Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Marrje me qira automjeti
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare per Diasporen
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 18:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2019 Ora : 18:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-19519-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni Fier
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2019 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-19514-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant Eurodiesel 10 ppm dhe Benzine pa plumb, UNL 10 ppm
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19517-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Sherbim Servisi per Automjetet qe ndodhen ne Institucionin e Ekzekutimit te Vendimeve Penale Lezhe per vitin 2019“, Data e zhvillimit te tenderit 26.04.2019 ora 08:00 ne adresen www.app.gov.al
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19509-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Aktivitet didaktik shkollor per ambjentin
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19499-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje zjarrfikese dhe aparat oksigjeni per sektorin e MZSH
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19515-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pastrim dhe thellim i pusit ekzistues të ujit në lavazhin e Parkut të Delegacioneve/Qendra e Transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Data e hapjes: 24-04-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 25-04-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-19510-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Siguracion të detyrushëm TPL për automjetet e drejtorisë”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19511-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19507-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion jete per punonjesit e MZSH Krujë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19505-04-24-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 422


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara