Njoftimi i lidhjes së kontratës


Pastro

Objekti i tenderit: Lot15 Ketoprofen 160 mg/2ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: T R I M E D
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68847-02-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 5,526,576.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot1 Haloperidol 20 mg/10ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: T R I M E D
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68815-02-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,633,284.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot2 Dexamethasone 4 mg/1 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: T R I M E D
 • |
 • Data e hapjes: 21-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 16-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68415-02-20-2017
 • |
 • Fondi limit: 5,173,497.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot9 Glucose 5% -250 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALDOSCH - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68819-02-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 5,916,073.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot6 Sodium chloride 0.9% - 250 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALDOSCH - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 20-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68813-02-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 18,718,163.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot35 Carbocisteine 5gr/100 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALDOSCH - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68896-02-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,123,340.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot33 Tramadol 100 mg-2ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALDOSCH - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68882-02-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 3,047,935.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot2 Haloperidol 5 mg/ 1 ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALDOSCH - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 23-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 12:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68820-02-22-2017
 • |
 • Fondi limit: 1,062,304.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot12 Hyoscine butylbromide 20 mg - 1ml
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALDOSCH - FARMA
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68553-02-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 2,322,703.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Lot3 Vancomycin 1 gram
 • Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shendetesise
 • |
 • Fituesi: ALBANIA NEW FARM SHPK
 • |
 • Data e hapjes: 22-02-2017 Ora : 08:00
 • |
 • Data e mbylljes: 17-03-2017 Ora : 10:00
 • |
 • Numri i referencës: REF-68542-02-21-2017
 • |
 • Fondi limit: 7,376,331.00 Lekë
 • |
 • Anulluar: Jo
 • |
 • Pezulluar: Jo

Faqe 1 nga 91


© Agjencia e Prokurimit Publik 2017 - Të gjithë të drejtat e rezervuara