Winner Notice


Reset

Call For Tender: Blerje koncentrat per nevojat e shkolles
 • Contracting Authority: Shkolla e Mesme Profesionale Charles Telford Erikson Kavaje
 • |
 • Winner: Tufik Kurti
 • |
 • Open Date: 20-10-2021 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 21-10-2021 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-08776-10-19-2021
 • |
 • Limit Fund: 306,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje bebelino
 • Contracting Authority: Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore
 • |
 • Winner: Tufik Kurti
 • |
 • Open Date: 15-10-2021 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 18-10-2021 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-08159-10-14-2021
 • |
 • Limit Fund: 99,300.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale sportive
 • Contracting Authority: Shkolla e Mesme Profesionale Stiliano Bandilli Berat
 • |
 • Winner: SADIK XHELILI
 • |
 • Open Date: 21-10-2021 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 22-10-2021 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-09085-10-21-2021
 • |
 • Limit Fund: 101,525.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale elektrike - hidraulike
 • Contracting Authority: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize
 • |
 • Winner: Arson Islami
 • |
 • Open Date: 20-10-2021 Time : 13:30
 • |
 • Close Date: 21-10-2021 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-08852-10-20-2021
 • |
 • Limit Fund: 599,568.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Projekt për asfaltimin e segmentit rrugor të amortizuar nga rrethrrotullimi Doganës deri tek porta 4 e APD-së
 • Contracting Authority: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Winner: Margarita Kodra
 • |
 • Open Date: 20-10-2021 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 21-10-2021 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-08920-10-20-2021
 • |
 • Limit Fund: 987,346.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mobilim i zyrës së kryetarit dhe i paradhomës (sekretarisë)
 • Contracting Authority: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber
 • |
 • Winner: KLAME
 • |
 • Open Date: 19-10-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 20-10-2021 Time : 11:00
 • |
 • Tender Number: REF-08641-10-18-2021
 • |
 • Limit Fund: 750,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: blerje dhe per lulet
 • Contracting Authority: Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez
 • |
 • Winner: BILURBINA
 • |
 • Open Date: 16-10-2021 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 18-10-2021 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-08447-10-15-2021
 • |
 • Limit Fund: 800,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: ''Mirembajtje per pajisje Scanner Check Point'' per nevoja te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane (Dhoma Penale dhe Civile);
 • Contracting Authority: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Winner: BUSINESS INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE
 • |
 • Open Date: 20-10-2021 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 22-10-2021 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-08917-10-20-2021
 • |
 • Limit Fund: 240,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje tonerash
 • Contracting Authority: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje
 • |
 • Winner: Printing Opportunity
 • |
 • Open Date: 21-10-2021 Time : 15:30
 • |
 • Close Date: 22-10-2021 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-09099-10-21-2021
 • |
 • Limit Fund: 200,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: dizifiktim ambjenteve te brendshme dhe te jashme te K.S . TIRANA
 • Contracting Authority: Klubi Sportiv Tirana
 • |
 • Winner: MURATI BA
 • |
 • Open Date: 20-10-2021 Time : 13:30
 • |
 • Close Date: 21-10-2021 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-08868-10-20-2021
 • |
 • Limit Fund: 250,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 1229


© Public Procurement Agency 2021 - All rights reserved