AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2023


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2023 deri në 31 Dhjetor 2023.

Analiza Vjetore 2023


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2022


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2022 deri në 31 Dhjetor 2022.

ANALIZA VJETORE 2022


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2021


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2021 deri në 31 Dhjetor 2021.

Analiza Vjetore 2021


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2020


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2020 deri në 31 Dhjetor 2020.

Analiza Vjetore 2020


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2019

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2019 deri në 31 Dhjetor 2019

Analiza Vjetore 2019


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2018

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2018 deri në 31 Dhjetor 2018

Analiza Vjetore 2018


Rezultatet e Reformës në prokurimin publik 1 Janar – 15 Mars 2018

Rezultatet e Reformes se Prokurimeve_Janar-Mars 2018


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2017

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2017 deri në 31 Dhjetor 2017

Analiza Vjetore 2017 _APP


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2016

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2016 deri në 31 Dhjetor 2016.

Më shumë


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK 

ANALIZA VJETORE 2015

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2015 deri në 31 Dhjetor 2015.

Më shumë...


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK 

ANALIZA VJETORE 2014

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2014 deri në 31 Dhjetor 2014.

Më shumë...


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2013

 
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2013 deri në 31 Dhjetor 2013.

Më shumë...


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2012


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2012 deri në 31 Dhjetor 2012.

Më shumë...


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2011

 
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2011 deri në 31 Dhjetor 2011.

Më shumë...


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2010 


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2010 deri në 31 Dhjetor 2010.

Më shumë...


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2009


Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2009 deri në 31 Dhjetor 2009.

Më shumë...