Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje Bileta Transoprti Ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2018 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64151-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 50,118.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i XII-të: Studim projektim, për objekin: “Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “Ymer Lala” Surrel
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63870-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,444,380.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i XI-të: Studim projektim, për objekin: “Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare dhe ambjenteve sportive Bërzhitë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63867-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 601,020.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i X-të: Studim projektim, për objekin: “Rikonstruksion shkollës 9 vjecare “Ali Demi”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63864-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,225,192.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i IX-të: Studim projektim, për objekin: “Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën ”Benjamin Kruta”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63862-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,088,147.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i VIII-të: Studim projektim, për objektin: ”Ndërtimi i rrugës “Milto Sotir Gura”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63860-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,399,993.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i VII-të: Studim projektim, për objekin: “Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme në fshtatrat Pezë Helmës, Pezë e Madhe dhe Pezë e Vogël”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63857-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,754,842.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i VI-të: Studim projektim, për objekin: “Rehabilitimi i bulevardit ”Zogu I-rë”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63855-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 11,115,635.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i V-të: Studim projektim, për objektin: ”Rikonstruksioni i rrugëve “Xhemal Sheh Abazi” dhe Ymer Beqiri”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63853-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,421,914.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i IV-të: Studim projektim, për objektin: “Ndërtimi i Unazës 4 (segmenti rruga “Ndre Mjeda” deri tek rruga “Dritan Hoxha”)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 20-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63851-04-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 14,480,583.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 516


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara