VITI 2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 121, date 27.09.2022

Te dhena mbi Vendimin e APP Nr. 32, date 20.04.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 143, date 22.12.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 141, date 09.12.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 138, date 09.12.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 135, date 30.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 134, date 25.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 132, date 15.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 131, date 15.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 130, date 15.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 129, date 15.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 128, date 04.11.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 126 date 13.10.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 125 date 13.10.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr.124, date 05.10.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 123, date 04.10.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 121, date 27.09.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 115, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 114, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 113, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 112, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 111, date 29.08.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 86, date 27.07.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 84, datë 22.07.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 83 datë 22.07.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 80, date 21.07.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 76, date 08.07.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr. 65, Date 23.06.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr. 63, Date 23.06.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 59, date 21.6.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 57, date 17.06.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 56, date 16.6.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr.54 Date 10.06.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr.53 Date 10.06.2022

Te Dhena mbi Vendimin Nr.52 Date 10.06.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 43, date 19.5.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 20, date 24.03.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 15, date 14.02.2022

Te dhena mbi Vendimin e APP Nr.05, date 27.01.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 33, date 20.04.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 32, date 20.04.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr.21 date 31.03.2022

Te dhena mbi Vendimin nr.20, date 24.03.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 18, date 24.03.2022

Te dhena mbi vendimin Nr.16 date 04.03.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 15, date 14.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 14, date 11.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 13, date 09.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 12, date 08.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 11, date 04.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 10 Date 04.02.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 08, date 31.1.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 07, date 27.01.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 6, date 27.1.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 5, date 27.1.2022

Te dhena mbi Vendimin Nr. 03, date 10.01.2022


VITI 2021

Te dhena mbi Vendimin Nr.86, date 22.12.2021

Te dhena mbi vendimin Nr. 85 date 22.12.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 81, date 16.11.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 81, date 16.11.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 80, date 05.11.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 78, date 29.10.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 77, date 26.10.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 74, date 18.10.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 71, date 14.09.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 70, date 14.09.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 69, date 14.09.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 68, date 01.09.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 63, date 16.07.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 62, datë 15.07.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 61, datë 15.07.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 60, date 14.07.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 59 date 02.07.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 56 date 16.06.2021

Te Dhena mbi Vendimin Nr. 54, date 27.05.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 52, date 14.05.2021

Te Dhena mbi Vendimin Nr. 51, date 07.05.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 33, date 01.04.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 24 date 26.03.2021

The dhena mbi Vendimin Nr.19, date 25.02.2021

The dhena mbi vendimin Nr.18, date 25.02.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 12 date 15.02.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 9 date 12.02.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr.09, date 12.02.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 06 date 21.01.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 05 date 15.01.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 05, date 15.01.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 04 date 15.01.2021

Te dhena mbi Vendimin Nr. 03 date 11.01.2021