Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror ndërkombëtar për itinerarin Tiranë-Chania (Kretë)-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Kultures
 • |
 • Data e hapjes: 03-10-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-10-2022 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44137-09-30-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë-Bruksel
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44124-09-30-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë-Bruksel
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-44103-09-30-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni me itinerar Tiranë - Vien -Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-44067-09-30-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: blerje bilete transporti AJROR
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 30-09-2022 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-44059-09-30-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti XIV: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Mbrojtja Nr.3 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44009-09-29-2022
 • |
 • Fondi limit: 189,188.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti XV: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mbrojtja e Digës Liqeni Çekrezë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44011-09-29-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,058,337.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti XII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Mbrojtja Nr.1 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44005-09-29-2022
 • |
 • Fondi limit: 580,176.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti XIII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Mbrojtja Nr.2 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44007-09-29-2022
 • |
 • Fondi limit: 313,585.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti X: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mur mbajtes mbi pilota Vishaj
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-10-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-44001-09-29-2022
 • |
 • Fondi limit: 253,793.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 678


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara