Regjistri i Parashikimeve


Pastro


Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik 2019-gjeneruar nga sistemi me date 16.04.2019

Regjistri i Parashikimeve_deri me date 16.04.2019


REGJISTER I PARASHIKIMEVE ANKANDE 23.12.2019

Regjister Realizime Ankade 12.02.2019

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE ANKANDEVE 12.06.2018

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 10.01.2018

REGJISTER I PARASHIKIMEVE ANKANDE 10.01.2018

REGJISTER I PARASHIKIMEVE ANKANDE 05.01.2018

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 05.01.2018

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 29.12.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 28.12.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 21.12.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 15.12.2017

REGJISTRI I PARASHIKIMEVE ANKANDE 15.12.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 07.12.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIK 06.12.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 01.12.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.11.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 17.11.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 10.11.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 03.11.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 27.10.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 23.10.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 17.10.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 09.10.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE ANKANDE 02.10.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 02.10.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 22.09.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 15.09.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 11.09.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 31.08.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 25.08.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 18.08.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 14.08.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 04.08.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 28.07.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 21.07.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 19.07.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 12.07.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 06.07.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 30.06.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 23.06.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 22.06.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 16.06.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 14.06.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 01.06.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 25.05.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 15.05.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 10.05.2017

REGJISTRI I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 09.05.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 27.03.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 30.03.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 06.01.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 05.04.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 04.04.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 30.03.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.03.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 03.03.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.02.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 22.02.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 13.02.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.01.2017

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE NENTOR 2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 04.11.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 07.10.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE SHTATOR 2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 26.08.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 26.07.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.06.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.06.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 20.05.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 14.04.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 05.04.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 24.03.2016

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2016

NDRYSHIME PARASHIKIME SHTATOR-DHJETOR 2015

NDRYSHIME PARASHIKIME MAJ-GUSHT 2015

PARASHIKIME 2015 MBAS MIRATIMIT TË BUXHETIT MAJ-GUSHT

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I PARE 2015

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 4 MUJORI I PARE 2015

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2015

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I TRETE 2014

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I DYTE 2014

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I PARE 2014

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2014

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI TRETE 2013

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I DYTE 2013

NDRYSHIME PARASHIKIME Dt.01.05.2013-31.05.2013

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I PARE 2013

SHTESE NE REGJISTER TE PARASHIKIMEVE 2013

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2013

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I TRETE 2012

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I DYTE 2012

REGJISTER I NDRYSHIMEVE TE PARASHIKIMEVE 4 MUJORI I PARE 2012

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2012

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2011

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2010

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE

REGJISTER I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k