Njoftimi i kontratës së shpallur


Pastro

Objekti i tenderit: Hartimin i projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese – përshtatëse të nevojshme
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Durres
 • |
 • Data e hapjes: 28-11-2020 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: Ora :
 • |
 • Numri i referencës: REF-80309-11-27-2020
 • |
 • Fondi limit: 281,076,016.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje artikuj të ndryshëm për stërvitjen
 • Autoriteti Kontraktues: Garda e Republikes
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80215-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,291,196.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kontenierësh, Bashkia Kurbin
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kurbin
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-12-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80206-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mail Antispam
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80202-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,900,000.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Botim katalogu RETRO
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 10-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80191-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,343,333.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Lubrifikant per mjetet e Apd-së
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80165-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 4,214,300.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje dru zjarri per Bashkine Kruje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80140-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,245,840.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje bazë materiale për ndërtim KUZ dhe KUB segmenti fundor i Fshatit të Ri
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80135-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 999,277.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje produkte ushqimore dhe jo ushqimore për familjet në nevojë, në kuadër të masave të marra për ofrimin e asistencës dhe ndihmës ndaj shtresave në nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-12-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80072-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 989,280.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: BLERJE MATERIALE PASTRIMI
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Politeknik Tirane
 • |
 • Data e hapjes: 27-11-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-12-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-80028-11-26-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,516,685.00 Lekë
 • |
 • Me lote: Jo
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 519


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara