Kontaktoni: 

Agjencia e Prokurimit Publik 
Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Këshilli i Ministrave


Znj. Reida Kashta

Drejtor i Përgjithshëm
Agjencia e Prokurimit Publik

 

Paradhoma:

Tel: +355 4 22 77 510


Protokolli

Tel: +355 4 22 77 509

 

Drejtoria Juridike dhe e Verifikimit


Sektori Juridik dhe Integrimit

Tel: +355 4 22 77 508

Sektori i Verifikimit të Procedurave

Tel: +355 4 22 77 514

 


Drejtoria e Informacionit dhe Publikimit

Sektori Publikimit

Tel: +355 4 22 77 522

Tel: +355 4 22 77 518

 

Sektori i Informacionit

Tel: +355 4 22 77 515

Tel: +355 4 22 77 519


Drejtoria e Koordinimit dhe Monitorimit

Sektori i Koordinimit

Tel: 

Sektori i Monitorimit të Kontratave

Tel: 


Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Financës

Tel: +355 4 22 77 511

 


https://www.app.gov.al

info@app.gov.al

Njoftohen të gjithë të interesuarit se për takime, sqarime apo dorëzim dokumentacioni mund të paraqiten pranë APP nga e hëna në të enjte, ora 13:00-14:00.