Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje SMS
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 14-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54993-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,469,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: " Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale ”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54987-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,953,600.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim . Mirembajtje e aparatit Ro Grafi/Skopi
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kucove
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54942-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,110,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Fadrome e re për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike , Skrapar
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55005-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 10,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje Tonera, Bojëra Printeri”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Posta Shqiptare
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54996-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 60,034,800.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rehabilitimi i sheshit “Ahmet Zogu” dhe parkut “Geraldinë” në Qytetin e Burrelit
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55037-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 114,388,988.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikualifikimi urban i Bllokut në qendër të Kamzës
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2020 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55038-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 385,530,020.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërhyrje e integruar për përmirësimin e konektivitetit dhe rikualifikim urban në Bashkinë e Kavajës
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55036-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 179,166,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rivitalizimi i Rrugës Andon Profka dhe i hapësirave përreth saj, Bashkia Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-04-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55009-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 123,833,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Linja kryesore për furnizimin me ujë dhe rrjeti shpërndarës i ujësjellësit për qytetin e Belshit, Faza III
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Belsh
 • |
 • Data e hapjes: 27-03-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-04-2020 Ora : 08:15
 • |
 • Numri i referencës: REF-55040-03-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 481,080,974.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 659


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara