Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje karburant per mjetet e Bashkise Pustec, Viti 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Pustec
 • |
 • Fituesi: MEROLLI OIL
 • |
 • Data e hapjes: 27-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51788-02-26-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,550,528.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për shërbime interneti
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vau Dejes
 • |
 • Fituesi: "ABCOM"
 • |
 • Data e hapjes: 01-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52916-02-28-2018
 • |
 • Fondi limit: 980,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Uniforma dhe veshje speciale
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme Nr.1 e Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: GENTIAN HORIETI
 • |
 • Data e hapjes: 01-03-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-52959-02-28-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,450,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim kolektorësh të ndryshëm
 • Autoriteti Kontraktues: Ujesjelles Kanalizime sh.a Cerrik
 • |
 • Fituesi: ZEQIRI
 • |
 • Data e hapjes: 05-03-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-03-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53420-03-02-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,251,380.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme”
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 02-03-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-03-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53277-03-01-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,999,896.60 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbim roje civile godina ARRSH
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Fituesi: EUROGJICI-SECURITY
 • |
 • Data e hapjes: 15-02-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-02-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-47666-02-14-2018
 • |
 • Fondi limit: 3,562,281.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i II ; Blerje Pajisje (F.V. Ampiflikator per tre salla penale) .
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: FORSITEK
 • |
 • Data e hapjes: 26-03-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 05-04-2018 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58154-03-23-2018
 • |
 • Fondi limit: 268,334.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi me polici private
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Durres
 • |
 • Fituesi: NAZERI - 2000
 • |
 • Data e hapjes: 27-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-01-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39507-12-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,238,152.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime te sigurise
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres
 • |
 • Fituesi: NAZERI - 2000
 • |
 • Data e hapjes: 27-12-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-01-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-39486-12-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,238,152.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I "Blerje UPS"
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: SINTEZA CO
 • |
 • Data e hapjes: 29-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-08-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18745-06-28-2017
 • |
 • Fondi limit: 4,356,710.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 49


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara