Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje e siguracionit vjetor TPL per mjetin me targe AA 111 FK
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09505-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Sherbimit dhe Administrimit te Mjeteve te Transportit te Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09501-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: TONER
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Sherbimit dhe Administrimit te Mjeteve te Transportit te Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09498-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Siguracion I dertyrueshem I automjeteve TPL
 • Autoriteti Kontraktues: OST Njesia Operative Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09494-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim Vendosje Elektropompe
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09489-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mirembajtje paisjeve te lavanterise ,guzhine per 12 muaj”
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09479-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE gas per guzhinen per 12 muaj”
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09481-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Tubo KUZ
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09475-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09477-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mirembajtje e rrejtit te oksigjenit per 12 muaj”
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09476-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 309


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara