Eksportimi i të dhënave mbi proçedurat e prokurimit


Viti Emri i skedarit
2022 Procedurat e prokurimit - viti 2022 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2021 Procedurat e prokurimit - viti 2021 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2020 Procedurat e prokurimit - viti 2020 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2019 Procedurat e prokurimit - viti 2019 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2018 Procedurat e prokurimit - viti 2018 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2017 Procedurat e prokurimit - viti 2017 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2016 Procedurat e prokurimit - viti 2016 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2015 Procedurat e prokurimit - viti 2015 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2014 Procedurat e prokurimit - viti 2014 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2013 Procedurat e prokurimit - viti 2013 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2012 Procedurat e prokurimit - viti 2012 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2011 Procedurat e prokurimit - viti 2011 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko
2010 Procedurat e prokurimit - viti 2010 - Gjeneruar me 07122022.csv Shkarko

© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara