Rezultatet e Reformës në prokurimin publik 1 Janar – 15 Mars 2018

Më shumë


AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

ANALIZA VJETORE 2017

Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2017 deri në 31 Dhjetor 2017

Analiza Vjetore 2017 _APP


ANALIZA VJETORE 2016 
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2016 deri në 31 Dhjetor 2016.

Më shumë

ANALIZA VJETORE 2015
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2015 deri në 31 Dhjetor 2015.

Më shumë

 

ANALIZA VJETORE 2014
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Publik për periudhën nga 1 Janar 2014 deri në 31 Dhjetor 2014.

Më shumë...

 

ANALIZA VJETORE 2013
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2013 deri në 31 Dhjetor 2013.

Më shumë...

 

PROGRES RAPORTI 2013 I KOMISIONIT EVROPIAN, PËR SHQIPËRINË NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK
Kapitulli 5 Prokurimi Publik Raporti i Progresit 2013.

Më shumë...

 

ANALIZA VJETORE 2012
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2012 deri në 31 Dhjetor 2012.

Më shumë...

 

AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK PARAQET PËR TË GJITHË TË INTERESUARIT:

1. Paraqitje grafike e diferencës ndërmjet fondit limit dhe vlerës me të cilin kanë fituar procedurën për 10 operatorët e pare:

Më shumë...

2. Renditja e operatorëve ekonomikë fitues sipas numrit të procedurave që kanë fituar gjatë vitit 2011:

Më shumë...

3. Renditja e operatoreve ekonomikë fitues sipas vlerës totale me të cilën kanë fituar gjatë vitit 2011:

Më shumë...

 

ANALIZA VJETORE 2011
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2011 deri në 31 Dhjetor 2011.

Më shumë...

 

ANALIZA VJETORE 2010
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2010 deri në 31 Dhjetor 2010.

Më shumë...

 

DHOMA AMERIKANE E TREGTISË NË SHQIPËRI MONITORIMI I PËRDORIMIT TË SISTEMIT TË PROKURIMIT ELEKTRONIK
Ky raport u realizua me mbështetjen e Popullit Amerikan përmes Programit Prag të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II (MCCA2), i cili administrohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Më shumë...

 

KOMBET E BASHKUARA RENDITIN SHQIPËRINË TË DYTËN NË BOTË PËR PROKURIMIN ELEKTONIK
Kombet e Bashkuara renditin Agjencinë e Prokurimit Publik si fitues të vendit të dytë për vitin 2010 për Çmimin e Shërbimeve Publike në kategorinë "Përmirësimi i transparencës, përgjegjshmërisë dhe përgjigjshmërinë në Shërbimin Publik", për shkak të rezultateve të arritura nga zbatimi i sistemit të prokurimit elektronik.

Më shumë...

 

RAPORT ANALITIK I KOMISIONIT EVROPIAN
Raport analitik i Komisionit Evropian për fushën e prokurimit publik, në kuadër të opinionit të Komisionit mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Më shumë...

 

ANALIZA VJETORE 2009
Ky raport pasqyron punën e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik për periudhën nga 1 Janar 2009 deri në 31 Dhjetor 2009.

Më shumë...

 

PROGRES RAPORTI 2009 I KOMISIONIT EVROPIAN PËR SHQIPËRINË NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK
Ka patur disa përmirësime në fushën e prokurimit publik. Në muajin Janar 2009 u miratua legjislacioni, i cili njeh detyrimin e autoriteteve kontraktore për të përdorur prokurimin elektronik.

Më shumë...