Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Ushqime per spitalin psikiatrik
 • Autoriteti Kontraktues: Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Shkodër
 • |
 • Fituesi: SEAD-SGS
 • |
 • Data e hapjes: 20-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-06-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61931-06-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,609,259.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Riparim dhe mirembajtje automjetesh
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore XHAFERR KONGOLI Elbasan
 • |
 • Fituesi: ALSTEZO
 • |
 • Data e hapjes: 17-06-2020 Ora : 13:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Numri i referencës: REF-61584-06-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 419,400.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 4 - Mbikëqyrja e punimeve “Rikualifikimi urban i Bllokut në qendër të Kamzës”.
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Fituesi: ARENA MK
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58263-05-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,594,583.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 3 - Mbikëqyrja e punimeve “Rehabilitimi i sheshit “Ahmet Zogu” dhe parkut “Geraldinë” në Qytetin e Burrelit
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Fituesi: G B Civil Engineering
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58261-05-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,784,697.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti 1 - Mbikëqyrja e punimeve “Rivitalizimi i Rrugës “Andon Profka” dhe i hapësirave përreth, Bashkia Fier
 • Autoriteti Kontraktues: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • |
 • Fituesi: " INDAY - 18 "
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-05-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58257-05-15-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,225,950.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksioni i godines aktuale te Bashkisë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Fituesi: GJIKURIA
 • |
 • Data e hapjes: 11-03-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 22-05-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-53601-03-10-2020
 • |
 • Fondi limit: 41,666,379.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti i pestë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: ” Ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Ymer Haxhi Prizreni, ndërtim rrjet ujësjellësi në rrugen Tajar Zavalani, Pjeter Arbnori, Sulejman Pashe Ballgjini
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: "DRICONS"
 • |
 • Data e hapjes: 15-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-06-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58123-05-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 378,644.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve të Bashkisë dhe per automjetet e PMNZSH
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Himare
 • |
 • Fituesi: MANE/S
 • |
 • Data e hapjes: 09-06-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 19-06-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-60420-06-08-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,458,875.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonceptimi i skemës së furnizimit me ujë në zonën e Qesarakës Rr."Shefqet Kukës
 • Autoriteti Kontraktues: SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
 • |
 • Fituesi: EVEREST
 • |
 • Data e hapjes: 13-03-2020 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 21-04-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54279-03-12-2020
 • |
 • Fondi limit: 144,227,727.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Produkte Ushqimore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Balneare Peshkopi
 • |
 • Fituesi: Tomor Çemalli
 • |
 • Data e hapjes: 15-05-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-05-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-58082-05-14-2020
 • |
 • Fondi limit: 202,780.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 72


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara