Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbimi i mirembajtjes se automjeteve te Bashkise Shkoder”(Drejtoria e Sherbimeve Publike)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33639-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,690,982.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparime te kaldajave te shkollave "Stacioni Zooteknik, Neim Babameto" dhe "Shkolla e Re Kenete"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33615-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,249,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Asgjesim i mbetjeve farmaceutike
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33626-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,088,013.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni Tiranë – Toronto - Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave dhe Ekonomise
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-08-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33662-08-16-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje dhe zhvillim i procesit e-processing (sistemeve te menaxhimit te proceseve te AKEP)
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ( ish ERT )
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33583-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,270,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbim përkthimi për Konferencën e 41-të Ndërkombëtare (ICDPPC)”.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33616-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 950,753.33 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pajisje kancelarie dhe toner për vitin 2019
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-08-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33609-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,196,550.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike
 • Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33579-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,000,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ndërtim i murit mbajtës në fshatin Yrshek, Tiranë”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-08-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33595-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,245,942.50 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje prokate celiku
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Data e hapjes: 16-08-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33611-08-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 9,055,444.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 822


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara