Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Shëbime per kontratat e lidhura te zbatimit te punimeve ne Bashkine Vore.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vore
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14914-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,458,826.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: mirembajtje e mjeteve te transportit viti 2017
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Policise Qarkut Korce
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-14870-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,683,117.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHERBIM TELEFONIE CELULARE
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14831-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,354,167.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: „Blerje baze materiale per K.U.Z Lagjia Agacaj “.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Roskovec
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14928-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 7,319,286.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kuote ushqimore Cerdhe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 10:11
 • |
 • Numri i referencës: REF-14902-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 990,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje kuote ushqimore kopësht
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 10:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-14848-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,351,250.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ndertim i kanalit vadites ne fshatin Grabove Poshte”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gramsh
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14886-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,083,329.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbim mirëmbajtje automjetesh për UKT sh.a.
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14858-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,200,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mobilje per zyrat e Bashkise dhe Njesite Administrative
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Malesi e Madhe
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14855-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,333,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje material pastrimi pernevojat e kopshteve dhe cerdheve te Bashkise Diber per vitin 2017
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Peshkopi
 • |
 • Data e hapjes: 25-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-06-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14802-05-24-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 438


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara