Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: SHPIRAGU
 • |
 • Data e hapjes: 25-09-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 07-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37093-09-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,018,115.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale kancelarie për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 30-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-37551-09-27-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,039,173.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Instalim dhe furnizim rafte hekuri, dollap hekuri, dyer të blinduara dhe vetrate metalike
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti i Mjekesise Tirane
 • |
 • Fituesi: ARKONSTUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 07-10-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-38307-10-05-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,124,571.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Veshje Speciale për ceremoninë e Diplomimit.
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Bujqesor Tirane
 • |
 • Fituesi: Vojsava Zenelaj
 • |
 • Data e hapjes: 31-10-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41620-10-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,166,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hartim i Planit te Menaxhimit per Monumentin e Natyres "Syri i Kalter"
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura
 • |
 • Fituesi: A.C.T.I
 • |
 • Data e hapjes: 01-11-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-11-2019 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41848-10-31-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,833,333.33 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje instalim, testim, mirëmbajtje paisje ndërtimi dhe blerje e kompleteve hidraulike”
 • Autoriteti Kontraktues: Universiteti Aleksander Moisiu Durres
 • |
 • Fituesi: DIVITECH
 • |
 • Data e hapjes: 31-10-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41583-10-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,794,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te godines se Drejtorise vendore te Kadastres Lezhe dega Laç
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Vendore e ASHK-se Lezhe
 • |
 • Fituesi: NAZERI - 2000
 • |
 • Data e hapjes: 29-08-2019 Ora : 14:30
 • |
 • Data e mbylljes: 16-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-34441-08-28-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,368,240.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale te ndryshme per mirembajtjen e sistemit elektrik ne objekte dhe ndriçimit publik, 2019.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Diber
 • |
 • Fituesi: KLOSI-R COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 31-10-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-11-2019 Ora : 15:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-41629-10-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Autonalizator Biokimik
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr.1
 • |
 • Fituesi: BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION
 • |
 • Data e hapjes: 12-04-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-05-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-17552-04-11-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Realizimi i projekteve të rehabilitimit të argjinaturave të lumenjve /përrenjve, për shmangien e situatave të emergjencave civile si pasojë e përmbytjeve në disa zona
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Fituesi: 4 A-M
 • |
 • Data e hapjes: 15-08-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-09-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-33496-08-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 287,940,963.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 76


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara