Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: “Pastrim pyjesh & Permiresim Kullote”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: BLERIMI KOSTURR 2010
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60228-02-23-2023
 • |
 • Fondi limit: 2,787,369.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: LOTI I: "Mbikqyrje punimesh për objektin: Shembja dhe Rindërtimi i Godinës së Anatomisë së Kafshëve”
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: FIRMITAS STUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-59534-02-17-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,403,400.63 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Përmirësimi i sistemit financiar për Ministrinë e Mbrojtjes
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi: FASTECH
 • |
 • Data e hapjes: 27-12-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54915-12-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 138,551,060.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje karburanti (Gazoil 10ppm ULSD) per nevoja te mjeteve motorrike dhe ngrohjen e shkollave te bashkise Has gjate vitit 2023”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Has
 • |
 • Fituesi: VELLEZERIT POGA
 • |
 • Data e hapjes: 10-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-03-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62041-03-09-2023
 • |
 • Fondi limit: 7,766,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 2: “Blerje materiale për funksionimin e paisjeve të zyrës”
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra e Prokurorit te Pergjithshem
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 08-02-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-02-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58315-02-07-2023
 • |
 • Fondi limit: 1,015,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje makine teknologjike”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lushnje
 • |
 • Fituesi: SPARKLE 32
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60163-02-23-2023
 • |
 • Fondi limit: 7,750,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 23-11-2022 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50815-11-22-2022
 • |
 • Fondi limit: 6,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 8 - Blerje Kamera web-i, kufje me mikrofon për kompjutera
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-01-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51125-11-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 3,533,598.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1 - Blerje UPS
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 25-11-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-01-2023 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51106-11-24-2022
 • |
 • Fondi limit: 11,791,510.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 14 - Antineoplastike dhe immunomodulatore, 2-cladribine 10 mg, Flakon/Ampulë
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Fituesi:
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-09-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38539-08-15-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,939,291.20 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 122


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k