Njoftimi i fituesit


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Tuba (Koloneta) inoksi
 • Autoriteti Kontraktues: Nderrmarrja Rruga Durres
 • |
 • Fituesi: OZZI GROUP SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64249-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 610,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kuti për ruajtje të përhershme për arkivën për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan
 • |
 • Fituesi: Erblina Beqiri
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63416-03-24-2023
 • |
 • Fondi limit: 692,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Tonera per printera
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Vlore
 • |
 • Fituesi: Blueprint Technologies
 • |
 • Data e hapjes: 28-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63837-03-28-2023
 • |
 • Fondi limit: 150,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e 2 (dy) bilete transporti ajror nderkombetar me avjon, Tirane - Nice - Tirane linje direkte
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Efiçencen e Energjise
 • |
 • Fituesi: AMADEUS TRAWELL AND TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64420-03-31-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: MIREMB MJETE TRANSP
 • Autoriteti Kontraktues: Shkolla Luigj Gurakuqi Tirane
 • |
 • Fituesi: Besnik Meçi
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64377-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e 2 (dy) bilete transporti ajror nderkombetar me avjon, Tirane - Nice - Tirane linje direkte
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Efiçencen e Energjise
 • |
 • Fituesi: EXPLORER TRAVEL & TOURS
 • |
 • Data e hapjes: 31-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64420-03-31-2023
 • |
 • Fondi limit: 0.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale metrazhe, aksesorë, butafori për realizimin e kostumeve të personazheve të operes “Samson and Dalilah"
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
 • |
 • Fituesi: ENEA MASLLAVICA
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64384-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 360,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja te Spitalit Has
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has
 • |
 • Fituesi: CARPATHIA ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64335-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 110,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja te Spitalit Has
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has
 • |
 • Fituesi: Farmavitta
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64331-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 105,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim “Ndërtim i rrjetit të KUZ të fshatit ShënVlash , Bashkia Durrës”
 • Autoriteti Kontraktues: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A
 • |
 • Fituesi: Margarita Kodra
 • |
 • Data e hapjes: 30-03-2023 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-64385-03-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 678,308.03 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 1753


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k