Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni me itinerar Tiranë- Bruksel-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 20:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-03-2023 Ora : 23:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63225-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni Berlin-Tiranë-Berlin
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Shkencave
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 18:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-03-2023 Ora : 21:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63221-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni Berlin-Tiranë-Berlin
 • Autoriteti Kontraktues: Akademia e Shkencave
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-03-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63153-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ushqime per kopeshtin dhe cerdhen, per nevoja te Bashkise Shijak
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shijak
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63045-03-20-2023
 • |
 • Fondi limit: 2,916,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale hidraulike per ujesjellsin
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Selenice
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63042-03-20-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,660,085.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta me destinacion Luksemburg dhe Kohln
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-03-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63140-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Karburanti (Gazoil)”
 • Autoriteti Kontraktues: Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62998-03-20-2023
 • |
 • Fondi limit: 5,681,848.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti për automjetet
 • Autoriteti Kontraktues: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat SH.A
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-04-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62962-03-20-2023
 • |
 • Fondi limit: 5,605,723.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerjekarburant (nafte) per nevojat e Agjencise se Puneve puneve Puneve dhe Mirembajtjes, Bashkia Mirdite
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Puneve Publike dhe Mirembajtjes Mirdite
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62954-03-20-2023
 • |
 • Fondi limit: 8,510,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mobilje dhe orendi zyre
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62893-03-20-2023
 • |
 • Fondi limit: 3,047,425.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 727


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k