: Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09550-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 316,700.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te ndryshme per nevojat e bashkise
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Krume
 • |
 • Data e hapjes: 27-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09538-04-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 265,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 392


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara