Prokurimet me vlerë të vogël


Pastro

Objekti i tenderit: " Blerje mallrash për Kafja e gjyshit "
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 19:30
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63224-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Muzealizimi, mobilimi, ndriçimi i objekteve muzeale, vendosja e mjeteve, pajisjeve, teknikës dhe armatimit në tarracat e jashtme dhe ambientet e brendshme si dhe vendosja e ashensorit në Muzeun e Forcave të Armatosura, Bërzhitë, Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63218-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikostruksion i laboratorit klinik - biokimik e bakterologjik dhe të kabinetit dentar
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63216-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Çertifikim i pajisjeve nën presion”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63215-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e faqes zyrtare të ISSH-së
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Sigurimeve Shoqerore
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 15:45
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 15:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-63213-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Pjesë këmbimi (1) Viti 2023
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Korce
 • |
 • Data e hapjes: 22-03-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63214-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime profilaktike te automjeteve
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-03-2023 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63211-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kolaudim i kaldajave dhe certifikim personeli
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gjirokaster
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 15:15
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 15:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-63209-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dizenjim, zhvillim dhe mirëmbajtje e web-faqes zyrtare (www.cesk.gov.al)
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Kombetar per CESK
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-03-2023 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63208-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale mjekimi Loti 1 Blerje materiale mjekimi per nevoja spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2023 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-03-2023 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-63207-03-21-2023
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 690


© Agjencia e Prokurimit Publik 2023 - Të gjithë të drejtat e rezervuara. Ky sistem elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: InfoSoft Systems sh.p.k & ikubINFO sh.p.k