Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: “Aplikacione dhe licenca në ndihmë të institucionit”.
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: BNT ELECTRONICS
 • |
 • Data e hapjes: 31-12-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 23-01-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-46982-12-30-2019
 • |
 • Fondi limit: 8,328,733.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: LOT 2 : Blerje material konsumi rutinë.
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Shendetit Publik Tirane
 • |
 • Fituesi: KRIJON
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51029-02-19-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,293,237.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: LOT 1 : Blerje reagente
 • Autoriteti Kontraktues: Instituti i Shendetit Publik Tirane
 • |
 • Fituesi: ALMedical
 • |
 • Data e hapjes: 20-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51027-02-19-2020
 • |
 • Fondi limit: 908,675.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburati për nevojat e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit
 • Autoriteti Kontraktues: Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
 • |
 • Fituesi: A&T
 • |
 • Data e hapjes: 24-02-2020 Ora : 10:30
 • |
 • Data e mbylljes: 05-03-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-51236-02-21-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,999,667.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Sherbimi i MIRMBAJTJES SE GJELBERIMIT per tre vite
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Portual Durres
 • |
 • Fituesi: Land Art
 • |
 • Data e hapjes: 10-05-2019 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 17-06-2019 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-21230-05-09-2019
 • |
 • Fondi limit: 15,636,316.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje motorra uji per varkat
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: Ilir Kaso
 • |
 • Data e hapjes: 05-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-02-2020 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-48996-02-04-2020
 • |
 • Fondi limit: 2,083,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i Tretë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim i godinës së zjarrfikësve ”Kinostudio”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: TOWER
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50641-02-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 733,114.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i Dytë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni i rrugëve ”Sabaudin Gabrani” dhe ”Leka i Madh”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: TOWER
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50639-02-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 1,227,131.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: • Loti i Parë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni i rrugës ”Hamdi Cullhaj”
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tirane
 • |
 • Fituesi: NOVATECH STUDIO
 • |
 • Data e hapjes: 18-02-2020 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-02-2020 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-50637-02-17-2020
 • |
 • Fondi limit: 859,726.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Ruajtja e objekteve të Bashkisë Vlorë
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Vlore
 • |
 • Fituesi: F.P.M
 • |
 • Data e hapjes: 18-03-2020 Ora : 12:00
 • |
 • Data e mbylljes: 24-03-2020 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-54542-03-18-2020
 • |
 • Fondi limit: 9,987,395.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 71


© Agjencia e Prokurimit Publik 2020 - Të gjithë të drejtat e rezervuara