Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Mbikqyrje i objektit "Mirembajtje Ndertese"
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Arsimore Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2017 Ora : 09:09
 • |
 • Numri i referencës: REF-24266-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 92,909.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: USB WiFi dhe Internet
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24265-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 19,833.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “ Shërbim i ofrimit të një terreni sportiv për stërvitje plus shërbim restorant për 33 persona ,në qytetin Berane ( Mali i Zi ) për ekipin e futbollit “ Vllaznia –A
 • Autoriteti Kontraktues: Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2017 Ora : 08:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-24264-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 689,600.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim hotelerie për 33 persona ,në qytetin Berane ( Mali i Zi ) për fazën përgatitore të ekipit të futbollit “ Vllaznia –A
 • Autoriteti Kontraktues: Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-24259-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale per pastrim, dizenfektim, ngrohje, ndricim
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kulturore Tirana
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24262-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 197,097.60 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndertim grope septike tek shkolla 9- vjecare Gryke- Lumi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24261-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 790,607.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tonera per pajisje shumfishimi dhe pjese kembimi per pajisje shtypi
 • Autoriteti Kontraktues: Shtepia Botuese e Librit Universitar
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24260-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 464,080.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje medikamente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 19-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-08-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24258-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 792,718.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje kancelarie + Leter A4
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Rurale
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24257-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 100,010.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dizenjim/printim/montim tabelash te ndryshme per Parkun Kombetar Butrint, Sarande”
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Administrimit dhe Kordinimit Butrint
 • |
 • Data e hapjes: 21-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-08-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24256-08-18-2017
 • |
 • Fondi limit: 33,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 384


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara