Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Blerje elektopompa uji
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Ura Vajgurore
 • |
 • Fituesi: TOTILA
 • |
 • Data e hapjes: 19-07-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 31-07-2019 Ora : 13:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30775-07-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 887,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I-rë: Mirëmbajtje dhe pastrim i pellgjeve të bllokut B+ C+ D dhe kanaleve Ekonomia Zvezdë, Korçë
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane
 • |
 • Fituesi: MANE/S
 • |
 • Data e hapjes: 25-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 10-07-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28168-06-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbime pjese kembimi dhe riparime”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Mat
 • |
 • Fituesi: SERVIS - AUTO 2000
 • |
 • Data e hapjes: 04-07-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-07-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29162-07-03-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,698,170.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi të rrjetit të vjetër në rrugët që lidhen me Rrugën e Kavajës, Mihal Duri , Kont Urani.”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: ERALD-G
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24768-05-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 623,943.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugët "Bilal Xhaferri, Pjetër Budi, Sef Kosharja, Xhemal Kada, Xheladin Beqiri, Prengaje, Vojo Kushi, Vincens Prenushi, Sado Kosheno, Xhemal Dervishi, Mitat Frashri, Naim Frashri, Themistokli Germenji, Babrru Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: ARB & TRANS-2010
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 01-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24536-05-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 43,999,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Rikualifikim i ambienteve të impiantit Bovillë”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: ED KONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 27-05-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-06-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-23698-05-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 214,972,613.19 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet ujesjellesi ne rrugen "Bedri Karapici" "Hamdi Pepa"
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: NORD - COMAT
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24823-05-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 549,371.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikim i ambienteve të impiantit Bovillë”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: CIVIL CONS
 • |
 • Data e hapjes: 31-05-2019 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-07-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24805-05-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 3,994,411.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: MARRJE ME QERA SKENE PER FESTEN E BIRRES
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Korce
 • |
 • Fituesi: SCREEN AD
 • |
 • Data e hapjes: 18-07-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 02-08-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30633-07-17-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Sistemim Asfaltim Rruga e Vaskave Maliq Faza I”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Fituesi: VASHTEMIA
 • |
 • Data e hapjes: 16-05-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 21-06-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-22034-05-15-2019
 • |
 • Fondi limit: 22,290,124.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 102


© Agjencia e Prokurimit Publik 2019 - Të gjithë të drejtat e rezervuara