Winner Notice


Reset

Call For Tender: “Blerje pjesë këmbimi për Eskavatorin Volvo ECR88PLUS”
 • Contracting Authority: Bashkia Patos
 • |
 • Winner: NOVAAKTI
 • |
 • Open Date: 29-05-2020 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 01-06-2020 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-59346-05-29-2020
 • |
 • Limit Fund: 274,700.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Produkte ndihmese zyre
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Berat
 • |
 • Winner: RAMOVI
 • |
 • Open Date: 25-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 26-05-2020 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-58844-05-22-2020
 • |
 • Limit Fund: 274,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan”
 • Contracting Authority: Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
 • |
 • Winner: BLERIMI
 • |
 • Open Date: 28-02-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 30-03-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-51813-02-27-2020
 • |
 • Limit Fund: 162,250,453.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbimi Network Data dhe shërbimi i aksesit të internetit për nevoja të Prokurorinë e Përgjithshme dhe institucionet e varësisë
 • Contracting Authority: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Winner: ALBTELECOM
 • |
 • Open Date: 23-04-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 04-05-2020 Time : 10:00
 • |
 • Tender Number: REF-56607-04-22-2020
 • |
 • Limit Fund: 7,994,400.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje kancelarie dhe tonera
 • Contracting Authority: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Shkoder
 • |
 • Winner: LIBRARI DYRRAHU
 • |
 • Open Date: 28-05-2020 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 29-05-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-59053-05-27-2020
 • |
 • Limit Fund: 254,220.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Ilace dhe materiale mjeksore
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Gruemire Malesi e Madhe
 • |
 • Winner: "Aquarius Medical"
 • |
 • Open Date: 30-05-2020 Time : 01:00
 • |
 • Close Date: 01-06-2020 Time : 01:00
 • |
 • Tender Number: REF-59394-05-29-2020
 • |
 • Limit Fund: 238,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sondime dhe hapje profilesh per vleresimin e pershtatshmerise se tokes
 • Contracting Authority: Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Fushe Kruje
 • |
 • Winner: FERIT MYFTARI
 • |
 • Open Date: 18-05-2020 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 19-05-2020 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-58294-05-18-2020
 • |
 • Limit Fund: 333,333.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje materiale mekanike per riparime te ndryshme
 • Contracting Authority: OST Njesia Operative Elbasan
 • |
 • Winner: AGFA
 • |
 • Open Date: 29-05-2020 Time : 08:30
 • |
 • Close Date: 01-06-2020 Time : 08:30
 • |
 • Tender Number: REF-59233-05-28-2020
 • |
 • Limit Fund: 790,000.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: “ Blerje pompa uji për puset e shkollave ”
 • Contracting Authority: Bashkia Maliq
 • |
 • Winner: Oltjan Hastoçi
 • |
 • Open Date: 15-05-2020 Time : 14:00
 • |
 • Close Date: 18-05-2020 Time : 14:00
 • |
 • Tender Number: REF-58215-05-15-2020
 • |
 • Limit Fund: 143,850.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: "Blerje materjale për rrugë e trotuare dhe sektorin e dekorin gjatë vitit"
 • Contracting Authority: Bashkia Roskovec
 • |
 • Winner: ISA.NET
 • |
 • Open Date: 27-05-2020 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 28-05-2020 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-58938-05-26-2020
 • |
 • Limit Fund: 799,940.00 Lekë
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 593


© Public Procurement Agency 2020 - All rights reserved