Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi me avion për në Amsterdam, Holandë
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 15:45
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 18:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-47675-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bileta avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47671-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 2 (dy) bileta transporti ajror, “Tiranë –Bangkok – Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Avokati i Popullit
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-47653-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 2 (dy) bileta transporti ajror, “Tiranë – Bangkok – Tiranë”
 • Autoriteti Kontraktues: Avokati i Popullit
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47638-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje bileta avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak 4002
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 11:10
 • |
 • Data e mbylljes: 17-01-2020 Ora : 14:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-47629-01-17-2020
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sigurim i transportit te punonjesve te Drejtorise se Pergjithshme te Metrologjise
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise dhe Kalibrimit
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47341-01-13-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,833,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje Sigurim Shëndeti"
 • Autoriteti Kontraktues: SHISH Sherbimi Informativ i Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 09:30
 • |
 • Data e mbylljes: 28-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47519-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,900,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje shtreter spitalor
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47570-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 945,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Materiale pastrimi dhe Dezinfektimi
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47573-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,666,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Dru zjarri
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce
 • |
 • Data e hapjes: 17-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-01-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47565-01-16-2020
 • |
 • Fondi limit: 7,916,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 562


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara