KUJDES!

Tërheqim vëmendjen se llogaria juaj do të bëhet aktive ditën pasardhëse të punës nga dita e regjistrimit nga ana juaj të të dhënave përkatëse në sistemin e prokurimit elektronik.
Theksojmë se, kjo dritare është e vlefshme vetëm për operatorët ekonomikë të huaj.


Kredencialet


Informacioni i kompanisë


   
Pastro© Agjencia e Prokurimit Publik 2024 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k