Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje e shërbimit të mirëmbajtjes e riparimit të autoveturave të Gjykatës Kushtetuese
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 14-07-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-07-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75129-07-13-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,666,660.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sistemim Asfaltim Rruga Çulaj-Skaq
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Fituesi: STERKAJ
 • |
 • Data e hapjes: 10-07-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-07-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74017-06-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 21,168,455.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbulim siguracion, siguracion per kontraten e sherbimit, ndertesen dhe pergjgjesine civile, siguracion TPL auto e moto
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Fituesi: Albsig
 • |
 • Data e hapjes: 04-09-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-09-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-78875-09-01-2023
 • |
 • Fondi limit: 3,719,100.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari dhe tonera
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 14-07-2023 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74019-06-30-2023
 • |
 • Fondi limit: 2,282,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Suporte TIK
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Fituesi: INFOSOFT SYSTEMS
 • |
 • Data e hapjes: 20-07-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-08-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75476-07-19-2023
 • |
 • Fondi limit: 15,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kimikate speciale
 • Autoriteti Kontraktues: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 20-07-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-07-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-75541-07-19-2023
 • |
 • Fondi limit: 5,227,133.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: F.V UPGRADE I SISTEMIT AUDIO- VIDEO TE KOMISIONEVE
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: INFOSOFT SYSTEMS
 • |
 • Data e hapjes: 09-08-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-08-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-77018-08-08-2023
 • |
 • Fondi limit: 7,912,014.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ribotim i teksteve shkollore të arsimit bazë për nxënësit e pakicave kombëtare 3 (biologji 9, dituri natyre 5)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Fituesi: MEDIA - PRINT
 • |
 • Data e hapjes: 01-09-2023 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-09-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-78877-09-01-2023
 • |
 • Fondi limit: 310,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE BOJE DHE AKSESORE PER LYERJE
 • Autoriteti Kontraktues: Kantieri i Ndertimit dhe Riparimit te Anijeve Reparti Ushtarak Nr.6022
 • |
 • Fituesi: UNITED COLORS
 • |
 • Data e hapjes: 23-08-2023 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 06-09-2023 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-78027-08-22-2023
 • |
 • Fondi limit: 5,733,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lotin 1 - Materiale Mjekësore për ndërhyrjen e Kataraktit
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 27-06-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-07-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73591-06-26-2023
 • |
 • Fondi limit: 83,379,860.60 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 129


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k