Small Value Procurements


Reset

Call For Tender: Blerje materiale nderlidhje
 • Contracting Authority: Reparti Ushtarak Nr.1001 Komanda e Forces Tokesore Tirane
 • |
 • Open Date: 03-12-2022 Time : 12:00
 • |
 • Close Date: 04-12-2022 Time : 12:00
 • |
 • Tender Number: REF-51958-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje medikamente
 • Contracting Authority: Qendra Shendetesore Fushe Cidhen
 • |
 • Open Date: 05-12-2022 Time : 08:00
 • |
 • Close Date: 06-12-2022 Time : 15:30
 • |
 • Tender Number: REF-51955-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim monitorim i kamerave
 • Contracting Authority: Shkolla Teknike Ekonomike Tirane
 • |
 • Open Date: 02-12-2022 Time : 15:45
 • |
 • Close Date: 05-12-2022 Time : 15:45
 • |
 • Tender Number: REF-51947-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje orendi zyre
 • Contracting Authority: Drejtoria Vendore e ASHK-se Fier
 • |
 • Open Date: 05-12-2022 Time : 09:00
 • |
 • Close Date: 06-12-2022 Time : 09:00
 • |
 • Tender Number: REF-51946-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje kompjutera dhe pajisje te tjera elektronike
 • Contracting Authority: Spitali Sarande
 • |
 • Open Date: 05-12-2022 Time : 10:30
 • |
 • Close Date: 06-12-2022 Time : 10:30
 • |
 • Tender Number: REF-51932-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Shërbime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës
 • Contracting Authority: Qendra Kulturore Tirana
 • |
 • Open Date: 02-12-2022 Time : 14:45
 • |
 • Close Date: 05-12-2022 Time : 15:00
 • |
 • Tender Number: REF-51924-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Pajisje te tjera
 • Contracting Authority: Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 • |
 • Open Date: 02-12-2022 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 05-12-2022 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-51931-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Mirembajtje elektrike teknike
 • Contracting Authority: Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
 • |
 • Open Date: 02-12-2022 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 05-12-2022 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-51926-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Sherbim akomodim dhe ushqim per pjesmarresit n Festen Olimpike Cermonia e Hapjes “Ekipet Sportive 2022” 10 dhjetori Stadiumi Air Albania
 • Contracting Authority: Bashkia Kolonje
 • |
 • Open Date: 02-12-2022 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 05-12-2022 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-51928-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No
Call For Tender: Blerje përparëse profesionale dhe shapka laboratori
 • Contracting Authority: Agjencia Kombetare e Mjedisit
 • |
 • Open Date: 02-12-2022 Time : 14:30
 • |
 • Close Date: 05-12-2022 Time : 14:30
 • |
 • Tender Number: REF-51919-12-02-2022
 • |
 • Has Lots: No
 • |
 • Is Canceled: No
 • |
 • Suspended: No

Page 1 from 644


© Public Procurement Agency 2022 - All rights reserved