Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje bilet udhëtimi ajror
 • Autoriteti Kontraktues: Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27024-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete vajtje ardhje, me bagazhe, Tiranë – Stamboll -Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 19:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-27019-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje biletë avioni Tiranë-Bruksel-Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26976-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror nderkombetar
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26975-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime udhëtimi
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Kombetar per CESK
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26970-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta transporti ajror nderkombetar
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte
 • |
 • Data e hapjes: 19-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26959-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Po
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bileta avioni Tirane-Athine-Tirane
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 13:30
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 16:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-26955-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bilete udhëtimi me avion, Tiranë – Baku–Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 12:45
 • |
 • Data e mbylljes: 18-06-2019 Ora : 15:45
 • |
 • Numri i referencës: REF-26944-06-18-2019
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mirëmbajtje kondicionerësh, shërbime,riparime , furnizim me gas të kondicionerëve 9000, 12000, 18000 , 24000, 36000 , 48000 BTU dhe mirembajtje kondicioneri te precizionit te larte”
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26711-06-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,180,245.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Marrje me qira automjete për nevojat e stafit të administratës
 • Autoriteti Kontraktues: Albanian Gas Service Company Sh.a
 • |
 • Data e hapjes: 18-06-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26878-06-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,220,500.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 788


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara