Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Mbikëqyrje punimesh për zbatimin e punimeve të objektit: Rehabilitimi i linjës Kryesore të linjës së furnizimit me ujë nga Rrotondo e Grabianit deri në stacionin e pompave Virovë, Lushnje
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64255-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,362,565.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim Printimi, për nevoja të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64271-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,166,282.92 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim,mirmbajtje rrjetit zjarfikes te QFMT-se
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Furnizimit Materialo Teknik Mullet
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64110-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,833,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kancelari + toner
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64254-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,740,834.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti për Automjetet, Gazoil dhe Benzinë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64295-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,920,438.60 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Për blerje të sistemeve të transfuzionit të gjakut, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64157-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,852,593.75 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje të teksteve shkollore për mësimin plotësues në Diasporë”
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Botimeve per Diasporen
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-07-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64293-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 3,575,221.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi për nevojat e Stadiumit "Loro Boriçi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64270-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 665,600.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kafshe te Gjalla (Lope dhe Dhi Rrace)
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64261-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 5,488,702.93 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale të ndryshme për mirëmbajtjen e sistemit elektrik në objekte ndriçimit publik dhe mirëmbajtjes e kaldajave të objekteve arsimore.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Diber
 • |
 • Data e hapjes: 07-07-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-07-2020 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64250-07-06-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,749,860.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 369


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara