Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: "Punime shtesë me objekt"Rikonstruksion i rrjetit shpërndarës në rrugën "Enriko Veizi"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Patos
 • |
 • Fituesi: ALBLI
 • |
 • Data e hapjes: 17-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-05-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-22273-05-16-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,612,491.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje set tavoline + 4 karrige per lokalin Bar - Pista
 • Autoriteti Kontraktues: Shtepia e Pushimit MB Durres
 • |
 • Fituesi: "RO -AL"
 • |
 • Data e hapjes: 25-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19457-04-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,083,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i ruajtjes me roje private ne TEC Fier
 • Autoriteti Kontraktues: PETROL ALBA SH.A
 • |
 • Fituesi: MYRTO SECURITY
 • |
 • Data e hapjes: 19-02-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-03-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-08862-02-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Karburanti.
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje
 • |
 • Fituesi: EUROPETROL DURRES ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 24-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23406-05-23-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,439,244.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti V-të: Port i Peshkimit Shëngjin.
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane
 • |
 • Fituesi: " 2 L X "
 • |
 • Data e hapjes: 07-03-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-04-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-12368-03-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,253,600.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: ”Ndertim Dagbill progresivi 7995 ne Degen e Krutjes ,si dhe riparim veshje betoni ne Deget e Krutjes dhe Cukas”
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier
 • |
 • Fituesi: S P E K T R I
 • |
 • Data e hapjes: 08-05-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-20808-05-07-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,668,524.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje teknike dhe vegla pune per drejtorine e sherbimeve publike
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Fituesi: FREDI ELECTRONIC
 • |
 • Data e hapjes: 14-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21702-05-13-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,197,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SISTEMIM, ASFALTIM I RRUGES KOLIN GJOKA NGA QENDRA OLA –TUNELI LAGJA NENE TEREZA
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Lezhe
 • |
 • Fituesi: Uleza Ndertim
 • |
 • Data e hapjes: 07-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-05-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-20722-05-06-2019
 • |
 • Fondi limit: 11,908,350.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Zgara dhe puseta
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: MAG UTILITIES
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-05-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18790-04-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 24,579,300.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pllaka dhe bordura
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.2 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: A R J E I L
 • |
 • Data e hapjes: 05-04-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16785-04-04-2019
 • |
 • Fondi limit: 27,839,900.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 91


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara