Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Mobilimi Arkiva Qendrore (faza 2)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Fituesi: BOLT
 • |
 • Data e hapjes: 06-06-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-31720-06-03-2022
 • |
 • Fondi limit: 11,842,953.30 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Punime Betonesh dhe Ndertim Tombinash ne Njesine Administrative Trebisht
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Bulqize
 • |
 • Fituesi: SELAMI
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30855-05-26-2022
 • |
 • Fondi limit: 4,160,071.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje automjete SUV
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Fituesi: ALBANIA MOTOR COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 23-06-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33822-06-22-2022
 • |
 • Fondi limit: 12,419,417.60 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sinjalistike vertikale (tabela, tuba, atrecature)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 22-04-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26019-04-21-2022
 • |
 • Fondi limit: 14,175,150.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit semaforik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-25501-04-18-2022
 • |
 • Fondi limit: 15,581,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe rikualifikimi urban i zonave rreth tij
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Fituesi: ALB TIEFBAU
 • |
 • Data e hapjes: 08-06-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-06-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-32089-06-07-2022
 • |
 • Fondi limit: 323,814,206.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 11-03-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-05-2022 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-21779-03-10-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,041,521.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 13-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-07-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-36053-07-12-2022
 • |
 • Fondi limit: 6,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve për objektin: Rikonstruksion/Ndërtimi i Parkut të Antenave Fushë-Dajt
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Fituesi: S&L STUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 23-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30179-05-20-2022
 • |
 • Fondi limit: 454,167.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III: Mbikeqyrje punimesh „Rruga e varrezave Kaldrun“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Fituesi: LENI-ING
 • |
 • Data e hapjes: 04-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-07-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34978-06-30-2022
 • |
 • Fondi limit: 116,178.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 119


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara