Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni me itinerar, Tiranë – Dublin- Tiranë për 2 persona.
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti per Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit te Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 19:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30663-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar me destinacion Brukselin
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 18:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30641-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 14:20
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 17:20
 • |
 • Numri i referencës: REF-30623-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë udhëtimi ajror Tiranë – Amsterdam (AMS) – Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Drejtesise
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 13:44
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-30606-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje tre bileta avioni,vajtje ardhje Tiranë-Vjenë(Austri)-Tiranë,
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise dhe Kalibrimit
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 26-05-2022 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30604-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë e transportit ajror ndërkombëtar
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Studimeve dhe Publikimeve per Arbereshet
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30572-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete avioni me destinacion Bruksel dhe Keln
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Aviacionit Civil
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 16:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30596-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje 4 (katër) bileta avioni” me destinacion Marsejë, Francë,në datat 26 Maj – 7 Qershor 2022.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 12:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2022 Ora : 15:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-30571-05-24-2022
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ushqime per kopshtet dhe cerdhet e Bashkise Kruje me origjine jo shtazore
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30477-05-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 1,647,925.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje e pajisjeve kompjuterike për vitin 2022
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata Kushtetuese
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2022 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30487-05-23-2022
 • |
 • Fondi limit: 2,833,300.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 549


© Agjencia e Prokurimit Publik 2022 - Të gjithë të drejtat e rezervuara