Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: Shpenzime per mirembajtjen e rrjetit hidraulik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e Policise Fier
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81742-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Transport matrikujsh nga ISUF ne DRVMB Elbasan dhe ne qarqet Berat,Elbasan ,Korce
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81740-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Aktivitete Psiko-Sociale
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2023 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81739-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale sherbimi(Shpenzime per mirembajtjen e rrjeteve hid,elek,telef,ngrohje ,etj)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 02-10-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-10-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-81738-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shoqërim i vlerave monetare
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81732-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2023 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81735-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje vaj per skafe
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durres
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81736-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mediave Audiovizive
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81730-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shërbimi kolaudim punimesh, të punimeve të “Ndërtimi parku automjeteve dhe agregateve, Mirakë, Librazhd”
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-10-2023 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-81727-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim interneti 100/100 mbs, me afat 1 vjecar
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbikqyrjes Policore
 • |
 • Data e hapjes: 29-09-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-10-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-81724-09-29-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 898


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k