Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise me Roje Private
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Kombetare Pritese Azilkerkuesve Babrru Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-05-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09128-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,518,575.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje civile të ambjenteve të ISHSH
 • Autoriteti Kontraktues: Inspektorati Shteteror Shendetesor
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09126-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,091,308.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SHËRBIME PROFILAKTIKE (Furnizim -Vendosje per MJETET E TRANSPORTIT)
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e RTSH
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09102-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,523,479.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike si dhe Verifikim me sinjal Alarmi dhe sistem Kamerash te DRSSH-se Kukes ”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Kukes
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-05-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09061-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 882,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrje e punimeve te tenderit me objekt , ”Rikonstruksioni i rrugve te brendshme, Qytetit te Rrogozhine”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Rrogozhine
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09046-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,083,391.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ”Riparim dhe Mirembajtje e automjeteve per Spitalin Pogradec”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 02:56
 • |
 • Data e mbylljes: 05-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-09027-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,416,666.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrja e punimeve per objektin e rehabilitimit te impjantit 110 kV te N/Stacionit Laç 2 dhe rikonstruksioni i linjes TL 110 kV Laç 1 – Laç 2
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08985-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,262,442.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i ruajtjes te objektit Gjykata e Apelit Korçe
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Korce
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-05-2017 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-08912-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,017,133.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime Qeramarrje
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia per Zhvillim Rajonal 2 Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08893-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 900,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje Impjanistike
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni
 • |
 • Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08670-04-25-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,089,330.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 412


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara