Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: BLERJE MJETI PER PMNZSH
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pustec
 • |
 • Data e hapjes: 07-11-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48614-11-04-2022
 • |
 • Fondi limit: 3,450,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror nderkombetar
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 30-11-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51448-11-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 80,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Romë-Tiranë për 1 (një) person.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2022 Ora : 08:40
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 11:40
 • |
 • Numri i referencës: REF-51642-12-01-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 5 hartimin e termave të referencës për hartimin e projektit të zbatimit Destinacioni turistik: "Steblevë dhe Liqeni Fushë-Studen në Parkun Kombëtar Shebenik"
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45136-10-10-2022
 • |
 • Fondi limit: 900,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 4 hartimin e termave të referencës për hartimin e projektit të zbatimit Liqeni Kallabakut në Parkun Natyror “Korab-Koritnik”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45134-10-10-2022
 • |
 • Fondi limit: 900,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 3 hartimin e termave te references per hartimin e projektit te zbatimit Monument natyre: Syri i kaltër i Kapresë, Pragu i Kapreit, Vaskat e lumit Kapresë_Shkoder_VKM nr.676 datë 15.01.2002
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45132-10-10-2022
 • |
 • Fondi limit: 900,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 2 hartimin e termave të referencës për hartimin e projektit të zbatimit Monument natyre: Ujërat Termale të Bënjës, Shpella e Pëllumbave dhe Kanioni i Lengaricës_VKM nr.676 datë 15.01.2002
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45128-10-10-2022
 • |
 • Fondi limit: 900,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti 1 hartimin e termave të referencës për hartimin e projektit të zbatimit “Shtigjet në rrjetin e zonave të mbrojtura: Studimi, përmirësimi, mirëmbajtja, markimi dhe hapja e shtigjeve te reja, përgatitja e aplikacioneve, për aksesin e tyre online"
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura
 • |
 • Data e hapjes: 11-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45122-10-10-2022
 • |
 • Fondi limit: 900,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Loti IV: “Blerje automjete te reja tip mikrobuz 8+1 vende”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46805-10-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 7,496,342.23 Lekë
Objekti i tenderit: Loti III: “Blerje automjete te reja tip mikrobuz 14+1 vende”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
 • |
 • Data e hapjes: 21-10-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46803-10-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 4,413,741.12 Lekë

Faqe 1 nga 394


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara