Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta udhetimi ajror Tirane Mynih Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-08-2018 Ora : 17:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83302-08-17-2018
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Supervizion punimesh ne objektin Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore, Loti 3”,
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2018 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83239-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 14,217,292.47 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83237-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 10,342,392.20 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Studim projektim rishikim i projektit per segmentin rrugor te vazhdimit te unazes se madhe Tirane nga sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83149-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 32,358,401.54 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje kompjuterike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 20-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83207-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marreveshje kuader/ Shpenzime mirembajtje dhe pjese kembimi, vajra, graso dhe alkol.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mat
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83221-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,668,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i mirëmbajtjes së mjeteve të transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-08-2018 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83195-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,181,287.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja e godinës me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tepelene
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83128-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,079,047.61 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mbikqyrja e punimeve për objektin:”Modernizimi i dhomes se serverave ne Bashkine Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-08-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-83100-08-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 655,916.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburant, Nafte d1 për bashkine Mirditë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mirdite
 • |
 • Data e hapjes: 17-08-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-08-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-82521-08-09-2018
 • |
 • Fondi limit: 5,188,608.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 535


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara