Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Riparim e mirembajtje e automjeteve te Spitalit Korce
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce
 • |
 • Fituesi: SOTIRAQ PLASARI
 • |
 • Data e hapjes: 28-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-74113-03-27-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,185,170.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Boje Printeri Origjinale
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 16-03-2017 Ora : 16:22
 • |
 • Data e mbylljes: 04-04-2017 Ora : 14:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72337-03-16-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,025,264.66 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksion i kabinave dhe ndërtimi rrjetit TU në fiderat e N/ST 35/10 kV Manëz, Durrës
 • Autoriteti Kontraktues: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
 • |
 • Fituesi: RSM Company
 • |
 • Data e hapjes: 08-02-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-03-2017 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66908-02-07-2017
 • |
 • Fondi limit: 73,395,359.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje makine per Bashkine
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gjirokaster
 • |
 • Fituesi: TEA-D
 • |
 • Data e hapjes: 23-03-2017 Ora : 14:13
 • |
 • Data e mbylljes: 04-04-2017 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73253-03-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,083,330.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kanali Ujites Klos
 • Autoriteti Kontraktues: Bordi Rajonal i Kullimit Durres
 • |
 • Fituesi: VLLAZNIA NDERTIM I.S
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 12:31
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69060-02-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 8,196,695.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Pastrimi dhe largimi i mbetjeve urbane (Fushe Kruje)
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: RINIA 96
 • |
 • Data e hapjes: 03-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70290-03-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 17,000,071.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Ndertim i aksit rrugor Skrapar – Permet, Loti 1”
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar
 • |
 • Fituesi: SALILLARI
 • |
 • Data e hapjes: 16-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-04-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72057-03-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,016,355,449.90 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale higjeno sanitare
 • Autoriteti Kontraktues: Kuvendi
 • |
 • Fituesi: ATLANTIK 3
 • |
 • Data e hapjes: 07-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-70621-03-06-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,993,852.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “SISTEMIMI DHE SHTRIMI ME ÇAKËLL I RRUGËVE RURALE TË BASHKISE KURBIN
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kurbin
 • |
 • Fituesi: SARK
 • |
 • Data e hapjes: 16-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-03-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-72067-03-15-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,625,099.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "BLERJE MATERIALESH ELEKTRIKE PER NDRICIMIN E DISA PREJ ZONAVE TE QYTETIT LAÇ, MAMURRAS , BASHKIA KURBIN“
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kurbin
 • |
 • Fituesi: MEGA-PLAST-2L
 • |
 • Data e hapjes: 21-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-03-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73085-03-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,166,670.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 36


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara