Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Sherbim me roje private
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec
 • |
 • Fituesi: GORA
 • |
 • Data e hapjes: 15-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03725-01-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,420,795.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant, nafte.
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 11-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 25-01-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03532-01-10-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,458,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikon.i rruges kalaja Petralb, Rikon. rruga Gurre e vogel dhe ndertim ure Lela-Arriku
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Klos
 • |
 • Fituesi: NDREGJONI
 • |
 • Data e hapjes: 20-12-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-00269-12-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: 168 Lot 15 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Bemiparine sodium 3500 UI Shiringe e para pergatitur
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: ALBANIA NEW FARM SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 20-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 14-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-99945-12-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 51,063.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi me roje ne Gjykaten e Apelit Korçe
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Apelit Korce
 • |
 • Fituesi: " SECURITY-KORÇA"
 • |
 • Data e hapjes: 22-11-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-12-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-95096-11-21-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,367,755.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: :”Karburant makine/korrje/ngrohje , per nevoja te Bashkise dhe Institucioneve te varesise
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: FLADY PETROLEUM
 • |
 • Data e hapjes: 20-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-01-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-00301-12-19-2018
 • |
 • Fondi limit: 13,225,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shërbimi i pastrimit dhe mirëmbajtjes së pusetave”.
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: KUPA
 • |
 • Data e hapjes: 27-12-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-01-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-01965-12-26-2018
 • |
 • Fondi limit: 14,994,912.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme Nr.1 e Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: INSIG SH.A
 • |
 • Data e hapjes: 25-01-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-02-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-04998-01-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,960,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Kancelari
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vau Dejes
 • |
 • Fituesi: BLEDI BILALI
 • |
 • Data e hapjes: 03-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-12-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-96219-11-27-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirembajtje Ndertimore
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Obsetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni
 • |
 • Fituesi: FLONJA
 • |
 • Data e hapjes: 16-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-01-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-03829-01-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,999,934.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 63


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara