Proçedura të arkivuara


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64364-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje tonera dhe drum-e
 • Autoriteti Kontraktues: Institucioni i Komisionereve Publik
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63173-03-21-2023
 • |
 • Fondi limit: 824,993.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64364-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64364-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Udhëtim Tiranë - Seatle (SHBA) -Tiranë, për 3 punonjës, nisja në datë 11 qershor 2023 dhe kthimi në datë 17 qershor 2023
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 12:35
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2023 Ora : 15:35
 • |
 • Numri i referencës: REF-64305-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Udhëtim Tiranë - Seatle (SHBA) -Tiranë, për 3 punonjës, nisja në datë 11 qershor 2023 dhe kthimi në datë 17 qershor 2023
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 12:35
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2023 Ora : 15:35
 • |
 • Numri i referencës: REF-64305-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64364-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Lubjanë, Slloveni-Tiranë për 1 (një) person.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64203-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Varshavë-Tiranë për 1 (një) person.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2023 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64205-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Lubjanë, Slloveni-Tiranë për 1 (një) person.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64203-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë

Faqe 1 nga 402


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k