Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: blerje e biletave të transportit ajror ndërkombëtar me objekt: Tiranë (Albania) – Rome (Itali) – Tiranë (Albania).
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 13-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97996-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje automjet 4x4 dhe integrimi i te gjitha funksioneve te nje stacioni te levizshem te monitorimit te frekuencave
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97795-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 7,970,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburant
 • Autoriteti Kontraktues: Termocentrali Vlore sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97732-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,027,183.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Gaz për gatim
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-12-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97511-12-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,908,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndertim banesash per te varferit.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97757-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,333,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Realizim i memorialit per te persekutuarit politik”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97540-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim lere betoni dhe plasmasi
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Librazhd
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-12-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-97536-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,026,902.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitimi elektro-mekanik i vinçit urë 250/30/5 Ton në sallën e makinerisë në HEC Vau i Dejës
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97666-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 89,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i 20 kV te Fiderave F 3, F 5, F 15, F 16, F 17, F 18 ,Nenstacioni 110 / 20 kV Kashar
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97776-12-11-2018
 • |
 • Fondi limit: 153,316,469.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Ankara copë 1 (një)
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 12-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-97892-12-12-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 517


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara