Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Restaurim i Repartit te Marangozeve ne Teatrin Kombetar
 • Autoriteti Kontraktues: Teatri Kombetar
 • |
 • Fituesi: SHAMO-CONSTRUCTION
 • |
 • Data e hapjes: 02-03-2016 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-03-2016 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-26263-03-01-2016
 • |
 • Fondi limit: 1,675,489.20 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti II. “Blerje letër”.
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: ILAR
 • |
 • Data e hapjes: 14-04-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-06063-04-13-2017
 • |
 • Fondi limit: 19,206,115.05 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ndertim Ure e Varur ,Fshati Luz, Lagja ''Shota'', Fushe-Kruje
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kruje
 • |
 • Fituesi: KADIA
 • |
 • Data e hapjes: 27-09-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 09-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-27875-09-26-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,630,116.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I:“Shërbim me roje private për ruajtjen e Godinave të Postbllokut PK Dajt dhe Qendrës së Vizitorëve Dajt”
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura
 • |
 • Fituesi: RES-03
 • |
 • Data e hapjes: 07-02-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-03-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-66742-02-06-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,386,135.18 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kite dhe reagente per Lab.Kimik+Bakteriologjik
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Shendetit Publik Korce
 • |
 • Fituesi: KRIJON
 • |
 • Data e hapjes: 03-07-2017 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-19007-06-30-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,166,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje paisje kompjuterike, kompjutera dhe printera
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Maliq
 • |
 • Fituesi: FERIT MYFTARI
 • |
 • Data e hapjes: 03-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 18-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28310-10-02-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pjese konsumabile per aparaturat dhe pajisjet mjekesore ne spitalin
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Sarande
 • |
 • Fituesi: O.E.S DISTRIMED
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-10-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-29983-10-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,256,364.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Loti I “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Puneve te Brendshme
 • |
 • Fituesi: KASTRATI
 • |
 • Data e hapjes: 24-03-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-73717-03-23-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,952,800,375.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: SKEMA UJITËSE E FUSHES SE MILOTIT, MAMURRASIT, DROJËS, BASHKIA KURBIN, KANALET DYTESORE (U-1202, U-1203 U-1204 U-1205 U-1211 U-1213(pjeserisht) të U-12”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Kurbin
 • |
 • Fituesi: XHAST SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 04-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 26-10-2017 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-28617-10-03-2017
 • |
 • Fondi limit: 13,748,190.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Kite për koagulim hemostazë ACL 700
 • Autoriteti Kontraktues: Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane
 • |
 • Fituesi: BIOMETRIC ALBANIA
 • |
 • Data e hapjes: 18-10-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 27-10-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-30192-10-17-2017
 • |
 • Fondi limit: 190,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 196


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara