Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: “Mbi ndertimin e rrjetit rugor ”Unaza e Pogonit” faza I
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Dropull
 • |
 • Fituesi: ED KONSTRUKSION
 • |
 • Data e hapjes: 19-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 15-08-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-13537-05-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 116,666,666.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Grumbullim, trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra Spitalore XHAFERR KONGOLI Elbasan
 • |
 • Fituesi: ECO RICIKLIM
 • |
 • Data e hapjes: 29-08-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 07-09-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-24818-08-28-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,000,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje ushqime kolonjare dhe zarzavate
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Shkoder
 • |
 • Fituesi: SEAD-SGS
 • |
 • Data e hapjes: 05-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16061-06-01-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,427,446.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje produkte mishi dhe bulmetra
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Shkoder
 • |
 • Fituesi: SEAD-SGS
 • |
 • Data e hapjes: 05-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16058-06-01-2017
 • |
 • Fondi limit: 6,052,681.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Buke
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Shkoder
 • |
 • Fituesi: SEAD-SGS
 • |
 • Data e hapjes: 05-06-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 29-06-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-16056-06-01-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,381,536.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: “Blerje pjesë këmbimi për nivelin IV”, për nevoja të Komandës Mbështetëse.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mbrojtjes
 • |
 • Fituesi: KADIU
 • |
 • Data e hapjes: 03-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-05-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-10285-05-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 26,079,760.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti III. ”Blerje Vajra lubrifikant, alkol frenash dhe pastrues motorri”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: TOP-OIL
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01942-04-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 39,589,579.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I. “Blerje Goma për Automjete”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: GAJD Company sh.p.k.
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01938-04-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 43,826,200.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II. “Blerje Bateri për Automjete”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: Alked Kopaçi
 • |
 • Data e hapjes: 03-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 12-06-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-01940-04-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 14,211,800.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 24-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73717-03-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,952,800,375.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 187


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara