Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar me destinacion Bazel
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-01-2023 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57306-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta avioni me destinacion, Tiranë – Bruksel - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-57285-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta per Berlin
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti per Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit te Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57256-01-27-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e sistemit MAM në RTSH për 24 muaj
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-02-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57171-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 5,650,000.08 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale mjekësore për shërbimin e hemodializës në qsunt” për 36-muaj, set për 1 (një) seancë trajtimi hemodialize”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57156-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 223,650,522.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbim për mirëmbajtje dhe riparim të autoveturave të Bashkisë Fier”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Fier
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-02-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57167-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,883,467.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti VII. “Blerje Fruta Perime”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-02-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57150-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 9,548,174.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti VI. “Blerje Peshk”,
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-02-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57147-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 791,753.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti V. “Blerje Vezë”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-02-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57145-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 5,771,468.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti IV. “Ushqime Koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
 • |
 • Data e hapjes: 27-01-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-02-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-57143-01-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 11,982,194.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 686


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k