Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: “Riparim i transformatorit në Fushë Milot”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
 • |
 • Fituesi: 2AF ALBANIA GROUP
 • |
 • Data e hapjes: 01-11-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47888-10-31-2022
 • |
 • Fondi limit: 7,224,319.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Tirane
 • |
 • Fituesi: SOKOL RROKAJ
 • |
 • Data e hapjes: 30-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51369-11-25-2022
 • |
 • Fondi limit: 917,117.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 3 (tre) bileta udhëtimi me avion vajtje - ardhje, Tiranë - Romë, Romë - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 • |
 • Fituesi: KELVIN TRAVEL
 • |
 • Data e hapjes: 01-12-2022 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51674-12-01-2022
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje skede per kaldaje gazi
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Sigurise Tirane
 • |
 • Fituesi: Genci Duka
 • |
 • Data e hapjes: 30-11-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51520-11-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 81,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bexho me varese ne qafe
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Sigurise Tirane
 • |
 • Fituesi: BELA COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 30-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51513-11-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 150,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje bazë materiale për nevojat e drejtorisë”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane
 • |
 • Fituesi: ONI TRADE
 • |
 • Data e hapjes: 23-11-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-11-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-50857-11-22-2022
 • |
 • Fondi limit: 797,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Organizim i Konferencës vjetore mediko-infermierore, pandemitë, mësimet dhe sfidat e reja
 • Autoriteti Kontraktues: Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike Tirane
 • |
 • Fituesi: Sotiraq Nunka
 • |
 • Data e hapjes: 30-11-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-51548-11-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 936,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta Elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Muzeu Historik Kombetar
 • |
 • Fituesi: ERJET
 • |
 • Data e hapjes: 23-11-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-11-2022 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-50895-11-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 70,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F.V. Materiale per dekorin e festave te fundvitit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Rrogozhine
 • |
 • Fituesi: ENTELA VELIU
 • |
 • Data e hapjes: 24-11-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-11-2022 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51057-11-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 1.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i mbikqyrjes për objektin: "Rikonstruksioni dhe shtesë kati i godinës së Drejtorisë së Tatimeve Fier"
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
 • |
 • Fituesi: M.A.G PARTNERS
 • |
 • Data e hapjes: 30-11-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 01-12-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51516-11-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 810,618.60 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1663


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara