Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Kancelari Leter 2023
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Botimeve Zyrtare
 • |
 • Fituesi: LIBRARI DYRRAHU
 • |
 • Data e hapjes: 22-09-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-09-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80981-09-22-2023
 • |
 • Fondi limit: 613,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Fest Folk + Panair
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Fituesi: Roland Truka
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81550-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 663,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale dhe pajisje laboratorike e te sherbimit publik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Kruje
 • |
 • Fituesi: KRIJON
 • |
 • Data e hapjes: 26-09-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81241-09-25-2023
 • |
 • Fondi limit: 300,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni me itinerar Tiranë- Napoli-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 28-09-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2023 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81653-09-28-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mbi vijimësinë e faqes web së revistës “Studime Albanologjike”
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Historise dhe Filologjise
 • |
 • Fituesi: Idealdevs Corporation
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81554-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 100,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerej dhe zevendesim cilinder boje (drum unit) per paisjen multifunksionale B7030 Xerox Versalink
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Depozitave
 • |
 • Fituesi: Blueprint Technologies
 • |
 • Data e hapjes: 26-09-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81287-09-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 34,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Printim i Katalogut ''Bibloteka AKPT 2023
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Fituesi: Klodjan Vërçani
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81553-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 213,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbim i serverit kompjuterik si dhe instalimi dhe konfigurim i programit të sistemit të bibliotekës së Fakultetit të Mjekësisë”
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: Arlind Dogjani
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2023 Ora : 15:45
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2023 Ora : 15:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-81549-09-27-2023
 • |
 • Fondi limit: 937,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale për funksionimin e pajisjeve speciale
 • Autoriteti Kontraktues: SHISH Sherbimi Informativ i Shtetit
 • |
 • Fituesi: Arlind Dogjani
 • |
 • Data e hapjes: 26-09-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-09-2023 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-81195-09-25-2023
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete te trensportit ajor Tirane - Paris - Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 28-09-2023 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 28-09-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81620-09-28-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 2124


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k