Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Karburanti Nafte
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 25-09-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-09-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81075-09-25-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,000,000.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete e transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.5001 Komanda e Doktrines dhe Stervitjes Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 28-09-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81569-09-28-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete e transportit ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.5001 Komanda e Doktrines dhe Stervitjes Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 28-09-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81569-09-28-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletashe per transport nderkombetar ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-81427-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletashe per transport nderkombetar ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-81427-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletashe per transport nderkombetar ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-81427-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje e 6 (gjashtë) biletave të udhëtimit, në datat 07-08 Tetor 2023, Tiranë-Bari-Tiranë, vajtje-ardhje dhe e 7 (shtatë) biletave të udhëtimit, në datat 06-09 Tetor 2023, Tiranë-Brindisi-Tiranë, vajtje-ardhje”.
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Industrise Kreative Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81453-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Riparime dhe punime në tarracen e Riprodhimit te asistuar mjeksor (FIVET)
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni
 • |
 • Data e hapjes: 06-09-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-09-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-79141-09-06-2023
 • |
 • Fondi limit: 983,039.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje biletashe per transport nderkombetar ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-81427-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: “Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Zagreb-Tiranë për 3 (tre) persona”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-81420-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 334


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k