Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Ndertimi i rrjetit te KUZ, qyteti Prrenjas
 • Autoriteti Kontraktues: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A
 • |
 • Fituesi: KUPA
 • |
 • Data e hapjes: 15-04-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2024 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01087-04-12-2024
 • |
 • Fondi limit: 248,351,559.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1– Rikonstruksion i ambjenteve të brendshme të godines B, ambjenteve të I.T. dhe ambjenteve të magazinimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit
 • |
 • Fituesi: Z D R A V A
 • |
 • Data e hapjes: 08-03-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-03-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97641-03-07-2024
 • |
 • Fondi limit: 30,833,334.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Organizimi i panairit “Taverna e Adriatikut”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Fituesi: Endri Karaboja
 • |
 • Data e hapjes: 03-06-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-06-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-07576-05-31-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,153,325.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Tirana Parking
 • |
 • Fituesi: MARKETING & DISTRIBUTION
 • |
 • Data e hapjes: 05-04-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-00116-04-04-2024
 • |
 • Fondi limit: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pjese nderrimi per instrumenta teknologjike (furnizim – vendosje)
 • Autoriteti Kontraktues: Termocentrali Vlore sh.a
 • |
 • Fituesi: NOVAMAT
 • |
 • Data e hapjes: 11-06-2024 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-06-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08598-06-10-2024
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje veshje pune
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh
 • |
 • Fituesi: Blerina Sadiku
 • |
 • Data e hapjes: 28-05-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-06-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06566-05-27-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,995,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje artikuj kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kavaje
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 09-05-2024 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-06-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03965-05-08-2024
 • |
 • Fondi limit: 1,355,833.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Furnizim vendosje sinjalistike rrugore vertikale (semaforë)”
 • Autoriteti Kontraktues: Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez
 • |
 • Fituesi: ALComm Solutions
 • |
 • Data e hapjes: 28-05-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-06-2024 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06515-05-27-2024
 • |
 • Fondi limit: 11,380,125.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale elektrike, hidraulike dhe te tjera per nevoja te Spitalit Rajonal Elbasan
 • Autoriteti Kontraktues: SPITALI RAJONAL ELBASAN
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 06-06-2024 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08180-06-05-2024
 • |
 • Fondi limit: 3,399,993.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant per nevoja te Bashkise Shijak
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shijak
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 02-04-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-04-2024 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99691-03-29-2024
 • |
 • Fondi limit: 8,800,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 100


© Agjencia e Prokurimit Publik 2024 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k