Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: “Sherbime të printimit për Fakultetin e Ekonomisë
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti Ekonomik
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09735-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla e Mesme Industriale Arben Broci Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09734-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Perde
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09733-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbim parkimi i automjeteve ne qytetin e B.Currit”
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia e Prodhimit HEC Fierze
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09730-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shtypje kopertina për Librin
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2021 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09726-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2021 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09721-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion kasko
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2021 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09724-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pyllezim me fidane pergjate Argjinatures se lumit Terkuze
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kamez
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2021 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09722-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje libra profesional
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 15:40
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2021 Ora : 15:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-09719-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje rikonstruksion rruga Papa Klementi II
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-10-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09702-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 461


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara