Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Rikonstruksion i godinës së dispancerisë Tiranë
 • Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rajonal Shendetesor Tirane
 • |
 • Fituesi: " S. A G "
 • |
 • Data e hapjes: 13-03-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 13-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-55165-03-12-2018
 • |
 • Fondi limit: 38,675,037.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: "Blerje grejderi per Bashkine Divjake"
 • Autoriteti Kontraktues: Bashkia Divjake
 • |
 • Fituesi: MAG
 • |
 • Data e hapjes: 18-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69588-05-17-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,500,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje karburant për kaldajë Pelet
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce
 • |
 • Fituesi: Sinani Trading
 • |
 • Data e hapjes: 16-04-2018 Ora : 08:30
 • |
 • Data e mbylljes: 02-05-2018 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62536-04-13-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,250,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Pajisje Elektronike
 • Autoriteti Kontraktues: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore
 • |
 • Fituesi: SINTEZA CO
 • |
 • Data e hapjes: 17-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-69199-05-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,355,833.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: " Blerje materiale pastrimi per nevoja te Drejtorise se Spitalit Rajonal Diber per vitin 2018"
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber
 • |
 • Fituesi: ERVIN LUZI
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 04-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62851-04-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,083,333.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje pajisje elektrike ne TM
 • Autoriteti Kontraktues: Sh.A Albpetrol
 • |
 • Fituesi: R&R KOMPANI
 • |
 • Data e hapjes: 23-04-2018 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 03-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-64143-04-20-2018
 • |
 • Fondi limit: 6,653,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje Makineri të Shtypshkronjës 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Qendra e Botimeve Zyrtare
 • |
 • Fituesi: 4E-COLOR
 • |
 • Data e hapjes: 16-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Data e mbylljes: 28-05-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68833-05-15-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,990,000.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Mirëmbajtje e thellë në objekte arsimore
 • Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
 • |
 • Fituesi: RAFIN COMPANY
 • |
 • Data e hapjes: 11-04-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Data e mbylljes: 11-05-2018 Ora : 11:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-61711-04-10-2018
 • |
 • Fondi limit: 44,329,953.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje Artikuj Ushqimore te Shtepise se Foshnjes Shkoder per vitin 2018
 • Autoriteti Kontraktues: Shtepia e Foshnjes 0 – 3 vjec Shkoder
 • |
 • Fituesi: "SHKAMBI A"
 • |
 • Data e hapjes: 19-04-2018 Ora : 15:50
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-63560-04-18-2018
 • |
 • Fondi limit: 1,692,917.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Rikonstruksin i varrezave te deshmoreve ne bashkine Gramsh
 • Autoriteti Kontraktues: Keshilli i Qarkut Elbasan
 • |
 • Fituesi: NIKA
 • |
 • Data e hapjes: 17-04-2018 Ora : 00:00
 • |
 • Data e mbylljes: 30-04-2018 Ora : 09:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-62707-04-16-2018
 • |
 • Fondi limit: 2,473,253.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 54


© Agjencia e Prokurimit Publik 2018 - Të gjithë të drejtat e rezervuara