Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: “Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Qendër Perëndim, Loti 2 (2024)”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-12949-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,810,295.93 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Jugor, Loti 3 (2024)
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12937-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,931,083.02 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kit për marrjen e mostrës bilogjike të ADN-së për të ndaluar/arrestuar
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12938-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim Implementimi dhe Certifikimi të Institucionit me Certifikatën ISO 37001:2016”
 • Autoriteti Kontraktues: Komisioni i Prokurimit Publik
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12936-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 5,116,666.66 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje emergjente e rrugës Kthesa e Lapidarit – Rrëshen, 25.8 km
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12924-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 6,754,935.72 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: NDERHYRJE REHABILITUESE NE MURE MBAJTESE DHE TERRENE NE TERRITORIN E BASHKISE NE KUADER TE MBROJTJES CIVILE
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Berat
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12891-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 11,320,488.20 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje automjeti
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-07-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12920-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 2,910,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Supervizion punimesh Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2024)
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-07-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12906-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,626,223.81 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje dhe mbushje me pluhur kunder zjarrit te bombulave te mbrojtjes kunder zjarrit, blerje pompash per impiantet e MKZ, blerje hidrante te brendshem, blerje bombula dore per MKZ”.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-07-2024 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12893-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,124,027.50 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot 1: “Riparim - mirëmbajtje Hotelerie (krevate,tavolina ngrënie,karroce pacienti, karrocë ambulance dhe barrele)” në Q.S.R.T. “Shefqet Ndroqi”, Njësia Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Rajonale e Tiranes Shefqet Ndroqi
 • |
 • Data e hapjes: 12-07-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-07-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12899-07-11-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,998,350.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 943


© Agjencia e Prokurimit Publik 2024 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k