Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Vjenë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 15-10-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39400-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 19:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39386-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje 2 (dy) bileta udhëtimi vajtje-ardhje për Washington, Amerikë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39345-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete transporti ajror vajtje-ardhje për një person Tiranë-Oradea(Rumani)-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Reparti Ushtarak Nr.1001 Komanda e Forces Tokesore Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-10-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39324-10-14-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te ndryshme per mirembajtjen e sistemit elektrik ne objekte dhe ndriçimit publik, 2019.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Diber
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39207-10-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Uniforma dhe veshje te tjera speciale
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39173-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,748,156.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: furnizim me kancelari per nevoja te bashkise Lezhe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39080-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,551,690.78 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje mjete pune dhe aksesorë ndihmës
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39096-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,583,150.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje rrjetë gabion, tel xingato, tel bari etj
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39150-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,436,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje hekur betoni, profile etj
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 14-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-10-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-39152-10-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,864,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 674


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara