Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje matreiale pastrimi, dezenfektimi dhe ndriçimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Durres
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33701-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim riparimi te automjetit tip Land Rover me targe TR 2947 U ( shih ftesen per oferte)
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Teknike RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33700-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Blerje vaj,graso,antifrizë ”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-08-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-33693-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime Pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e ASHK-se Korçe
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33688-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirmbajtjen dhe riparime të hapesirës së shërbimeve personale në tregun Elektrik
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Administrimit Tregjeve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-33687-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Goma per automjetet e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33672-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore Nr.1 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33670-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtimi i bazamenteve të matësave të energjisë në nënstacionin 110 kV, Shkopet
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Burrel
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33663-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kjoske per vend roje
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Burrel
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33660-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Enti Rregullator i Ujit
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33656-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 417


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara