Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Trajtimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore anatomike te lengeta dhe te ngurta per QSUNT per 12 muaj
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45894-12-10-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,700,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dhe montim i pajisjes agregat tip vinc hidraulik per automjetin me targe EL8409B
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45924-12-10-2019
 • |
 • Fondi limit: 923,333.30 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhetimi me destinacion Tirane-Beograd -Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Depozitave
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45972-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni Tiranë – Vienë - Tiranë, vajtje-ardhje për 3 (tre) persona
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-45969-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Bilete avoini Tirane-Paris,France-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45967-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete transporti ajror nderkombetar me itinerar Tirane-Rome-Tirane, 3 cope
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Brendshme
 • |
 • Data e hapjes: 11-12-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-12-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45958-12-11-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletash vajtje – ardhje Tiranë – Beograd – Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Ismail Qemali Vlore
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 11:30
 • |
 • Data e mbylljes: 10-12-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-45886-12-10-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE LITERATURE UST 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Sporteve te Tiranes (ish A.E.F.S Vojo Kushi)
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45843-12-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,886,792.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Libra artistike public domain per shkollat 9- vjecare dhe te mesme ZVA Korce-Pustec
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore Arsimore Korçë
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-12-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45800-12-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 902,138.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje autovetura për shërbim
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Data e hapjes: 10-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-45781-12-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,071,166.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 576


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara