Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Bileta transporti ajror Tiranë- Bazel –Tiranë, vajtje-ardhje. Datat: 24-28 Shkurt.
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 16:01
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 19:01
 • |
 • Numri i referencës: REF-09496-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Biletë vajtje - ardhje, Tirane – Paris – Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09491-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë Tiranë- Larnaka (Qipro)-Tiranë 2 (dy) copë.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 15:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 18:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-09483-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Biletë vajtje - ardhje, Tirane – Paris – Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 16:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09378-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Bruksel –Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-02-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09377-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e biletave te transportit ajror me destinacion Vjene
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Jashtme
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-02-2019 Ora : 17:10
 • |
 • Numri i referencës: REF-09362-02-19-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i Pestë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikualifikim Urban Blloqe banimi "Qemal Draçini" (Pallati i Pyjores)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-03-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09020-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 190,628.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i Katërt “Mbikqyrje Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga "Zef Kakarriqi".
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-03-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09018-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 141,112.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i Tretë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Rikonstruksion Rruga Udhakryq”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-03-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09016-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 330,144.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve për objektet: Rikualifikim urban blloqe banimi dhe rikonstruksion rrugë Qytet”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-03-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09014-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 661,884.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Po
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 634


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara