Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Studim Projektim Godina e Bashkisë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Dimal
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09549-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Shërbim Printimi dhe Fotokopjimi, për nevoja të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09531-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 3,749,220.34 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kite , reagent e materiale konsumi per laboratorin fiziko- kimik
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09570-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 363,525.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kite e reagente per laboratoret
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09566-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,415,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kite dhe materiale konsumi per laboratorin bakterologjik
 • Autoriteti Kontraktues: Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Kavaje
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09568-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 1,052,141.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburanti lloji benzinë për automjetet e flotës me automjete hibride të KESH sh.a
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09553-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 8,091,050.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 22 Fototerapi LED
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09504-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 270,083.33 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “F.V Aparatura Mjekësore,Mobilimi dhe Hotelerie për Godinën e Re të Pediatrisë, Ndërtuar me Kredi të Bankës Botërore”; i ndare ne lote (Loti 11,22).
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09487-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 7,851,533.33 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 11 Pajisje per Neuro-Pediatrine
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-11-2021 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09501-10-26-2021
 • |
 • Fondi limit: 7,581,450.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) me itinerar Tiranë-Izmir-Tiranë për 1(një) person.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Data e hapjes: 28-10-2021 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-10-2021 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09723-10-27-2021
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 474


© Agjencia e Prokurimit Publik 2021 - Të gjithë të drejtat e rezervuara