Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Shërbim Fotokopje me të Tretët”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: PC STORE
 • |
 • Data e hapjes: 25-03-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-05-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-14845-03-21-2019
 • |
 • Fondi limit: 9,761,975.33 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I: “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore të Spitalit Pogradec
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Blerjeve te Perqendruara
 • |
 • Fituesi: REJ
 • |
 • Data e hapjes: 15-03-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-04-2019 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13619-03-14-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,365,359.30 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje Matësa dhe Vula për Nevoja të UKT sh.a”
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: HIDROFAHO
 • |
 • Data e hapjes: 30-05-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 24-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24447-05-29-2019
 • |
 • Fondi limit: 34,997,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje kancelari për nevoja të shoqërisë "
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: InfoSoft Office
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-05-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-18997-04-19-2019
 • |
 • Fondi limit: 4,858,648.59 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 22 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Tinzaparine sodium 4500UI Shiringe e para pergatitur
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore XHAFERR KONGOLI Elbasan
 • |
 • Fituesi: E v i t a
 • |
 • Data e hapjes: 04-01-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-02-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-02987-01-03-2019
 • |
 • Fondi limit: 1,930,500.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Hidroizolim pjesor godina e Bashkise, institucioneve arsimore, shkolla Metoq dhe shkalle emergjence ne çerdhe
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Sarande
 • |
 • Fituesi: ILIRIA/D
 • |
 • Data e hapjes: 10-09-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-09-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-35224-09-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Instalim kamerave te sigurise ne qytet
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Sarande
 • |
 • Fituesi: ELEKTROSEK
 • |
 • Data e hapjes: 25-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-11-2019 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-40839-10-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 11,049,999.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparimi i sistemit KUB në Sarandë dhe Ksamil
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Sarande
 • |
 • Fituesi: EREDA
 • |
 • Data e hapjes: 25-10-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 06-11-2019 Ora : 09:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-40841-10-24-2019
 • |
 • Fondi limit: 5,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Optimizimi i rrjetit te ujesjellesit per Qytetin e Pukes “Sistemimit me matje i konsumatoreve (abonenteve" familjare dhe jo familjare ne qytetin puke dhe lagjet periferike
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Puke
 • |
 • Fituesi: ''K.A.E.XH.'' SH.P.K.
 • |
 • Data e hapjes: 09-11-2019 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-12-2019 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-42662-11-07-2019
 • |
 • Fondi limit: 77,955,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Pjese kembimi origjinale per mjetet e pastrimit”
 • Autoriteti Kontraktues: ECO Tirana
 • |
 • Fituesi: POWER INDUSTRIES
 • |
 • Data e hapjes: 19-11-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-43881-11-18-2019
 • |
 • Fondi limit: 14,932,675.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 72


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara