NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, nga data 31.12.2011 deri në datën 03.01.2012 ora 08:00 PD, sistemi do të jetë offline.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktorë se për të aksesuar procedurat të cilat janë të arkivuara në Sistemin E Prokurimit Elektronik, në mënyrë që të bëhet i mundur auditimi tyre, ndiqni hapat si me poshte:

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë përdoruesit e Sistemit të Prokurimit Elektronik se në vijim të komunikimit me Zyrën Shqiptare për të Drejtat e Autorit ju bëjmë me dije sa më poshtë vijon:

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të jetë offline nga data 14.10.2011 ora 15.00 deri në datë 16.10.2011. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se për efekt të mirëmbajtjes së Sistemit të Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të qëndrojë offline nga data 19.08.2011 ora 15:00 deri në datë 20.08.2011. Për pasojë të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 20.08.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 22.08.11 në të njejtin orar.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të jetë offline nga data 28.07.2011 ora 14:30 deri në datë 29.07.2011 ne oren 07:00. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të jetë offline nga data 15.07.2011 ora 15:00 deri në datë 17.07.2011. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në Sistemin e Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të qëndrojë offline nga data 17.06.2011 ora 14:00 deri në datë 19.06.2011. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Për efekt të mirëmbajtjes së Sistemit të Prokurimit Elektronik, portali i APP në internet do të qëndrojë offline nga data 20.05.2011 ora 17:00 deri në datë 23.05.2011. Për pasojë të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 21.05.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 24.05.11 në të njejtin orar, si dhe të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 23.05.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 25.05.11 në të njejtin orar.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Për efekt të mirëmbajtjes së Sistemit të Prokurimit Elektronik në datë 01.05.2011 portali i APP në internet ka qenë offline. Për pasojë të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 02.05.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 04.05.11 në të njejtin orar, si dhe të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 03.05.11 do të shtyhen automatikisht për në datën 05.05.11 në të njejtin orar.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e punimeve për përmirësimin dhe sigurimin e punës në portalin e prokurimit elektronik, në datë 22.01.2011 sistemi do të nxirret jashtë funksionimit online. Për këtë arsye, Agjencia e Prokurimit Publik ju sugjeron të merrni masa paraprake për ecurinë e punës tuaj.

Lexo më tepër...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë të interesuar se si pasojë e problemeve të shfaqura në datën 08.01.2011 në lidhje me Sistemin e Prokurimit Elektronik , të gjitha procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 10.01.11 do të shtyhen në datën 11.01.11 dhe procedurat që kanë si datë të zhvillimit të tenderit datën 11.01.11, do të shtyhen automatikisht për në datën 12.01.11.

Lexo më tepër...